Passend Onderwijs

10 van de 27 berichten

Samenwerkingsverbanden Rotterdam werken aan centrale aanmelding (v)so

Hoe zorg je er samen voor dat leerlingen op de meest passende plek in het (voortgezet) speciaal onderwijs terecht komen? In de regio Rotterdam wordt gewerkt aan één centraal aanmeldpunt voor het (v)so.

Samenwerkingsverbanden aan de slag met ondersteuningsplannen en inclusiever onderwijs

Met de evaluatie passend onderwijs formuleerde het ministerie van OCW 25 verbetermaatregelen. Hoe gaan samenwerkingsverbanden daarmee aan het werk en wat kan B&T hierin betekenen?

Nieuw: Ontwerpsessies inclusiever onderwijs

Hoe stippel je als leidinggevende van een samenwerkingsverband een route uit naar steeds inclusiever onderwijs? U gaat ermee aan de slag in een zesdaagse serie ontwerpsessies van de B&T academie.

Samenwerkingsverband VO 22.03 ziet de toekomst met vertrouwen tegemoet

B&T hielp Erik Van de Waeter, directeur van het samenwerkingsverband VO 22.03 het afgelopen jaar bij het schrijven van een kwaliteitskader en een vernieuwd ondersteuningsplan. ‘We zijn meer dan voorheen in verbinding met elkaar.’

Video’s van livestream op 17 november 2020: 11 direct betrokkenen, van politiek naar praktijk

B&T organiseerde op 17 november, de dag ná het Kamerdebat in de Tweede Kamer, een livestream speciaal voor bestuurders van samenwerkingsverbanden.

Online reflectiesessie voor leidinggevenden van samenwerkingsverbanden

B&T organiseert een online reflectiesessie voor directeuren en bestuurders van samenwerkingsverbanden.

Publieksversie jaarverslag schetst realistisch beeld passend onderwijs

Het samenwerkingsverband V(S)O Eemland bracht een publieksversie van het jaarverslag 2019 uit. Dit bestaat uit vier pagina’s met veel beeld en weinig tekst. De lezer krijgt hierdoor snel een goed beeld van de activiteiten.

Vernieuwd: whitepaper Intern toezicht op de onderwijskwaliteit in het primair onderwijs

Hoe kan een raad van toezicht succesvol toezicht houden op de onderwijskwaliteit in het primair onderwijs? En welke interventies heeft een interne toezichthouder als de kwaliteit tekortschiet? In de vernieuwde whitepaper leest u de antwoorden.

Kwaliteitszorg in samenwerkingsverbanden

Ron Benjamins en Martine Fuite (adviseurs B&T) hebben een brochure gemaakt, in opdracht van het Steunpunt Passend Onderwijs. De brochure biedt een visie op kwaliteitszorg.

Nieuw: ‘Praatplaat’ herontwerp passend onderwijs binnen schoolbesturen

De B&T-praatplaat (her)ontwerp passend onderwijs helpt leraren, schoolleiders en hun bestuur het gesprek te voeren over de juiste besteding van middelen voor passend onderwijs.