Naar een verbeterde grip op jullie financiële huishouding

Controle op het financiële beleid van jullie bestuur of school is een belangrijke randvoorwaarde om een kwalitatief hoogstaand en/of breed onderwijsaanbod te kunnen verzorgen. Het afgelopen decennium zijn meer eisen gesteld aan het financiële beheer binnen besturen in het PO en VO. Deze ontwikkeling is nog steeds gaande, wat binnen jullie stichting wellicht om een andere financiële sturing vraagt.

Denk daarbij aan het onlangs vernieuwde financieel toezicht van de onderwijsinspectie. En de in 2022 (VO) en 2023 (PO) in werking getreden vereenvoudiging van de bekostiging, met als speerpunt het stimuleren van beleidsrijk begroten.

Structurele oplossingen

Vragen die daarbij aan de orde kunnen komen, zijn:

  • Wat is het meerjarenperspectief van jouw organisatie in termen van baten en lasten?
  • Op welke wijze kan beleidsrijk begroten binnen jullie bestuur worden gestimuleerd?
  • Wat is de juiste balans tussen het opbouwen van een financiële buffer en de inzet van geld voor verbeteringen in het onderwijs?
  • Hoe ziet de risicoanalyse voor jouw stichting eruit?
  • Op welke wijze vergroot je de financiële deskundigheid binnen jouw bestuur?
  • Wat zijn de oorzaken van financiële problemen en wat zijn structurele oplossingen?

Wat kunnen wij voor jou betekenen?

B&T begeleidt besturen in het VO en PO bij de verdere optimalisatie van het financieel beleid en sturing. Zo helpen wij je om (nog) meer grip te krijgen op het financiële beheer van jouw organisatie. Dit doen wij met een systeemaanpak, waarbij we het financieel beleid altijd in relatie zien tot de strategische doelen van jouw school of bestuur. Aan de hand van een checklist of een quickscan kunnen onze adviseurs jullie schoolbestuur doorlichten en mogelijke problemen op alle relevante deelgebieden in kaart brengen. Uiteraard mag je van ons verwachten dat wij dan ook één of meer oplossingsrichtingen aandragen.

Meer weten?

Heb je vragen of wil je eens van gedachten wisselen over een concreet vraagstuk op het terrein van financiën? Neem dan gerust contact met ons op. Wij verkennen dan met je of en hoe wij jou van dienst kunnen zijn.

Joost Janssen
senior adviseur en directeur B&T organisatieadvies