Een uitdaging tot krachtenbundeling

Notitie over onderwijs aan nieuwkomers

Kiezen we voor een centrale voorziening of thuisnabij onderwijs voor nieuwkomers? Hoe zit het met de bekostiging en hoe zorgen we voor bekwame leraren, doorgaande leerlijnen en een goede verbinding met jeugdhulp? De nieuwe notitie ‘Een uitdaging tot krachtenbundeling’ bevat alle informatie om tot een gezamenlijke regionale visie en goede inrichting van het onderwijs aan nieuwkomers te komen.

Per maand komen zo’n 1000 vluchtelingenkinderen ons land binnen en dat aantal neemt naar verwachting nog verder toe. Zij hebben allen recht op onderwijs. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt vooral bij scholen en hun besturen. Om dit onderwijs goed te regelen is ten eerste afstemming tussen onderwijsbesturen noodzakelijk. Wie verzorgt welk type voorziening voor welke doelgroep? Daarnaast zijn afspraken rondom scholing, jeugdzorg en vervoer noodzakelijk. Dat lukt alleen als onderwijsbesturen met alle andere betrokken partijen in de regio, zoals gemeenten en samenwerkingsverbanden, effectief samenwerken. Een gezamenlijke aanpak begint met een heldere visie en het vastleggen van rollen, verantwoordelijkheden en procedures in een convenant.

Krachtenbundeling

Om partijen hierbij te ondersteunen, heeft B&T de notitie ‘Een uitdaging tot krachtenbundeling’ samengesteld. Aan bod komen vragen als: hoe ziet de procedure voor een asielaanvraag eruit? Welke typen scholen bestaan er voor nieuwkomers, welke regelingen zijn er voor huisvesting en bekostiging, wat zijn onderwijsinhoudelijke en organisatorische uitdagingen en waar liggen verantwoordelijkheden?

“Er komt veel kijken bij het bieden van goed onderwijs aan nieuwkomers”, legt Martine Fuite, senior adviseur bij B&T, uit. “Alleen al de vele partijen die erbij betrokken zijn, zoals verschillende schoolbesturen en gemeenten binnen één regio, maakt het dossier ingewikkeld. Om een goede visie en aanpak af te kunnen spreken, is het nodig dat alle partijen goed op de hoogte zijn van ieders verantwoordelijkheden en alle regelingen en procedures. Deze notitie helpt daarbij.”

Expertpool

B&T maakt met enkele adviseurs deel uit van de expertpool van de PO-Raad en Lowan, de ondersteuningsorganisatie voor onderwijs aan nieuwkomers. De specialisten in deze pool begeleiden scholen en onderwijsbesturen bij hun vragen hierover. B&T richt zich met name op het proces: van het ontwikkelen van een regionale visie tot het realiseren van een goede aanpak. “We kunnen scholen en besturen begeleiden bij het starten van een voorziening tot en met het coördineren van een goede afstemming binnen een regio waar al van alles gebeurt”, zegt Fuite. “Het is een leuke uitdaging om partijen met verschillende belangen te helpen bij het afspreken van een gezamenlijke aanpak. Van wie waarvoor verantwoordelijk wordt tot het realiseren van een dekkende bekostiging.” 

Wilt u meer weten over de dienstverlening van B&T of een vrijblijvend gesprek over uw eigen situatie, aarzel dan niet om contact op te nemen met Martine Fuite.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.