Minder zwakke scholen

Leren verbeteren van VO-raad naar B&T

Het aantal zwakke scholen in Nederland is fors gedaald. Dat blijkt uit cijfers van de Onderwijsinspectie. Toch blijft intensieve ondersteuning voor deze groep scholen wel belangrijk, meent het ministerie van OCW. In het VO wordt die ondersteuning geleverd onder de noemer Leren verbeteren, een project dat jarenlang werd uitgevoerd door de VO-raad, maar per augustus 2016 is overgegaan naar B&T.

De inspanningen van de afgelopen jaren om het aantal zwakke en zeer zwakke scholen te verminderen hebben hun vruchten afgeworpen. Rond 2008 was het aantal zwakke en zeer zwakke scholen op een hoogtepunt. De laatste jaren neemt dat aantal fors af. Sinds 2011 is het aantal scholen met een oordeel zwak of zeer zwak gehalveerd. Op 1 september 2016 waren er in totaal nog 245 scholen met een ondermaats inspectieoordeel; 111 basisscholen (van 6.845 basisscholen in totaal) en 119 VO-scholen (van 2.757 in totaal). Daarvan hadden 14 basisscholen het oordeel ‘zeer zwak’ en 1 VO school.

Zwakke en zeer zwakke scholen (PO en VO) 

  2011 2016
Zwakke basisscholen 3,8% 1,7%
Zeer zwakke basisscholen 0,6% 0,2%
Zwakke VO scholen 10,2% 4,3%
Zeer zwakke VO scholen 0,9% 0,0%

 

Het oordeel

Een school krijgt het oordeel ‘zwak’ of ‘zeer zwak’ als ze onvoldoende leeropbrengsten realiseert en daarnaast op cruciale onderdelen van het leerproces onvoldoende kwaliteit laat zien. De school krijgt een jaar de tijd om de situatie te verbeteren. Daarbij krijgt de leiding hulp. Lukt het niet, dan kan er gekort worden op de subsidie of kan er – in het uiterste geval – besloten worden de school te sluiten.

Het kan nog beter

De grote daling van het aantal (zeer) zwakke scholen betekent niet dat ‘we er zijn’. Niet voor niets heeft het ministerie van OCW besloten het project Leren verbeteren te continueren. De staatssecretaris wil het aantal zwakke scholen nog verder terugbrengen. “Ik ben ervan overtuigd dat het onderwijs het nog beter kan gaan doen”, zei hij tegen de NOS.

Leren verbeteren in het VO

In het VO wordt de ondersteuning aan zwakke en zeer zwakke scholen geboden vanuit het project Leren verbeteren. Het project maakt bij B&T grotendeels gebruik van dezelfde ervaren adviseurs die de afgelopen jaren – toen Leren verbeteren nog werd uitgevoerd door de VO-raad – al vele scholen ondersteunden. Het aanbod van de ondersteuning is afgestemd op het inspectieoordeel (zeer) zwak, maar ook scholen met een attendering of waarschuwing kunnen, als ze daar zelf behoefte aan hebben, ondersteuning krijgen.

Zo werkt het

Om tijdig effectieve ondersteuning te kunnen bieden bij het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs, brengt de Inspectie van het Onderwijs het ministerie op de hoogte van het definitieve oordeel. Het bestuur en de school zijn door middel van het definitieve inspectierapport op de hoogte van dit oordeel. OCW geeft de informatie van de inspectie door aan Leren verbeteren, met het verzoek contact op te nemen met de desbetreffende school om ondersteuning aan te bieden. Het staat een school uiteraard vrij om eerder zelf contact op te nemen met een verzoek om ondersteuning.

Contact

Voor vragen of het maken van een afspraak voor ondersteuning op maat kunt u contact opnemen met: contact@projectlerenverbeteren.nl of bellen met 088 205 16 36.
Alle informatie vindt u op: www.projectlerenverbeteren.nl

Bronnen: nos.nl, rijksoverheid.nl, onderwijsinspectie.nl

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.