Voorzitter college van bestuur

Vacatures

Stichting de Waarden zoekt een voorzitter college van bestuur.

Functieomschrijving

Wil jij je in gaan zetten om onze kernwaarden nader te verankeren in het DNA van de scholen?

Als bestuurder bouw je voort op de professionele ontwikkelslag om enthousiasme en betrokkenheid te stimuleren, met voortdurende verbetering als doel en oog voor eenieders talenten. Je zet een duidelijke koers uit en stuurt hierop.
Met de medewerkers werk je verder aan het geleidelijk opbouwen van een solide fundament, geënt op rust en vertrouwen. Je herkent en erkent de talenten van je medewerkers en je weet deze optimaal in te zetten voor de organisatie en de gevraagde ontwikkelingen daarbinnen. Je zet in op het bevorderen van interne samenwerking tussen scholen en externe samenwerking met organisaties zoals de samenwerkingsverbanden. Hierbij is het van belang dat je in staat bent gespreid leiderschap te organiseren en je toont je hierbij een betrouwbare gesprekspartner.

Wat bieden wij?
We bieden je niet zomaar een functie aan; we nodigen je uit je leiderschap naar nieuwe hoogten te tillen. Als scholenstichting staan we voor een inspirerende uitdaging die we graag samen met jou aangaan!
Als onze bestuurder geef je leiding aan een team van enthousiaste schoolleiders en een professioneel bestuursbureau, waar experts in financiën, personeelszaken, huisvesting, ICT en (passend) onderwijs samenwerken. Je werkt met teams die passie hebben voor de leerlingen en gedreven zijn om zo goed mogelijk onderwijs te bieden binnen de diverse contexten waarin de scholen zich bevinden. Daarnaast ben je eindverantwoordelijk voor het realiseren van de strategie en het toekomstbestendig beleid van de stichting.

Arbeidsvoorwaarden

Dit is een functie van 0,8 - 1,0 fte in schaal BC conform de cao bestuurders PO (uitgaande van actuele leerlingenaantallen).

Organisatie

Stichting de Waarden is een stichting voor interconfessioneel basisonderwijs. Dit is samenwerkingsonderwijs dat gebaseerd is op verschillende geloofsovertuigingen. De Waarden is een scholenstichting voor 14 basisscholen en 1 school voor speciaal basisonderwijs in de gemeenten Drimmelen, Goeree Overflakkee en Moerdijk. De scholen hebben samen rond de 2.600 leerlingen en ongeveer 330 medewerkers.

Meer informatie

Lees voor meer informatie de profielschets.

Belangrijke data:

  • Sluitingsdatum: 4 juni
  • Voorselectiegesprekken: 6 juni
  • Eerste gespreksronde: 13 juni
  • Tweede gespreksronde: 24 juni

De reactietermijn is inmiddels verstreken. U kunt helaas niet meer solliciteren.