Naar een verbeterde grip op uw financiële huishouding

Controle op het financiële beleid van uw bestuur of school is een belangrijke randvoorwaarde om een kwalitatief hoogstaand en/of breed onderwijsaanbod te kunnen verzorgen. Het afgelopen decennium zijn meer eisen gesteld aan het financiële beheer binnen besturen in het PO en VO. Deze ontwikkeling is nog steeds gaande, wat binnen uw stichting wellicht om een andere financiële sturing vraagt.

Denk daarbij aan het onlangs vernieuwde financieel toezicht van de onderwijsinspectie. Ook treedt binnenkort de vereenvoudiging van de bekostiging in werking, met als speerpunt het stimuleren van beleidsrijk begroten.

Structurele oplossingen

Vragen die daarbij aan de orde kunnen komen, zijn:

  • Wat is het meerjarenperspectief van uw organisatie in termen van baten en lasten?
  • Op welke wijze kan beleidsrijk begroten binnen uw bestuur worden gestimuleerd?
  • Wat is de juiste balans tussen het opbouwen van een financiële buffer en de inzet van geld voor verbeteringen in het onderwijs?
  • Hoe ziet de risicoanalyse voor uw stichting eruit?
  • Op welke wijze vergroot u de financiële deskundigheid binnen uw bestuur?
  • Wat zijn de oorzaken van financiële problemen en wat zijn structurele oplossingen?

Wat kunnen wij voor u betekenen?

B&T ondersteunt besturen in het VO en PO bij de verdere optimalisatie van het financieel beleid en sturing. Zo helpen wij u om (nog) meer grip te krijgen op het financiële beheer van uw organisatie. Dit doen wij met een systeemaanpak, waarbij we het financieel beleid altijd in relatie zien tot de strategische doelen van uw school of bestuur. Aan de hand van een checklist of een quickscan kunnen onze adviseurs uw schoolbestuur doorlichten en mogelijke problemen op alle relevante deelgebieden in kaart brengen. Uiteraard kunt u van ons verwachten dat wij dan ook één of meer oplossingsrichtingen aandragen.

Meer weten?

Heeft u vragen of wilt u eens van gedachten wisselen over een concreet vraagstuk op het terrein van financiën? Neem dan gerust contact met ons op. Wij verkennen dan met u of en hoe wij u van dienst kunnen zijn.

Joost Janssen
senior adviseur en directeur B&T organisatieadvies