Onderwijskwaliteit

AB Passend Onderwijs: kwaliteitszorg onderwijsbegeleiding

De begeleiding van leraren en leerlingen met specifieke ondersteuningsbehoeften is een belangrijke schakel in het succes van passend onderwijs. B&T heeft jarenlange ervaring met kwaliteitszorg voor ambulante begeleidingsdiensten en onderwijsbegeleiding. Samen met vertegenwoordigers van de verschillende clusters heeft B&T een breed kwaliteitszorgsysteem voor ambulante begeleidingsdiensten ontwikkeld: Aantoonbaar Betere Ambulante Begeleiding (ABAB).

AB Passend Onderwijs is daarbinnen het instrument voor kortcyclische evaluatie van de kwaliteit van onderwijsbegeleiding. Anders dan andere onderzoeksinstrumenten richt AB Passend Onderwijs zich niet alleen op het meten van het gemiddelde van de totale dienstverlening, maar brengt het de kwaliteitsbeleving per begeleidingstraject in kaart.

AB Passend Onderwijs is zowel geschikt voor ambulante begeleidingsdiensten die door samenwerkingsverbanden of schoolbesturen worden ingehuurd als voor samenwerkingsverbanden en onderwijsbesturen die hun eigen onderwijsbegeleiding tegen het licht willen houden.

Vier modules

AB Passend Onderwijs kent vier modules:

  1. Voor evaluatie van individuele (leerling)begeleidingstrajecten.
  2. Voor evaluatie van systeembegeleiding.
  3. Voor evaluatie van voorlichtingen, workshops en cursussen.
  4. Voor interne 360° feedback van collega’s en leidinggevenden.

Onze flexibele onderzoekstool biedt zowel beproefde standaardvragenlijsten (die vergelijkingen met landelijke benchmarks mogelijk maken) als lijsten die u geheel of deels op maat kunt maken. Voor alle vragenlijsten geldt dat ze bestaan uit slechts tien vragen.

Waardevol

AB Passend Onderwijs dient verschillende doeleinden van kwaliteitszorg en biedt management én medewerkers veel waardevolle informatie. Het helpt bij het in kaart brengen van de kwaliteit en opbrengsten van verschillende soorten dienstverlening, zoals leerlingbegeleiding, systeembegeleiding, voorlichting, cursussen en workshops. De resultaten stellen dienstverleners daarnaast in staat verantwoording aan hun opdrachtgevers af te leggen en de realisatie van hun eigen ambities en doelstellingen te toetsen.

AB Passend Onderwijs geeft organisaties zicht op de eigen kwaliteit. Op deze manier kan een dienst, op basis van een op feiten gebaseerd onderzoek, de juiste verbeterpunten formuleren en sturen op de professionalisering van medewerkers. De methodiek en de instrumenten hebben hun meerwaarde inmiddels in diverse kwaliteitszorgtrajecten bewezen.

Collectief en individueel

Onderzoeken met AB Passend Onderwijs richten zich op het collectief én het individu. Zo komen de gemiddelde resultaten voor het gehele team beschikbaar, maar krijgen alle medewerkers ook hun eigen scores te zien. De resultaten zijn in verschillende vormen beschikbaar, waaronder:

  • visueel aantrekkelijke pagina’s met resultaten per samenwerkingsverband of bestuur, uitermate geschikt om verantwoording vorm te geven;
  • resultaten per begeleider en per begeleiderstraject, bedoeld voor de evaluatie van individuele trajecten en de professionele ontwikkeling van medewerkers;
  • interne vergelijkingen tussen typen dienstverlening, sectoren (PO, VO, mbo, (V)SO, samenwerkingsverbanden, regio’s et cetera), geschikt voor de ontwikkeling van de dienstverlening.

In gesprek

Omdat deze manier van evalueren, waarbij ook de resultaten per medewerker inzichtelijk worden, spannend kan zijn, ontwerpen wij bij voorkeur samen met u een proces dat past bij uw organisatie en medewerkers. Wij gaan graag met u in gesprek over hoe AB Passend Onderwijs de kwaliteit van uw dienstverlening in kaart kan brengen en hoe we de inhoud van de compacte vragenlijsten daarbij optimaal kunnen laten aansluiten.

Contact

Hebt u vragen over kwaliteitszorg voor ambulante begeleidingsdiensten en onderwijsbegeleiding of wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen? Neem gerust contact op met Martine Fuite of Giel van der Heijden.

Martine Fuite

senior adviseur en operationeel directeur