Leren verbeteren

In opdracht van het ministerie van OCW voert B&T het ondersteuningsprogramma Leren verbeteren uit. Leren verbeteren helpt scholen en besturen in het voortgezet onderwijs hun onderwijskwaliteit te optimaliseren.

We begeleiden bestuurders, schoolleiders en middenmanagers bij de verbetering van leeropbrengsten en de versterking van het onderwijsleerproces wanneer deze volgens de onderwijsinspectie achterblijven, ontoereikend zijn of om een waarschuwing of attendering vragen. Leren verbeteren biedt kennis, menskracht en middelen. Zo dragen wij bij aan de vermindering van het aantal scholen met een beoordeling onvoldoende of zeer zwak. En we voorkomen een dergelijk oordeel bij scholen met een attendering of waarschuwing.

Verder lezen en luisteren

Leren verbeteren maakt geregeld podcasts over onderwijskwaliteit in het voortgezet onderwijs, waarin adviseurs van Leren verbeteren in gesprek gaan met deskundigen uit het veld. Voor meer informatie over het project Leren verbeteren en andere publicaties over onderwijskwaliteit, bezoek je de website van het project.