Ondersteuningsplan

Een doelgericht ondersteuningsplan is de basis

Het ondersteuningsplan is de basis van een goed functionerend samenwerkingsverband. Dit is geen document met wollige beleidstaal, maar een doelgericht plan met heldere uitgangspunten, ambities, doelstellingen en verantwoordelijkheden. Dat helpt om de gewenste resultaten te bereiken.

Als wij jou begeleiden bij het maken van een (nieuw) ondersteuningsplan, gaan we uit van de feiten: wat weten we al en wat zien we in de data? Vervolgens gaan we in gesprek met de belangrijkste betrokkenen. Dit leidt tot een compact ondersteuningsplan met een duidelijke beschrijving van de doelstellingen en verantwoordelijkheden. Onze adviseurs zijn goed op de hoogte van de actuele wet- en regelgeving en verbetermaatregelen en kunnen deze inpassen in jouw ondersteuningsplan.

Wil je meer weten?

Heb je vragen over het ondersteuningsplan of wil je eens van gedachten wisselen over een concreet vraagstuk? Neem dan contact met ons op.

Pieter Duits
senior adviseur en directeur organisatieadvies