Inspirerende onderwijsvernieuwingen

“Samen kunnen we meer”

Onderwijsvernieuwing

Veel scholen onderzoeken nieuwe vormen van leren. Sommige scholen praten erover, andere starten voorzichtige experimenten en weer andere hebben al de nodige ervaring opgedaan. Zoals De Nieuwe Veste in Hardenberg. Als voorloper in onderwijsvernieuwing ervaart deze school aan den lijve dat de belangstelling van andere scholen voor nieuwe vormen van onderwijs een grote vlucht neemt.

De Nieuwe Veste begon jaren geleden al met de ontwikkeling van een toekomstbestendiger onderwijsconcept. Doelgericht leren, noemen ze dat. “Specifiek is dat leerlingen invloed hebben op hun eigen leerroute”, vertelt vestigingsdirecteur Eric Lippold. “Ze worden gedwongen keuzes te maken en die keuzes te verantwoorden. We redeneren vanuit leerdoelen. Leerlingen bepalen hun eigen leerdoelen en we vertellen hun dus ook niet meer dat ze opdracht 1 tot en met 5 moeten maken. Als een leerling de stof na 2 opdrachten begrijpt, kan hij verder. Er zit een groot deel zelfverantwoordelijkheid en zelfsturing in. Autonomie: dat maakt ons onderwijs echt anders.”

Flexles

Daarbij past dat de school heeft gekozen voor een groot flexibel onderwijsdeel. “Dat noemen wij flexles. De ene leerling kan heel vaak naar een les gaan voor extra ondersteuning, een andere doet dat voor verdieping en weer een andere gaat heel weinig. Zo heeft hij invloed op zijn eigen leerroute.” Alle onderwijs vindt plaats tussen half 9 en 4. “Wij zijn thuiswerkarm.” Alle leerlingen hebben ook een iPad. “Dat is noodzakelijk om je dag te kunnen indelen en je leerdoelen te formuleren.” Volledig digitaal is het onderwijs evenwel niet. “Dat mogen de secties zelf bepalen.”

Resultaten

Dit schooljaar is het vierde jaar dat De Nieuwe Veste met dit concept werkt. “We schaven er nog steeds aan, maar we zijn wel heel erg tevreden”, zegt Lippold. Vorig jaar deed de eerste lichting – die overigens niet vanaf het eerste leerjaar met het concept werkte – examen. “Van de 22 mavisten hebben er 20 een diploma gehaald. Prima dus.” De club die vanaf het begin echt voor het concept heeft gekozen, doet dit jaar examen. “De resultaten van vorig jaar geven ons vertrouwen dat dit goed gaat komen.”

Aanloop

Het succes van De Nieuwe Veste ontgaat andere scholen niet. Regelmatig komen er telefoontjes van scholen die weleens willen komen kijken. “In de afgelopen twee jaar hebben we veel aanloop gehad.” De scholen hebben vragen op allerlei gebieden. “Soms is het onderwijskundig, soms organisatorisch, soms hebben ze vragen voor onze roostermaker, soms is het een formatief verhaal. Maar het vaakst is het onderwijskundig: wat betekent dit voor leerlingen, kunnen die leerlingen dit wel, hoe ziet dat er dan uit…”

Trend

Enkele jaren geleden, toen De Nieuwe Veste haar huidige concept aan het vormgeven was, oriënteerde de school zich ook buiten. “Op die manier hebben wij ons toen ook laten inspireren. Het wordt steeds normaler om buiten je eigen school te treden. Niet alleen om op zoek te gaan naar informatie en inspiratie overigens, maar ook om een spiegel te vinden voor jezelf.” Een trend? Zeker, denkt Lippold, “die trend zie ik ook.”

Hoezeer De Nieuwe Veste al die belangstelling ook waardeert, het betekent voor de school wel een extra belasting. “We zijn onszelf een beetje gaan beschermen door er een kleine vergoeding tegenover te zetten en ook niet alles zomaar meer aan te nemen. Want we hadden op een gegeven moment een school die vijftien weken lang, elke week, met een autootje vol deze kant op kwam. Dat was eigenlijk te gek.” Lippold zou het dan ook wel fijn vinden om ontlast te worden, zowel in organisatorische zin als met betrekking tot de communicatie. “Het uitdragen van wie we zijn, zodat we dat verhaal niet steeds zelf hoeven te vertellen.”

Begeleiding op maat

Scholen die een eigen visie op toekomstgericht onderwijs willen ontwikkelen – een visie die past bij de eigen context en die hen in staat stelt om op dit gebied de komende jaren constructieve stappen te zetten – helpt B&T graag op weg met een op maat gesneden begeleidingstraject. Wij helpen om de drijfveren van uw school helder te maken, speerpunten te formuleren die zowel door uw team als uw belangrijkste stakeholders gedragen worden en te onderzoeken welke acties u verder brengen. Al dan niet in het kader van het nieuwe schoolplan, waar met name veel scholen in het primair onderwijs nu aan werken. Daarbij maken we gebruik van onze ruime ervaring op het gebied van visie- en beleidsontwikkeling, onze kennis van de nieuwste ontwikkelingen en concepten in het onderwijs en ons grote netwerk, waar veel inspirerende voorbeelden, zoals van De Nieuwe Veste, te vinden zijn. Wij brengen u daar graag mee in contact.

Scholen bezoeken

Wilt u zich laten inspireren door succesvolle onderwijsvernieuwingen op andere scholen? Of wilt u, net als De Nieuwe Veste, uw eigen ervaring met onderwijsvernieuwing delen? Wij helpen graag bij het verspreiden van lokaal opgedane kennis en ervaring en brengen scholen bij elkaar.

“Er is al één school die ons concept heeft overgenomen”, vertelt Lippold. “Zelfs onze terminologie.” De vestigingsdirecteur vindt dat geweldig. “Als ik kijk wat we nu, binnen de mogelijkheden van de leermiddelen, doen om differentiatie aan te bieden, denk ik dat we heel ver zijn. En daar zijn we trots op. Ik durf nu wel te zeggen dat ons Doelgericht leren echt een merk zou kunnen zijn. Hoe gaaf zou het zijn als dat ook bij andere scholen op de gevel komt te staan. Als vorm van onderwijs, als concept.” Niet alleen als erkenning voor alle inspanningen die het team van De Nieuwe Veste zich de afgelopen jaren getrooste om zover te komen. “Het zou óók ontwikkelkracht opleveren. Want hoe meer mensen zich eraan committeren, hoe meer mensen erover gaan nadenken, hoe meer je samen kunt doen.”

Belangstelling?

Neem gerust contact op als u op zoek bent naar inspiratie, als u de bekendheid van uw eigen concept wilt vergroten of als u de organisatie van bezoeken aan uw school (deels) uit handen wilt geven. Wanneer we kennis delen, wordt iedereen – en zeker de leerling – daar beter van.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.