‘Een interim-bestuurder naar ons hart’

Voorzitter raad van toezicht Gelderveste over interim-bestuurder

Interim-bestuurder Herman Wevers heeft onlangs het stokje overgedragen aan zijn vaste opvolger. Wevers was via B&T interim-management bijna anderhalf jaar werkzaam bij Scholengroep Gelderveste, een stichting voor basisonderwijs in de Achterhoek. “Ik vind hem echt een topbestuurder.”

“Voor Gelderveste is gewoon goed niet goed genoeg”, begint voorzitter van de raad van toezicht Sam Terpstra. “Wij willen excellent basisonderwijs bieden, waarbij kinderen zich maximaal ontwikkelen. Dat gegeven vormde de basis van de opdracht van Herman Wevers.” Daar hoorde een aantal duidelijke taken bij. Zo moest de samenhang tussen de afzonderlijke scholen worden versterkt en de planning & controlcyclus op orde worden gebracht. Ook moest een collectieve ambitie duidelijker vorm krijgen. “Daar is Herman een heel eind mee gekomen. Zijn opvolger kan er in het nieuwe strategisch beleidsplan verder mee aan de slag.”

Ruimte voor verschil

De scholen van Gelderveste hebben veel ruimte om een eigen pedagogisch-onderwijskundige identiteit te kiezen. De een is vooruitstrevend, de ander wat meer behoudend. “Het werkt motiverend als een school een eigen gezicht en verhaal mag hebben”, zegt Terpstra. “Ruimte voor verschil, dat is onze filosofie. Voorwaarde is wel dat de onderwijskwaliteit en het financieel beheer op orde moeten zijn. Dat lukt gelukkig heel goed en daar ben ik ook echt trots op.”

Helicopterview

Terpstra is zeer te spreken over de manier waarop Herman Wevers invulling heeft gegeven aan zijn interim-functie. “En dat ook nog in een lockdown-periode. We vonden Herman meteen een goede kandidaat, want hij is een zeer ervaren bestuurder in het basisonderwijs en weet wat het is om grote teams aan te sturen. Hij heeft een helicopterview, zorgt voor verbinding, is bedachtzaam en kan goed luisteren. Hij is helder en transparant in zijn communicatie, prettig om mee samen te werken en straalt vertrouwen uit. Ja, ik vind hem echt een topbestuurder.”

Waarom interim?

De vorige bestuurder van Gelderveste zegde vlak voor de zomervakantie van 2021 zijn baan op. Daardoor moest er volgens Terpstra wel een interim-bestuurder worden gezocht. “In de zomerperiode kun je geen bestuurder werven. Maar je hebt wel direct iemand nodig die ervaren is en het roer kan overnemen. We hebben drie bureaus gevraagd om kandidaten aan te dragen. B&T kwam onder anderen met Herman. Hij bleek al snel de juiste man te zijn voor onze scholengroep. Ik kende hem nog als bestuurder van het primair onderwijs in Rijssen, dat was een voordeel. Daardoor wist ik dat we ook een persoonlijke klik hebben.”

Vraagstukken

Volgens Terpstra heeft het primair onderwijs, en dus ook Gelderveste, te maken met een aantal actuele vraagstukken. “Die vragen continue aandacht, wat voor ons extra reden was om op zoek te gaan naar een interim-bestuurder. Het gaat bijvoorbeeld om de basisvaardigheden, maar ook om de thuissituatie van kinderen, die veel complexer is dan tien jaar geleden. Verder is de relatie met ouders veranderd, wat meer vraagt van leerkrachten. In onze regio hebben we bovendien te maken met forse krimp. En dan is er het lerarentekort en de kwestie van verouderde schoolgebouwen.”

Langere interim-periode

Mede vanwege deze problematiek kwamen beide partijen al snel tot de conclusie dat het goed zou zijn om voor een langere interim-periode te kiezen. Dat bood Wevers de gelegenheid de scholengroep goed te leren kennen een aantal zaken stevig neer te zetten. Ook werd hem gevraagd een profiel op te stellen voor de nieuwe bestuurder.

Herkenbare positie

Wevers is onder meer aan de slag gegaan met een nieuwe besturingsfilosofie, specifiek met betrekking tot de rol van de schooldirecteuren. Ook heeft hij de bedrijfsvoering op orde gebracht. En hij heeft zich beziggehouden met de positie van Gelderveste in de regio. “Deze dossiers wilden we niet half laten liggen voor een nieuwe bestuurder”, zegt Terpstra. “Dat vonden we onverantwoord.”

De voorzitter van de raad van toezicht is vooral tevreden over wat Wevers heeft bereikt in de regio. “Er zijn hier veel schoolbesturen en hoewel de verhoudingen goed zijn, is het soms ingewikkeld hoe met elkaar om te gaan. Dankzij Herman hebben we weer een herkenbare en stevige positie in de Achterhoek als één scholengroep met een gedeelde basisvisie.”

Betrokkenheid

Tot zover de ervaringen van Sam Terpstra. Hoe kijkt Herman Wevers zelf terug op zijn tijd bij Gelderveste? “Allereerst petje af voor de teams die tijdens de lockdowns zoveel lessen konden laten doorgaan. Dat toont echt de betrokkenheid van de docenten en directies. Dat lukt alleen als men zich gewaardeerd voelt. Ik ben echt trots op het feit dat de onderlinge band verstevigd is het afgelopen jaar. Er is meer vertrouwen en openheid onderling en we gaan verbetering niet uit de weg. De raad van toezicht heeft me ook veel ruimte gegeven en gesteund.”

Focus op kerntaak

“Gelderveste bestaat uit een breed palet van verschillende scholen, actief in een groot gebied. Die diversiteit is mooi. Behalve met de bedrijfsvoering heb ik me ook beziggehouden met de kwaliteit van het onderwijs. Hoe zorg je ervoor dat die blijft aansluiten bij de veranderende behoeften in de klas? Ik werk al sinds 1974 in het onderwijs en kan maar moeilijk accepteren dat de basisvaardigheden zoals lezen en rekenen achteruit zijn gegaan. Ik wil graag een bijdrage leveren aan de verbetering hiervan. Belangrijk daarbij vind ik dat scholen zich moeten kunnen focussen op hun kerntaak. Docenten moeten zich niet teveel met allerlei maatschappelijke zaken bezighouden, dat leidt alleen maar af.”

Specialisten

Wevers is enthousiast over werken voor B&T interim-management. “Het grote voordeel van B&T is dat zij allerlei specialisten in huis hebben, bijvoorbeeld op het gebied van kwaliteit, governance en besturingsfilosofie. Het is fijn om daar gebruik van te kunnen maken en met die collega’s te sparren.” Sam Terpstra noemt als pluspunt van B&T dat zij zogeheten schaduwmanagement bieden: begeleiding van zowel de interimmer als de opdrachtgever. “Door het goede werk van Herman was die begeleiding overigens heel beperkt, een vinger aan de pols was genoeg.”

Contact

Ook op zoek naar een ervaren interim-bestuurder? Neem dan gerust contact met ons op.

Over Sam Terpstra
Sam Terpstra begon zijn loopbaan in het hoger onderwijs en vervulde vervolgens verschillende directiefuncties in het voortgezet onderwijs. Sinds 2018 is hij voorzitter van de raad van toezicht van Gelderveste. Daarnaast is hij voorzitter van de raad van toezicht van de Landstede Groep Zwolle (VO en mbo) en voorzitter van de Overlegraad PO-VO. Ook was hij lid van de Commissie Goed Bestuur VO.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.