Passend onderwijs

Een doelgericht ondersteuningsplan vormt de basis

Het ondersteuningsplan vormt de basis voor een goed functionerend samenwerkingsverband. Dit is geen document met wollige beleidstaal, maar een doelgericht plan met heldere uitgangspunten, ambities, doelstellingen en verantwoordelijkheden. Dat helpt om de gewenste resultaten te bereiken.

Als wij u helpen een (nieuw) ondersteuningsplan op te stellen, kiezen wij voor een aanpak waarbij we uitgaan van de feiten: wat weten we al en wat zien we in de data? Om vervolgens in gesprek te gaan met de belangrijkste betrokkenen. Dit leidt tot compacte ondersteuningsplannen met een duidelijke beschrijving van de doelstellingen en verantwoordelijkheden. Onze adviseurs zijn zeer goed op de hoogte van de actuele wet- en regelgeving en verbetermaatregelen, en kunnen deze inpassen in uw ondersteuningsplan.

Contact

Hebt u vragen over het ondersteuningsplan, wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen of wilt u eens van gedachten wisselen over een concreet vraagstuk? Neem dan gerust contact met ons op.