Opleiding Vakbekwaam schoolleider voor zij-instromers

Van leider tot schoolleider

Heb jij leidinggevende ervaring en wil je het verschil maken in het basisonderwijs? De opleiding Vakbekwaam schoolleider voor zij-instromers bereidt jou voor op de onderwijspraktijk en op leidinggeven aan onderwijsteams.

De Thomas More Leiderschapsacademie (TML) en B&T hebben de handen ineengeslagen en bieden vanuit hun beider expertise de opleiding Vakbekwaam schoolleider voor zij-instromers aan. Deze opleiding bereidt jou voor op de onderwijspraktijk en op leidinggeven aan onderwijsteams. Bovendien leer je sturing te geven aan complexe processen. Met jouw leidinggevende ervaring in een andere sector én met deze opleiding kun je een zinvolle bijdrage leveren aan onderwijsvernieuwing en leidinggeven aan onderwijskwaliteit en -ontwikkeling.

Persoonlijke leiderschapsontwikkeling

De opleiding Vakbekwaam schoolleider voor zij-instromers is zo ingericht dat je meteen kennis en ervaring in de onderwijssector opdoet en zo een goede entree maakt in het onderwijs. In één jaar (15 opleidingsdagen + 2,5 dag voor een verdiepingsmodule) word je opgeleid tot vakbekwaam schoolleider. Je wordt begeleid in jouw persoonlijke leiderschapsontwikkeling, waarbij jouw talenten en ontwikkelpunten centraal staan. We werken hiervoor met de Talenten Motivatie Analyse (TMA). In de verdiepingsmodule ‘Sturen op onderwijskwaliteit’ is er gerichte aandacht voor wat dit van jou vraagt in het basisonderwijs, zodat jij het verschil kunt maken voor leerlingen.

Leidinggeven aan schoolontwikkeling

De basis van de opleiding is de door het Schoolleidersregister PO gecertificeerde opleiding Leidinggeven aan schoolontwikkeling II (vakbekwaam schoolleider). Deze opleiding bestaat uit een tweedaagse en 13 opleidingsdagen. De opleidingsplaats is Amsterdam (bij voldoende belangstelling vindt er ook een opleiding plaats in Rotterdam). Je komt in een leergroep met deelnemers die al in het onderwijs werken en deelnemers met ervaring in andere sectoren. Zo bouw je meteen een netwerk op en is er een rijke onderwijsomgeving waarin je leert van en met elkaar. De opleiding bestaat uit drie leerlijnen die in verbinding staan met vijf leiderschapspraktijken voor leidinggevenden in het onderwijs:

  • visiegericht werken;
  • in relatie staan met de omgeving;
  • ontwikkelen van de organisatie;
  • zorgen voor onderwijskwaliteit;
  • leren en ontwikkelen van professionals.

Het thema persoonlijk leiderschap (vanuit een onderzoekende houding) loopt daar als een rode draad doorheen. Tijdens de opleiding werk je in verschillende werkvormen aan kennis, reflectie, inzichten en vaardigheden, zowel vanuit de theorie als de praktijk.

Verdiepingsmodule Sturen op onderwijskwaliteit

Als zij-instromer volg je de extra module over de kwaliteit van het onderwijs. Je leert kwaliteitszorg in te richten, relevante informatie ten aanzien van onderwijskwaliteit te definiëren, te interpreteren en te beoordelen. Ook leer je over interventies, zodat je een handelingsrepertoire ontwikkelt bij het leidinggeven aan kwaliteitsontwikkeling.

TMA en coaching

Gedurende het jaar word je begeleid door een coach, met wie je een tweetal gesprekken voert. De start van de coaching is een persoonlijkheidsmeting: de Talenten Motivatie Analyse (TMA). Aan de hand van deze analyse worden persoonlijke leerdoelen gesteld die zowel in de opleiding als in de coaching een belangrijke plek krijgen. Jouw begeleider is tevens jobcoach en de begeleiding richt zich ook op jouw authentieke presentatie op weg naar een eerste baan als schoolleider.

Leerwerkplek

Tijdens het opleidingsjaar participeer je in de praktijk van het onderwijs vanuit een leerwerkplek in een school. Deze leerwerkplek stelt jou in staat om praktijkervaring op te doen en de opdrachten van de opleiding uit te voeren. De leerwerkplek zoek je zelf; indien gewenst kunnen wij jou hierbij ondersteunen.

Praktisch

De opleiding bestaat uit 15 opleidingsdagen + 2,5 dag voor de verdiepingsmodule, en vergt gemiddeld 12 uren per week aan tijdsinvestering. Dit is exclusief de leerwerkplek van 1 à 2 dagen in de week. De totale opleidingskosten zijn € 8.240,- (btw-vrij). Daarnaast moet je rekening houden met een bedrag van € 250,- voor de aanschaf van literatuur.

Meer weten?

Ben je geïnteresseerd maar wil je eerst meer weten over de opleiding en of deze bij je past? Of over de mogelijkheden om als zij-instromer in het onderwijs aan de slag te gaan? Neem dan contact op met Pauline Zwaal-Arora.
Voor alle opleidingsdata zie de website van TML. Daar kun je je ook aanmelden.

Subsidie
Om het tekort aan schoolleiders in het primair onderwijs terug te dringen, wil het ministerie van OCW besturen van PO-scholen stimuleren om schoolleiders van buiten het onderwijs te werven. Vanaf 1 september 2022 kunnen PO-besturen in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de kosten van de opleiding en begeleiding van schoolleiders van buiten het onderwijs. De opleiding Vakbekwaam schoolleider voor zij-instromers valt ook onder deze regeling. Meer informatie over deze subsidie vind je hier.

Vragen?

Pauline Zwaal-Arora
senior adviseur en directeur B&T werving en selectie