Onderwijssamenwerking

Samenwerking en fusie

Samenwerking over organisatiegrenzen heen

Binnen de onderwijssector spelen een aantal impactvolle ontwikkelingen. De meest ingrijpende zijn het lerarentekort, demografische krimp en de introductie van de Wet passend onderwijs. Ook worden onderwijsorganisaties in toenemende mate aangesproken op hun brede maatschappelijke bijdrage en verantwoordelijkheid. Kortom, de verwachtingen nemen toe, terwijl de omstandigheden waarbinnen het onderwijs deze moet waarmaken uitdagender worden.

Om effectief te kunnen inspelen op deze verwachtingen en uitdagingen, is het steeds belangrijker om samen te werken over organisatiegrenzen heen. Iedere organisatie zoekt daarbij uiteraard een passende omvang, intensiteit, vorm en duur. Het scala aan samenwerkingsvormen in het onderwijs is groot en ook binnen samenwerkingsvormen bestaat ruimte voor een vrije invulling. Zo kunt u niet alleen de gezamenlijke ambities, maar ook de individuele belangen van alle betrokkenen goed bedienen.  

De juiste keuze

Het uitgangspunt is altijd dat de inhoud leidend is. Wat is het doel van de samenwerking? Voor elk doel en in elke situatie valt wel een passende samenwerkingsvorm te bedenken. Soms zelfs meerdere. Het is belangrijk een zorgvuldige afweging te maken. Want uw keuze voor een specifieke vorm en invulling heeft consequenties voor de mate waarin u uw doelen kunt realiseren, voor het succes van de samenwerking en voor de resterende ruimte voor eigenheid van de deelnemers. Samenwerken vraagt kortom iets van de betrokken onderwijsorganisaties en de personen daarbinnen.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

B&T heeft veel ervaring met samenwerking door onderwijspartners. Wij kunnen:

  • verkenningen begeleiden;
  • haalbaarheidsonderzoeken uitvoeren;
  • samenwerkingsprocessen begeleiden;
  • adviseren over de – in uw situatie – beste samenwerkingsvorm;
  • de inrichting van de samenwerking in relatie tot bestaande wet- en regelgeving begeleiden (o.a. fusietoets).

Waarom B&T?

De specialisten van B&T kunnen u adviseren en begeleiden bij uw samenwerkingsvraagstukken. We ontwerpen met elkaar een traject dat bestaat uit helder van elkaar te onderscheiden fases die leiden tot voortgangsbesluiten. De fases zijn grofweg: kennismaken, verkennen, onderzoeken, uitwerken (van o.a. vorm) en realiseren. Het exacte startpunt, intensiteit en doorlooptijd zijn sterk situationeel bepaald. In het traject hebben wij aandacht voor zowel het project (beoogd resultaat) als het proces (de weg daarnaar toe). De projectbenadering zorgt ervoor dat noodzakelijke stappen in een logische volgorde en volgens een realistische planning worden gezet. De procesaandacht richt zich op aspecten als onderstromen, gevoeligheden en draagvlak. Deze twee aspecten gaan hand in hand in iedere fase van het traject en zijn daarom niet strikt van elkaar te scheiden. 

Contact

Heeft u vragen of wilt u eens van gedachten wisselen over een vraagstuk op het terrein van onderwijssamenwerking? Neem dan gerust contact met ons op.

Joost Janssen
senior adviseur en directeur B&T organisatieadvies