Leergang onderzoekend leiderschap

Ontdek een ander perspectief

Schoolleiders die grip houden op veranderprocessen in hun school zijn in staat om die te sturen en te beïnvloeden. Deze ‘veranderingsbekwaamheid’ vraagt inzicht in het veranderproces en reflectie vanuit verschillende perspectieven. In deze leergang werk je aan je veranderingsbekwaamheid vanuit een onderzoekend perspectief. Zo kun je de kwaliteit en effectiviteit van sturingsacties te verbeteren.

Voor wie?

Voor leidinggevenden in het PO en VO die vanuit een onderzoeksperspectief inzicht willen krijgen in en richting willen geven aan veranderprocessen in hun school.

Wat is het?

In vijf middagen gaan deelnemers aan de hand van uitdagingen in een veranderproces binnen hun eigen school op onderzoek uit. Met hulp van critical friends spreken zij de context, de feiten en vermoedens door. Met behulp van het sturingsmodel van George Lengkeek brengen zij, naast doel en resultaat, in beeld welke indicatoren/signalen aangeven dat het proces al dan niet in de goede richting verandert. Inzicht speelt een centrale rol; inzicht als de innerlijke voorstelling die de deelnemers, als sturende actoren, hebben van het veranderproces en van de mogelijkheden om die verandering goed te begeleiden. Vanuit het perspectief van de onderzoeker ontdekken zij welke inzichten nodig zijn om het veranderproces met de juiste activiteiten/interventies te ondersteunen, maar ook welke inzichten nog ontbreken. Op basis daarvan formuleren zij een onderzoeksvraag. Met tips en adviezen voor een onderzoeksaanpak kunnen ze daarna aan de slag. De verkregen inzichten kunnen de kwaliteit en effectiviteit van sturingsacties verbeteren.

Deze vragen zijn eerder het startpunt zijn geweest van leidinggevenden:

  • ‘Hoe komt het dat, ondanks scholing, deze andere werkwijze niet van de grond komt?’
  • ‘Wat zorgt ieder jaar voor een beperkte inschrijving van nieuwe leerlingen?
  • Hoe komt het dat de gesprekkencyclus zo weinig eigen scholingsvragen oplevert?

Wat levert het op?

  • Een onderzoekende ‘bril’;
  • Een meervoudig perspectief op het veranderproces in jouw school
  • Een uitgewerkte onderzoeksvraag waarmee de deelnemer, een collega, een LIO’er of een onderzoeksbureau van start kan
  • Een reflectie-instrument waarmee je je veranderingsbekwaamheid verder kunt ontwikkelen