Verbinden van mensen en kennis

Doordat ik met veel plezier gewerkt heb als docent, beleidsmedewerker en (bovenschools) directeur in het (speciaal) onderwijs, ben ik goed bekend met de dilemma’s en vragen die onderwijsmensen in de praktijk bezighouden.

Als adviseur bij B&T heb ik mij ontwikkeld tot een breed inzetbare generalist, met veel verstand van leiderschapsvraagstukken, kwaliteitsontwikkeling, passend onderwijs en coaching. Vanuit die basis lever ik graag een bijdrage aan visie- en organisatieontwikkeling, kwaliteitsverbetering, verander- en verbetertrajecten en een goede communicatie binnen en tussen organisaties. Ik verzorg leergangen en leiderschapstrajecten voor bestuurders, schoolleiders en stafmedewerkers. Daarbij geniet ik ervan om mensen met een verschillende achtergrond samen te brengen en met elkaar het leren en ontwikkelen op een hoger plan te brengen.

Betrokken passant

De rode draad in mijn werk is een grote nieuwsgierigheid naar wat mensen drijft en hoe dingen in elkaar zitten. Je kunt prachtadviezen formuleren, maar beweging ontstaat pas als ze de juiste snaar raken bij de mensen die er mee aan de slag gaan. Ik zie mijzelf als een betrokken passant, die andere perspectieven kan bieden en mensen helpt om zelf te sturen en te veranderen in de praktijk.

Knopen ontrafelen

Ik kom goed tot mijn recht in complexe situaties of bij acute problemen, om vanuit verbinding met mensen de juiste interventies te bepalen en in te zetten. Ik geloof niet in standaardoplossingen. En dat maakt het juist zo leuk. Goed luisteren, knopen ontrafelen en samen verder komen, met oplossingen die passend zijn bij de vraag en de context van de opdrachtgever. Zo blijf ik zelf nieuwe dingen ontdekken en ontwikkelen. En zo kan ik anderen steeds weer een stapje verder helpen op weg naar nog beter onderwijs.

Dat ik daarbij gebruik kan maken van de enorme pool van talenten en expertises die B&T biedt, is echt een voorrecht. Ik zoek graag de juiste persoon bij een vraagstuk. Dat kan ik zelf zijn, maar soms is dat ook een collega, een van onze associés of interimmers. Het beste antwoord op de vraag staat altijd centraal.

Nevenactiviteiten

Ik ben sinds 2014 lid van de Vliegende Brigade van de PO-Raad. Deze pool van zeer ervaren adviseurs begeleidt scholen die volgens de inspectie zeer zwak of onvoldoende scoren.