Gericht en gezamenlijk bouwen aan een mooie schoolorganisatie

Als mens ben ik gefascineerd door de rijkheid aan manieren waarop mensen hun eigen levens vormgeven. Als adviseur vertaalt deze fascinatie zich in de wijzen waarop mensen de organisaties waarin zij werken ontwerpen. Ik geloof dat dit voortkomt uit mijn eigen behoefte aan ruimte. Ruimte voor mijn eigen begrips- en oordeelsvorming, ruimte om mijn werk in te vullen op de manier die ik zie zitten en om zelf het pad vorm te geven waarlangs ik mij ontwikkel.

Daarmee veronderstel ik dat anderen deze voor mij vanzelfsprekende ruimte ook hebben, krijgen, voelen. En gebruiken om de mooist denkbare organisaties te ontwerpen. Op sommige plekken gebeurt dit zonder meer. Op andere plekken zie ik dit minder terug. En dat is juist wat me fascineert. Dit verschil. Wat maakt dat mensen op de ene plek de ruimte krijgen, nemen, voelen om een inspirerende organisatie op te bouwen en op de andere plek in theorie dezelfde ruimte hebben, maar deze juist gebruiken om een – soms – energievretende organisatie op te tuigen of in stand te houden? Het antwoord en de specifieke verschijningsvorm zijn overal anders en als adviseur probeer ik dit samen met mijn opdrachtgevers beter te begrijpen, zodat we ermee kunnen werken.

Ontwerpen

Een van mijn favoriete woorden is ontwerpen. Ik gebruik het dan ook vaak. Het betekent voor mij gericht en gezamenlijk bouwen aan een mooie schoolorganisatie. Gericht omdat je met je ontwerp iets beoogt. Bijvoorbeeld een knelpunt oplossen, een nieuwe werkwijze vinden of een ambitie in de praktijk brengen die tot dan toe nog abstract was. Gezamenlijk omdat je zo kennis, ervaring en creativiteit van anderen kunt gebruiken, ontwerpt met mensen die echt in de organisatie werken – mijn betrokkenheid als adviseur is immers altijd tijdelijk – en een dialoog start over de ontwikkeling van de organisatie.

Expertises

In de tien jaar dat ik bij B&T werk en de tijd daarvoor dat ik docent was, heb ik het onderwijs goed leren kennen. In deze periode heb ik me verdiept in onderwijsbestuur, organisatie-inrichting en systemisch werken. Deze kennis komt goed van pas in mijn contacten met bestuurders, schoolleiders en toezichthouders.

Werkwijze

Vraagstukken waar ik me mee bezig houd gaan bijna altijd over een combinatie van sturen, inrichten en samenwerken. Door scherpe vragen te stellen probeer ik duidelijk te krijgen welke verandering een opdrachtgever beoogt, waarom en wie dat al dan niet als urgent ervaren. Op basis daarvan formuleren we een concrete adviesvraag met bijbehorende aanpak en gaan we aan het werk. Vaak ligt er al meerwaarde in het onderzoeken en in het teruggeven van mijn beeld van de huidige situatie. Dat doe ik overzichtelijk, met diepgang en zonder oordeel. En dan gaan we ontwerpen!