Twee leden raad van toezicht

Vacatures

Samenwerkingsverband V(S)O Eemland zoekt met ingang van juni 2024 twee leden voor zijn raad van toezicht. Eén lid met het aandachtsgebied onderwijs en kwaliteit en één lid met een bedrijfskundige achtergrond.

Functieomschrijving

Samenwerkingsverband V(S)O Eemland heeft recent besloten om zijn bestuursmodel te wijzigen naar een raad van toezichtmodel. De schoolbesturen maken vanaf het schooljaar 2024-2025 niet langer deel uit van het bestuur, maar vormen samen de deelnemersraad. Het bestuur wordt in handen gelegd van de directeur-bestuurder die, in overleg met de deelnemersraad, de koers van het samenwerkingsverband uitzet en verantwoordelijk is voor de dagelijkse uitvoering van het ondersteuningsplan, in samenspraak met het directieberaad (waarin schooldirecteuren participeren).
De nieuw in te stellen raad van toezicht bestaat uit drie leden, die onafhankelijk zijn en geen binding hebben met de schoolbesturen van het samenwerkingsverband. Het eerste lid is al benoemd. Het samenwerkingsverband zoekt nu de twee andere leden:

  • Eén lid met het aandachtsgebied onderwijs en kwaliteit. Dit lid heeft ervaring in het onderwijs, heeft kijk op verschillende methodes die in het onderwijs worden gebruikt en weet wat onderwijsresultaten kunnen zijn. In het recente onderzoek van de onderwijsinspectie kwam naar voren dat wij op het gebied van kwaliteit van onderwijs nog stappen moten zetten. We verwachten van dit lid een kritische blik en inzet als klankbord voor onze bestuurder op het gebied van onderwijs en kwaliteit.
  • Eén lid met een bedrijfskundige kennis en achtergrond. Dit lid heeft ervaring heeft met samenwerking tussen organisaties in soms niet helder gedefinieerde situaties. Dit met name ten aanzien van de vraag hoe de wisselwerking tussen de betrokken partijen/actoren kan leiden tot een versterking van het geheel en tot het beter realiseren van gestelde doelen. Van dit lid verwachten we zodanige financiële kennis dat zij/hij op goed niveau met een accountant kan sparren.

Arbeidsvoorwaarden

  • Jaarlijkse honorering: € 4.000, conform de richtlijnen van de VTOI/NVTK.
  • Reiskostenvergoeding.
  • Recht op een professionaliseringsbudget.

Organisatie

In Samenwerkingsverband V(S)O Eemland werken 11 besturen, met 25 VO-locaties en 10 VSO-locaties voor regulier en gespecialiseerd onderwijs, intensief samen om voor elke leerling een passende onderwijsplek en de route richting inclusiever onderwijs te organiseren. Daarbij hanteert het samenwerkingsverband de volgende uitgangspunten: (1) doen wat werkt, (2) met een professionele houding in een lerende organisatie en (3) op basis van samenwerking.

Meer informatie

Lees voor meer informatie de profielschets. Vragen over deze vacature kun je sturen naar Maartje Janssen van het secretariaat van Samenwerkingsverband V(S)O Eemland, via m.janssen@swveemland.nl.

Je sollicitatie, met uitgebreide motivatie en actueel curriculum vitae, kun je richten aan de heer H. Driessen, voorzitter raad van toezicht. Wij ontvangen die graag uiterlijk 21 januari 2024 via het sollicitatieformulier op deze pagina.

Belangrijke data

  • Sluitingsdatum: 21 januari 2024
  • Sollicitatiegesprekken: 9 februari 2024

De reactietermijn is inmiddels verstreken. U kunt helaas niet meer solliciteren.