Directeur-bestuurder

Functieomschrijving Binnenkort kunt u hier meer informatie vinden. Organisatie Onderwijsgroep Buitengewoon is de overkoepelende organisatie van zeven scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs, praktijkonderwijs en Advies & begeleiding. Wij bieden kinderen…

Directeur en afdelingsleider SO Basis Mytylschool de Brug – Stichting BOOR

Functieomschrijving De locatiedirecteur is integraal verantwoordelijk voor de Mytylschool SO Basis. Gezamenlijk met twee afdelingsleiders heb jij de dagelijkse leiding van het team. De afdelingsleiders ondersteunen jou vanuit hun eigen…

Voorzitter college van bestuur

Functieomschrijving Binnenkort kunt u hier meer informatie vinden. Organisatie Onder het bestuur van Kiem vallen 12 kindcentra/basisscholen en 1 school voor speciaal onderwijs die zich bevinden in Uden en de kerkdorpen Volkel…

Vestigingsdirecteur VSO De Spinaker

Functieomschrijving Wie gaat samen met het team onze kernwaarden ‘veiligheid, verantwoordelijkheid en vooruitgang’ verder uitdragen? Het bestuur van Ronduit in Alkmaar zoekt voor de VSO locatie van De Spinaker in…

Directeur Penta College

Functieomschrijving De nieuwe directeur is een: verbinder die samen met het team werkt aan de professionele cultuur. inspirator die medewerkers coacht, faciliteert en begeleidt in het ontwikkelen van eigenaarschap.  netwerker…

Lid college van bestuur

Functieomschrijving De Laurentius Stichting in Delft (en omstreken) gaat in verband met de naderende pensionering van de heer C. van der Kraan, op zoek naar een lid college van bestuur met kennis…

Drie directeuren in transitie (v)so – Stichting BOOR

Functieomschrijving In de huidige situatie is de directeur integraal verantwoordelijk voor de scholen gekoppeld aan een BRIN-nummer. Onder vrijwel ieder BRIN-nummer valt een SO en een VSO-school. In sommigen gevallen…

Lid raad van toezicht

Functieomschrijving Samenwerkingsverband IJssel | Berkel verzorgt passend onderwijs en ondersteuning voor kinderen van 4 tot 13 jaar in de gemeenten Brummen, Zutphen, Lochem, Voorst, Berkelland en Bronckhorst. Per 1 januari…

Directeur OCR

Functieomschrijving We zoeken een directeur die:  werkt vanuit de ‘bedoeling’: kwalitatief goed onderwijs aan leerlingen met een specifieke behoefte; leiding en sturing geeft aan het onderwijs en de organisatie van…

Twee leden raad van toezicht

Functieomschrijving De raad van toezicht van Onderwijsgroep Buitengewoon telt minimaal drie en maximaal vijf leden. De leden worden conform de statuten benoemd voor een zittingsperiode van vier jaar. Aftredende leden…
1 2 3 4
B&T
Krijn Taconiskade 418
1087 HW Amsterdam
088 - 205 16 00
contact@vbent.org
  • Meld je aan voor de B&T Nieuwsbrief
  • organisatie-advies
  • interim-management
  • werving & selectie
  • academie
  • communicatiecollectief