Kansen in beeld

Contextkaart biedt inzicht in kansen(on)gelijkheid in uw regio

Alle kinderen, gelijke kansen. Het is niet de realiteit. Sommige kinderen krijgen meer kansen dan anderen. En dat is niet makkelijk te veranderen. Vele factoren spelen een rol. Willen we kansenongelijkheid verminderen, dan moeten we oog hebben voor al die factoren. Het is belangrijk dus om die in beeld te hebben. De contextkaart ‘Kansen in beeld’ kan daarbij helpen.

Een contextkaart

De contextkaart ‘Kansen in beeld’ geeft u cijfermatig inzicht in de kansen voor kinderen en jongeren in uw regio. Cijfers over domeinen als onderwijs, jeugdhulp, armoede en (vroeg)signaleren worden geduid, aan elkaar gekoppeld en visueel aantrekkelijk weergegeven. Afhankelijk van uw regiospecifieke vraag en de voorhanden data brengen we uw context in beeld.

Juist nu!

Met de coronacrisis zijn leerlingen sterker dan ooit afhankelijk van hun thuissituatie. Een omgeving die niet voor elk kind hetzelfde is. We lezen dagelijks over kinderen die geen onderwijs kunnen volgen omdat zij thuis geen computer hebben en kinderen die te maken hebben met huiselijke onveiligheid. Dit maakt het voor alle betrokken partijen nog relevanter om de kansen van kinderen en jongeren in de regio in beeld te hebben.

Wat brengt het u?

De contextkaart biedt een nauwkeurig cijfermatig inzicht in de stand van zaken in uw regio op het gebied van onderwijs, jeugdhulp, demografische ontwikkelingen, (vroeg)signalering en armoede. Met de feiten in beeld kunt u:

  • verbanden leggen en patronen herkennen;
  • gerichte gesprekken voeren met elkaar op basis van een gedeeld feitenkader;
  • de samenwerking tussen onderwijs en gemeenten (jeugdhulp) nog beter vormgeven;
  • en beter in staat zijn om kansenongelijkheid terug te dringen.

Voorbeeld contextkaart

Bekijk de Samen Passend – contextkaart die wij voor Stichting Orion (Openbaar Speciaal Onderwijs Amsterdam) hebben gemaakt.

Uw eigen contextkaart

Wilt u ook meer inzicht in de kansen(on)gelijkheid in uw regio én kansenongelijkheid verminderen? Neem dan contact op met Claudia Smit.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.