Directeur-bestuurder

Groot, complex en uitdagend SWV PO zoekt een energieke directeur-bestuurder die affiniteit heeft met de regio Amsterdam/Diemen.

Leden raad van toezicht

Nauw samenwerkende PO/VO swv'en in West-Friesland zoeken drie energieke, verbindende leden RvT die houden van pionieren. Aandachtsgebieden: onderwijs, financiën en governance.

Directeur

SWV 2505 zoekt een proactieve directeur die samenwerking stimuleert en onderhoudt. Helpt u mee een passende, toekomstbestendige plek voor iedere v(s)o-leerling in de regio te realiseren?

Directeur-bestuurder

Betuws Primair Passend Onderwijs zoekt een directeur-bestuurder die vaardig is in het opbouwen van een relevant (strategisch) netwerk. 

Onafhankelijk voorzitter

De algemene vergadering van BePO zoekt een onafhankelijk, technisch voorzitter, die ook als klankbord voor de directeur-bestuurder fungeert.

Onafhankelijk voorzitter algemeen bestuur / raad van toezicht

SWV PO IJmond en SWV VO Midden Kennemerland zoeken een ervaren voorzitter met autoriteit en natuurlijk gezag.
B&T
Krijn Taconiskade 418
1087 HW Amsterdam
088 - 205 16 00
contact@vbent.org
  • Meld u aan voor de B&T Nieuwsbrief
  • organisatie-advies
  • interim-management
  • werving & selectie
  • academie
  • communicatiecollectief