Opleiding Vakbekwaam schoolleider voor zij-instromers

Van leider tot schoolleider

Heeft u leidinggevende ervaring en wilt u het verschil maken in het basisonderwijs? De opleiding Vakbekwaam schoolleider voor zij-instromers bereidt u voor op de onderwijspraktijk en op leidinggeven aan onderwijsteams.

De Thomas More Leiderschapsacademie (TML) en B&T hebben de handen ineengeslagen en bieden vanuit hun beider expertise de opleiding Vakbekwaam schoolleider voor zij-instromers aan. Deze opleiding bereidt u voor op de onderwijspraktijk en op leidinggeven aan onderwijsteams. Bovendien leert u sturing te geven aan complexe processen. Met uw leidinggevende ervaring in een andere sector én met deze opleiding kunt u een zinvolle bijdrage leveren aan onderwijsvernieuwing en leidinggeven aan onderwijskwaliteit en -ontwikkeling.

Persoonlijke leiderschapsontwikkeling

De opleiding Vakbekwaam schoolleider voor zij-instromers is zo ingericht dat u meteen kennis en ervaring in de onderwijssector opdoet en zo een goede entree maakt in het onderwijs. In één jaar (15 opleidingsdagen + 2 dagen voor een verdiepingsmodule) wordt u opgeleid tot vakbekwaam schoolleider. U wordt begeleid in uw persoonlijke leiderschapsontwikkeling, waarbij uw talenten en ontwikkelpunten centraal staan. We werken hiervoor met de Talenten Motivatie Analyse (TMA). In de verdiepingsmodule ‘Sturen op onderwijskwaliteit’ is er gerichte aandacht voor wat dit van u vraagt in het basisonderwijs, zodat u het verschil kunt maken voor leerlingen.

Leidinggeven aan schoolontwikkeling

De basis van de opleiding is de door het Schoolleidersregister PO gecertificeerde opleiding Leidinggeven aan schoolontwikkeling II (vakbekwaam schoolleider). Deze opleiding bestaat uit een tweedaagse en 13 opleidingsdagen. De opleidingsplaats is Amsterdam (bij voldoende belangstelling vindt er ook een opleiding plaats in Rotterdam). U komt in een leergroep met deelnemers die al in het onderwijs werken en deelnemers met ervaring in andere sectoren. Zo bouwt u meteen uw netwerk op en is er een rijke onderwijsomgeving waarin u leert van en met elkaar. De opleiding bestaat uit drie leerlijnen die in verbinding staan met vijf leiderschapspraktijken voor leidinggevenden in het onderwijs:

  • visiegericht werken;
  • in relatie staan met de omgeving;
  • ontwikkelen van de organisatie;
  • zorgen voor onderwijskwaliteit;
  • leren en ontwikkelen van professionals.

Het thema persoonlijk leiderschap (vanuit een onderzoekende houding) loopt daar als een rode draad doorheen. Tijdens de opleiding wordt in verschillende werkvormen gewerkt aan kennis, reflectie, inzichten en vaardigheden, zowel vanuit de theorie als de praktijk.

Verdiepingsmodule Sturen op onderwijskwaliteit

Als zij-instromer volgt u de extra module over de kwaliteit van het onderwijs. U leert kwaliteitszorg in te richten, relevante informatie ten aanzien van onderwijskwaliteit te definiëren, te interpreteren en te beoordelen. Ook leert u over interventies, zodat u een handelingsrepertoire ontwikkelt bij het leidinggeven aan kwaliteitsontwikkeling.

TMA en coaching

Gedurende het jaar wordt u begeleid door een coach, met wie u een viertal gesprekken voert. De start van de coaching is een persoonlijkheidsmeting: de Talenten Motivatie Analyse (TMA). Aan de hand van deze analyse worden persoonlijke leerdoelen gesteld die zowel in de opleiding als in de coaching een belangrijke plek krijgen. Uw begeleider is tevens jobcoach en de begeleiding richt zich ook op uw authentieke presentatie op weg naar een eerste baan als schoolleider.

Leerwerkplek

Gedurende het opleidingsjaar participeert u in de praktijk van het onderwijs vanuit een leerwerkplek in een school. Deze leerwerkplek stelt u in staat om praktijkervaring op te doen en de opdrachten van de opleiding uit te voeren. De leerwerkplek zoekt u zelf; indien gewenst kunnen wij u hierin ondersteunen.

Praktisch

De opleiding bestaat uit 15 opleidingsdagen + 2 dagen voor een verdiepingsmodule, en vergt gemiddeld 12 uren per week aan tijdsinvestering. Dit is exclusief de leerwerkplek van 1 à 2 dagen in de week. De opleidingskosten zijn € 7.000,- (btw-vrij). Dit is incl. de tweedaagse en lunches. Daarnaast moet u rekening houden met een bedrag van € 250,- voor de aanschaf van literatuur.

Geïnteresseerd?

De eerste editie van deze opleiding is gestart in september 2022; de volgende start in het schooljaar 2023-2024. Is uw interesse gewekt? Neem dan contact op met Pauline Zwaal-Arora. Zij hoort graag wat uw plannen en dromen zijn en bespreekt samen met u of deze opleiding bij u past. Meer informatie is ook te vinden op de website van TML.

Subsidie
Om het tekort aan schoolleiders in het primair onderwijs terug te dringen, wil het ministerie van OCW besturen van PO-scholen stimuleren om schoolleiders van buiten het onderwijs te werven. Vanaf 1 september 2022 kunnen PO-besturen in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de kosten van de opleiding en begeleiding van schoolleiders van buiten het onderwijs. De opleiding Vakbekwaam schoolleider voor zij-instromers valt ook onder deze regeling. Meer informatie over deze subsidie vindt u hier.

Pauline Zwaal-Arora

directeur B&T werving & selectie