Kwaliteitszorg onderwijsbegeleiding

AB Passend Onderwijs

De begeleiding van leerlingen met specifieke ondersteuningsbehoeften en van hun leraren is belangrijk voor het succes van passend onderwijs. B&T heeft jarenlange ervaring met kwaliteitszorg voor ambulante begeleidingsdiensten en onderwijsbegeleiding. Samen met vertegenwoordigers van de verschillende clusters ontwikkelden we een breed kwaliteitszorgsysteem voor ambulante begeleidingsdiensten: Aantoonbaar Betere Ambulante Begeleiding (ABAB).

AB Passend Onderwijs is binnen ABAB het instrument voor kortcyclische evaluatie van de kwaliteit van onderwijsbegeleiding. Anders dan andere onderzoeksinstrumenten richt AB Passend Onderwijs zich niet alleen op het meten van het gemiddelde van de totale dienstverlening, maar brengt het de kwaliteitsbeleving per begeleidingstraject in kaart.

AB Passend Onderwijs is zowel geschikt voor ambulante begeleidingsdiensten die door samenwerkingsverbanden of schoolbesturen worden ingehuurd als voor samenwerkingsverbanden en onderwijsbesturen die hun eigen onderwijsbegeleiding tegen het licht willen houden.

Vier modules

AB Passend Onderwijs heeft vier modules:

  1. voor evaluatie van individuele (leerling)begeleidingstrajecten
  2. voor evaluatie van systeembegeleiding
  3. voor evaluatie van voorlichtingen, workshops en cursussen
  4. voor interne 360° feedback van collega’s en leidinggevenden

De flexibele onderzoekstool biedt beproefde standaardvragenlijsten (die vergelijkingen met landelijke benchmarks mogelijk maken) en lijsten die je helemaal of gedeeltelijk op maat kunt maken. Alle vragenlijsten hebben slechts tien vragen.

Waardevol

AB Passend Onderwijs biedt management én medewerkers veel waardevolle informatie. Het helpt bij het in kaart brengen van de kwaliteit en opbrengsten van verschillende soorten dienstverlening, zoals leerlingbegeleiding, systeembegeleiding, voorlichting, cursussen en workshops. Met de resultaten kunnen dienstverleners daarnaast verantwoording aan hun opdrachtgevers afleggen en de realisatie van hun eigen ambities en doelstellingen toetsen.

AB Passend Onderwijs geeft organisaties zicht op de eigen kwaliteit. Een dienst kan op basis van een op feiten gebaseerd onderzoek de juiste verbeterpunten formuleren en sturen op de professionalisering van medewerkers. De methodiek en de instrumenten hebben hun meerwaarde inmiddels bewezen in diverse kwaliteitszorgtrajecten.

Collectief en individueel

Onderzoeken met AB Passend Onderwijs richten zich op het collectief én het individu. Zo komen de gemiddelde resultaten voor het gehele team beschikbaar, maar krijgen alle medewerkers ook hun eigen scores te zien. De resultaten zijn in verschillende vormen beschikbaar, waaronder:

  • visueel aantrekkelijke pagina’s met resultaten per samenwerkingsverband of bestuur, uitermate geschikt om verantwoording vorm te geven
  • resultaten per begeleider en per begeleiderstraject, bedoeld voor de evaluatie van individuele trajecten en de professionele ontwikkeling van medewerkers
  • interne vergelijkingen tussen typen dienstverlening, sectoren (PO, VO, mbo, (V)SO, samenwerkingsverbanden en regio’s), geschikt voor de ontwikkeling van de dienstverlening

In gesprek

Deze manier van evalueren, waarbij ook de resultaten per medewerker inzichtelijk worden, kan spannend zijn. Daarom ontwerpen wij bij voorkeur samen met jou een proces dat past bij jouw organisatie en medewerkers. Wij bespreken dan hoe AB Passend Onderwijs de kwaliteit van jouw dienstverlening in kaart kan brengen en hoe de inhoud van de compacte vragenlijsten daar optimaal bij kan aansluiten.

Wil je meer weten?

Heb je vragen over kwaliteitszorg voor ambulante begeleidingsdiensten en onderwijsbegeleiding? Neem contact met ons op.

Martine Fuite
senior adviseur en operationeel directeur