Bijdragen aan duurzame onderwijsontwikkeling

Onderwijs doet ertoe. Dat is voor iedereen duidelijk. Het levert een essentiële bijdrage aan de ontwikkeling en het zelfvertrouwen van ieder jong mens en vormt daarmee de basis voor de ontwikkeling van onze samenleving. Ik draag dan ook graag bij aan de duurzame ontwikkeling van deze sector.

Ik heb zelf geen achtergrond in het onderwijs. Ik ben opgeleid als politicoloog, gespecialiseerd in internationale betrekkingen; iets totaal anders dus. Mijn bijdrage aan het onderwijs is het meest effectief als adviseur, procesbegeleider en onderzoeker. In mijn opdrachten richt ik mij op de versterking  van onderwijsorganisaties en de mensen die er werken. Om op deze manier bij te dragen aan duurzame onderwijsontwikkeling. De mensen die in het onderwijs werken, zijn zelf natuurlijk tot veel in staat. Zij leiden onze kinderen op tot zelfverzekerde en bewuste jongvolwassenen. Dat is zo ongeveer het belangrijkste wat er is. Of iets dat ik thuis in ieder geval ook heel serieus neem…

Breder perspectief

B&T levert als partner van al die onderwijsprofessionals ook een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van de sector. Juist door de rol die wij landelijk en regionaal hebben. Wij zien veel van het onderwijs. Veel scholen, veel besturen, in alle regio’s en onderwijssectoren. Daarnaast voeren we adviesopdrachten en onderzoek uit voor het ministerie van OCW, voor de sectorraden en  voor gemeenten.

Dit alles maakt het mogelijk om de vraagstukken en dillema’s van onze opdrachtgevers in een breder perspectief te plaatsen. We kijken daarnaast vaak met een andere blik dan het onderwijs zelf, en richten ons ook op de bredere maatschappelijke context. Wat vragen maatschappelijke ontwikkelingen of ingrijpende wetswijzigingen van het onderwijs? Wat betekenen die voor organisaties, werkwijzen en vooral voor leerlingen en de mensen die in het onderwijs werken?

Kritische vriend

Dat inzoomen en uitzoomen, de combinatie van focus en een helikopterview, daar houd ik het meest van. Het past ook goed bij mijn stijl en kwaliteiten. Opdrachtgevers bied ik vooral meerwaarde door mijn scherpte, analytisch vermogen en doortastendheid. Ik ben resultaatgericht, zonder het proces uit het oog te verliezen. Ik bied mijn opdrachtgevers andere perspectieven en schroom niet om het anders aan te pakken. Als kritische vriend: betrokken, met professionele distantie. En waar het kan, met lichtheid en humor.

Afwisseling

Ik voel me thuis bij B&T, waar ik al sinds 2006 werk. De diversiteit aan opdrachten en opdrachtgevers daagt mij altijd uit tot verdere ontwikkeling. Zowel inhoudelijk als procesmatig. Ook de combinatie met mijn werk bij de Koninklijke Landmacht is voor mij waardevol. De variatie in thematiek, mensen en werkomgevingen vind ik geweldig.

Nevenactiviteiten

Ik ben als Reservist Specifieke Deskundigheid (Education) aangesteld bij het 1 Civiel Militair Interactie Commando. Dit onderdeel van de Koninklijke Landmacht biedt ondersteuning bij militaire operaties door onder andere samenwerking en afstemming met non-gouvernementele organisaties, internationale organisaties en lokale autoriteiten. Daarnaast ben ik binnen de landmacht opgeleid als analist ten behoeve van de (psychologische) gedragsbeïnvloedingsoperaties in missiegebieden van de Nederlandse krijgsmacht.