Twee leden raad van toezicht

Voor Borgesiusstichting en Stichting Spelen = Leren zoeken wij twee leden raad van toezicht. 

Functieomschrijving

Ben jij doortastend en samenwerkingsgericht? Werk jij graag in teamverband en communiceer je op prettige wijze? Sta je voor je mening, en ben je ook bereid tot consessies en consesus? Vanwege het vertrek van twee huidige leden per januari 2022 zoeken wij twee leden raad van toezicht. Eén lid met inhoudelijke expertise op het gebied van onderwijs, onderwijskwaliteit en voor- en naschoolse opvang en één lid met kennis van financiën, bedrijfsvoering, governance en risicomanagement. 

Wie zoeken wij? 
In onze raad van toezicht onderschrijft ieder lid de missie, ambitie, waarden en strategische doelen van beide stichtingen. Daarnaast vinden we het belangrijk dat de leden affiniteit hebben met het primair onderwijs en peuterontwikkeling en een visie hebben op onderwijsontwikkeling. 

Van het lid met inhoudelijke onderwijsexpertise verwachten wij academische kennis op het gebied van onderwijs(kwaliteit), ruime ervaring in het onderwijs (bij voorkeur in een leidinggevende functie) en een relevant netwerk in het onderwijsveld. Deel uitmakend van de onderwijscommissie ben je een belangrijke sparringpartner voor het college van bestuur. 

Van het lid met specifieke financiële kennis vragen wij kennis van financiën, bedrijfsvoering, risicomanagement, compliance en governance. Je hebt zicht op de financiële doorwerking van het strategische beleid en de financiële gevolgen van externe ontwikkelingen. Je pakt de rol van voorzitter van de auditcommissie op en onderhoudt contact met de externe accountant. Kennis van onderwijsfinanciën is een pre.

Vanuit je strategische inzicht en kennis van organisatieontwikkeling en -verandering draag je bij aan de stichtingen. Je neemt ervaring mee uit een bestuurlijke of toezichthoudende rol en beschikt over een relevant regionaal netwerk, dat niet conflicteert met je onafhankelijke positie als toezichthouder. Als ambassadeur van de stichtingen voel je je betrokken bij de regio. 

Wij streven naar een evenwichtige en diverse samenstelling qua leeftijdsopbouw, achtergrond en sekse. 

Heb je interesse? Kijk voor meer informatie in de profielschets & het informatiepakket.

Organisatie

De Borgesiusstichting en de Stichting Spelen=Leren kennen sinds 2020 een eenhoofdig bestuur en hebben naast dezelfde bestuurder ook dezelfde toezichthouders. De Borgesiusstichting is een Stichting voor Katholiek Primair Onderwijs met veertien basisscholen (in de West-Brabantse gemeenten Halderberge, Rucphen en Moerdijk) die kwalitatief goed basisonderwijs op christelijke grondslag waarborgt en stimuleert. De Stichting Spelen=Leren is een Stichting voor Peuteropvang in Oudenbosch, Hoeven en Bosschenhoofd en met vijf locaties. 
De raad van toezicht bestaat uit vijf leden (waarvan één lid benoemd is op voordracht van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad), die elkaar aanvullen op het gebied van onderwijs, juridische zaken, human resources, financiën en bestuurlijke kennis en ervaring en werken volgens de code ‘goed bestuur’. 

Wij vergaderen ongeveer zes keer per jaar met het college van bestuur en hebben naast een toezichthoudende rol op de kwaliteit van het bestuur ook een klankbordrol voor de bestuurder. Daarnaast overleggen we jaarlijks tweemaal met de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad en zorgen wij, middels directe contacten met medewerkers en schoolbezoeken dat we op de hoogte zijn van wat er leeft.

Er zijn ook regelmatig interne vergaderingen, zoals de jaarlijkse vergadering ter zelfevaluatie en bijeenkomsten van de drie commissies: onderwijscommissie, auditcommissie en remuneratiecommissie. De leden van de raad van toezicht ontvangen voor hun werkzaamheden een vergoeding die valt binnen de richtlijnen, vastgesteld door de VTOI. 

Meer informatie

Wil jij betrokken zijn bij deze stichtingen vanuit de nevenfunctie als lid raad van toezicht en herken jij jezelf in het beschreven profiel?

Stuur dan je brief en curriculum vitae uiterlijk 10 oktober via het inschrijfformulier op deze pagina. Voor vragen kun je terecht bij Marja de Kruif via 088-205 16 00. 

Belangrijke data: 

  • De voorselectiegesprekken vinden plaats op 14 oktober. 
  • De gesprekken met de benoemingsadviescommissie staan gepland op 19 oktober. 

Organisatie
Borgesiusstichting / Stichting Spelen = Leren
Locatie
Oudenbosch
Sluitingsdatum
11-10-2021

Neem voor meer informatie contact op met:

De reactietermijn is inmiddels verstreken. U kunt helaas niet meer solliciteren.

Deel deze vacature met anderen

Nu delen