Projectmanagement en de (her)inrichting van processen zijn mijn grootste talenten

In 4 vwo begon ik als leerling in het pilotjaar van de Tweede Fase, een jaar voor de landelijke invoering. Zonder (geschikte) boeken en met nieuwe vakken was het voor leerlingen en docenten in de eerste jaren experimenteren. Dat riep bij mij vragen op als: waarom pakt onze klas (met leerlingen met een Jenaplan-achtergrond) alle werkstukken en samenwerkingsopdrachten zoveel makkelijker op dan onze paralelklas (zonder Jenaplan-achtergrond)? En: wat vraagt zo’n grote systeemverandering in het onderwijs van docenten, leerlingen, onderwijsmiddelen, huisvesting, et cetera? Dat ik vervolgens Onderwijskunde ben gaan studeren vonden ze in mijn omgeving niet zo verwonderlijk.

Mijn onderwijsnieuwsgierigheid kon ik na mijn studie kwijt als adviseur bij B&T. Ik begeleidde scholen bij onderzoek en verbetertrajecten en voerde onderzoeks- en adviesopdrachten uit voor schoolbesturen, gemeentes en provincies. Al doende leerde en ontwikkelde ik en bleven er nieuwe (onderwijs)vragen op mijn pad komen. Ook leerde ik steeds beter mijn eigen talenten kennen, waaronder dat voor projectmanagement van grote/complexe opdrachten.

Leren verbeteren

Met de komst van het project Leren verbeteren in 2016 bij B&T heb ik de kans gekregen om dit talent voor langere tijd in te zetten. Doordat ik ook inhoudelijke kennis heb van verbetertrajecten past deze functie goed bij mij. Binnen Leren verbeteren draag ik zorg voor de administratieve afhandeling van alle ondersteuningstrajecten op scholen, denk ik mee over de ontwikkeling van het project en onderhoud ik de relaties met adviseurs en externe partners. Tevens organiseer ik bijeenkomsten en studiedagen ten behoeve van de ontwikkeling van adviseurs en het onderwijsveld. Daarnaast draag ik zorg voor de gegevens ter verantwoording van dit project.

Constante nieuwsgierigheid

Behalve in projectmanagement ben ik ook goed in het (her)inrichten van processen. Vanuit een constante nieuwsgierigheid naar wat werkt voor alle betrokkenen in en om een proces, weet ik een efficiëntieslag te maken die voor iedereen winst oplevert. Binnen B&T mag ik deze kracht op diverse plekken in de organisatie inzetten.

Software

Door mijn voorliefde voor complexe puzzels heb ik altijd affiniteit gehad met softwareontwikkeling en het gebruik van software in organisaties. Ik ben daardoor altijd nauw betrokken geweest bij de ontwikkeling en inzet van onze eigen softwareproducten van Qfeedback. Zowel de techniek als de inhoud van onze producten is geheel afgestemd op de praktijk en diversiteit in het onderwijsveld. Sinds 2021 coördineer ik de inzet en ontwikkeling van alle softwareproducten en onze begeleiding en advies bij de inzet van Qschool, ons eigen instrument voor kwaliteitsonderzoek in het onderwijs.