Leergang kwaliteitszorg VO: deelnemers vertellen

“Na anderhalve dag viel voor iedereen het kwartje”

Leergang kwaliteitszorg VO

Het afgelopen schooljaar volgden John de Boer, beleidsadviseur bij VOvA, en Karima Hachim, medewerker kwaliteitszorg bij dezelfde organisatie, samen de Leergang kwaliteitszorg VO. Tot grote tevredenheid: “Het is echt een van de leukste leergangen die ik ooit heb gevolgd.”

Het was een bewuste keus van John de Boer en Karima Hachim om de leergang kwaliteitszorg VO met in totaal vier collega’s van Voortgezet Onderwijs van Amsterdam (VOvA) te volgen. De Boer: “Het is belangrijk dat je dezelfde kennis hebt en gezamenlijk kunt optrekken. Daarom wilde ik graag deze leergang doen met mensen die in de school werken”, aldus De Boer.

De Boer is bij VOvA bestuursbreed verantwoordelijk voor kwaliteitszorg. “Kwaliteitszorg wordt bij ons steeds belangrijker, maar toen ik deze taak kreeg, wist ik meteen dat ik niet voldoende was toegerust. Ik wist bijvoorbeeld te weinig van het nieuwe inspectiekader, wat de betekenis daarvan is en hoe je vanuit dat kader naar kwaliteitszorg kijkt.”

Overweldigend

Karima Hachim, docent en medewerker kwaliteitszorg op culinaire vakschool Hubertus & Berkhoff, houdt zich inmiddels drie jaar bezig met kwaliteitszorg: “Zeker in het begin was het best vaag wat mijn rol is. De functie kwaliteitsmedewerker bestond bij ons op school eerder ook niet. Ik vroeg me af waar mijn verantwoordelijkheid begint en waar die ophoudt.”

Hachim begon met inventariseren wat de inspectiekaders meldden over de wettelijke opdracht van kwaliteitszorg. Al snel ging het ook over het verbeteren van de kwaliteit: “Dan moet je als school gaan bedenken wat je concreet wilt gaan aanpakken en dan wordt het ingewikkeld. Ik vond het allemaal nogal overweldigend en had behoefte aan meer duidelijkheid.”

Goede opbouw

De aangeboden lesstof, de problematiek en de casussen van de leergang vielen bij beiden in de smaak. De Boer: “In de cursus kwamen allerlei verschillende facetten van kwaliteitszorg aan de orde. We hebben bijvoorbeeld gesproken over denkmodellen, waarop steeds werd teruggevallen. Maar het ging ook over hoe je metingen moet doen en wat je rol is als kwaliteitsmedewerker. De opbouw van de verschillende onderdelen was ook goed. Ik vond echt dat je kunt merken dat degenen die de leergang hebben bedacht, ervaring hebben met mensen die in het onderwijs werken. Dat is de moeilijkste groep om les te geven!”

Inspiratie

Hachim keek ernaar uit kwaliteitsmedewerkers van andere scholen te ontmoeten tijdens de leergang. “Dat leek me erg leerzaam en dat was het ook. Welke werkwijzen gebruiken andere kwaliteitsmedewerkers? Hoe geven zij invulling aan hun rol? Dat bleek heel verschillend te zijn. De een is heel ondernemend, de ander werkt meer op de achtergrond. Ik heb er veel inspiratie opgedaan.”

Ook De Boer heeft genoten van het contact met de andere cursisten: “Vooral ook van de mensen die met leerlingen werken. Ik hoorde hun vragen nu uit de eerste hand. Daaruit bleek dat hun worsteling ook mijn worsteling was. Er is niet altijd wederzijds begrip tussen mensen op centrale bureaus en mensen in de scholen, maar we zitten in hetzelfde schuitje. De cursus zorgde ervoor dat het begrip onderling werd vergroot.”

Onderling respect

Hachim vond de begeleiding van de leergang door Caroline Offerhaus en Nienke Pol heel prettig: “De cursusleiders waren goed voorbereid en hadden leuke werkvormen bedacht. Op de fiets terug zat ik altijd vol ideeën over wat ik op mijn eigen school wilde gaan doen.” “De begeleiding reageerde heel goed op de dynamiek van de groep”, vult De Boer aan. “Tegelijkertijd slaagden ze erin om het programma te blijven volgen. Dat is knap.”

De sfeer was gedurende alle dagen goed, vertelt De Boer: “Daar ben ik wel gevoelig voor. Er was in de groep veel respect onderling en dat werd door de cursusleider benut tijdens de werkvormen.” Ook de casussen pasten goed bij het onderwerp, aldus De Boer: “Het is echt een van de leukste leergangen die ik ooit heb gevolgd.”

Theoretisch én praktisch

De leergang van vier dagen is zowel theoretischer als praktisch, vertelt De Boer: “De mensen die op bestuursbureaus werken, hadden volgens mij wat minder moeite met de theorie over welke modellen je hanteert en over strategisch handelen. Maar dat werd aan de hand van de voorbeelden voor iedereen gaandeweg duidelijk. Na anderhalve dag viel voor iedereen het kwartje. Dat vond ik een mooi moment. Toen kwamen vragen en frustraties naar boven, bijvoorbeeld over de kwetsbare positie van kwaliteitszorgmedewerkers. Je geeft immers advies over het functioneren van docenten en dat is niet altijd leuk.”

Opbrengsten

Hachim heeft tijdens de leergang gereedschappen aangereikt gekregen die haar nu helpen op school. Als voorbeeld noemt ze de modellen die tijdens de leergang werden ingezet: “Die gebruik ik nu ook in school, bijvoorbeeld de kwaliteitskalender.”

Ze weet nu ook beter hoe ze zich als kwaliteitsmedewerker kan opstellen in de school: “Ik ben altijd bang dat iets blijft liggen als ik aangeef dat het niet mijn taak is. Nu durf ik dat duidelijker te zeggen. Bovendien weet ik nu waar ik iets dan wel kan beleggen in de organisatie.”

De leergang draagt hiermee volgens Hachim direct bij aan de kwaliteitszorg op haar school: “Die is zeker op een hoger plan gekomen. Terwijl ik de leergang deed, werkten we bijvoorbeeld aan een nieuw meerjarenschoolplan, mede vanwege het nieuwe toezichtskader van de inspectie. De leergang heeft absoluut een positieve invloed gehad op het schrijven van dat plan en op het eindresultaat.”

Expertgroep

Niet alleen voor Hachim en De Boer persoonlijk, maar ook voor VOvA als geheel heeft de leergang resultaat opgeleverd, vertelt Hachim: “Omdat we met zijn vieren de leergang hebben gevolgd, hebben we nu een klankbord. We hebben nu een gezamenlijk referentiekader en dat is heel fijn. Je kunt elkaar makkelijk bellen als je ergens mee zit. John de Boer heeft bijvoorbeeld feedback gegeven op ons nieuwe schoolplan.” De Boer: “Ik help bijvoorbeeld bij het leggen van verbanden tussen de verschillende onderdelen van de plannen.”

VOvA start binnenkort met een expertgroep voor iedereen die zich binnen de scholengroep met kwaliteitszorg bezighoudt. De Boer: “We willen graag leren van elkaar. De bereidheid daartoe wordt steeds groter. Kwaliteitszorg staat echt heel hoog op onze agenda nu.”

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.