Harmonisatie jeugdvoorzieningen start met dialoog

Ambitiekaart voor samenwerkingspartners biedt praktische leidraad

Harmonisatie van jeugdvoorzieningen start met een dialoog. De gezamenlijke ambities (‘wat willen we samen bereiken?’) en beoogde resultaten en opbrengsten (‘wat hebben kinderen en hun ouders daaraan?’) vormen daarvoor het vertrekpunt. De ambitiekaart ‘Samen werken in regionale & lokale jeugdvoorzieningen’ biedt (aanstaande) samenwerkingspartners een praktische leidraad voor het voeren van een succesvolle dialoog.

Verscheidene landelijke ontwikkelingen leiden tot een toenemende harmonisatie van jeugdvoorzieningen. Allereerst de gestage vergroting van de arbeidsparticipatie van vrouwen de afgelopen decennia: een belangrijke stimulans voor een toenemend beroep op kinderopvang. De overheid volgde de trend. Ze ging kinderopvang steeds meer beschouwen als een maatschappelijk belang en trof ook financiële maatregelen om het gebruik te faciliteren.
De toenemende arbeidsparticipatie van vrouwen leidde niet alleen tot een grotere vraag naar kinderopvang, ook de vraag naar flexibele opvangvormen en een betere aansluiting tussen onderwijs, sport en opvang werd (en wordt) steeds groter. Was die aansluiting aanvankelijk vooral gericht op praktische aspecten – zoals de aansluiting van (les)tijden en clustering van het voorzieningenaanbod op één locatie – de laatste tijd blijkt ook een toenemende behoefte aan pedagogische aansluiting.
Een andere relevante ontwikkeling die aanzet tot (nadenken over) harmonisatie van jeugdvoorzieningen heeft te maken met de bevolkingskrimp. Die heeft grote gevolgen voor voorzieningen in bepaalde regio’s. Samenwerking en harmonisatie kunnen helpen voorkomen dat voorzieningen ongewenst hun deuren moeten sluiten.

Leidraad

Harmonisatie van jeugdvoorzieningen betekent samenwerken. In de praktijk zien we dat samenwerking lang niet altijd succesvol is. Talloze oorzaken kunnen ervoor zorgen dat samenwerking nooit tot volle glorie komt, dat het resultaat van de samenwerking niet tot ieders tevredenheid is of dat de partners onderweg besluiten toch uiteen te gaan. Vaak was dat te voorkomen geweest. Maar dat is dan ‘achteraf’.
Om het proces naar samenwerking te stroomlijnen en potentiële obstakels te voorkomen of tijdig te tackelen heeft B&T een ambitiekaart ontwikkeld. De ambitiekaart ‘Samen werken in regionale & lokale jeugdvoorzieningen’ is een uiterst praktisch hulpmiddel voor (aanstaande) samenwerkingspartners. De ambitiekaart bevat geen voorschriften voor een bepaalde werkwijze, maar de vragen op de ambitiekaart geven richting aan uw dialoog en zorgen ervoor dat daarin alle belangrijke thema’s in de juiste volgorde aan de orde komen.

Beknopt, overzichtelijk en duidelijk

Zo zijn er vragen die betrekking hebben op het eerste verkenningsproces, maar ook vragen om de gezamenlijke ambities te bepalen en om te formuleren tot welke resultaten en opbrengsten de samenwerking dient te leiden. De overige vragen zijn geordend naar vier activiteiten die een duurzame en succesvolle samenwerking mogelijk maken:

* inventariseren: hoe zien de huidige en de gewenste situatie eruit?
* analyseren: wat zijn de verschillen tussen het heden en de toekomst?
* ontwikkelen: welke afspraken maken we om onze ambities te kunnen realiseren?
* verantwoorden: waarover en met wie gaan wij een dialoog aan over onze resultaten en opbrengsten?

Op de achterzijde van de ambitiekaart staan overzichten van kinderopvangvormen en van landelijke ontwikkelingen die aanleiding geven tot harmonisatie van voorzieningen voor de jeugd.
De beknopte vorm, de overzichtelijke vormgeving en de duidelijke vragen maken van de ambitiekaart een uiterst praktische gespreksleidraad en helder analysekader. Een handig hulpmiddel bij het initiëren en invullen van succesvolle samenwerking.

Downloaden!

Samenwerking met andere organisaties in onderwijs of opvang kan om vele redenen mislukken. Met de ambitiekaart van B&T vergroot u de kans op succes.

Contact

Wilt u eens van gedachten wisselen met een van onze adviseurs over samenwerking in het kader van een harmonisatie van jeugdvoorzieningen, neemt u dan contact op.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.