Onderwijskwaliteit

Leren verbeteren

In opdracht van het ministerie van OCW voert B&T het ondersteuningsprogramma Leren verbeteren uit. Leren verbeteren helpt scholen in het voortgezet onderwijs hun onderwijskwaliteit te optimaliseren.

We begeleiden bestuurders, schoolleiders en middenmanagers bij de verbetering van leeropbrengsten en de versterking van het onderwijsleerproces wanneer deze volgens de onderwijsinspectie achterblijven, ontoereikend zijn of om een waarschuwing of attendering vragen. Leren verbeteren biedt kennis, menskracht en middelen. Zo dragen wij bij aan de vermindering van het aantal scholen met een beoordeling onvoldoende of zeer zwak. En we voorkomen een dergelijk oordeel bij scholen met een attendering of waarschuwing.

Verder lezen en luisteren

Leren verbeteren maakt geregeld podcasts over onderwijskwaliteit in het voortgezet onderwijs. Hierin gaan adviseurs van Leren verbeteren in gesprek met deskundigen uit het veld. U kunt de podcasts hier beluisteren. Verder publiceerde Leren verbeteren de brochure Bestuurders in beweging. Een verkenning naar de veranderende rol van bestuurders van onder- en bovengemiddeld presterende scholen. Klik hier voor een gratis download. Leren verbeteren biedt ook ondersteuning bij het Nationaal Programma Onderwijs. Klik hier voor meer informatie.

Meer algemene informatie over Leren verbeteren vindt u op hun eigen website.