Mooi om te zien hoe creatief leerkrachten worden

De ervaringen van een interim-manager in het speciaal onderwijs

Maurice van Dijk is (via B&T) interim teamleider bij de Professor Groenschool te Amersfoort (onderdeel van de Koninklijke Auris groep), een school voor speciaal onderwijs.

Welke rol had het digitaal onderwijs tijdens de crisis?

“Toen de crisis uitbrak was er geen paniek. We hebben gelijk met alle teamleiders en de regiodirecteur eigen protocollen gemaakt over wat we verwachten van de leerkrachten. De lat is niet te hoog gelegd en we hebben aangegeven dat de leerkrachten zich goed moesten voelen bij digitaal lesgeven. Het was bijzonder dat er binnen mijn team in de eerste twee weken nog wel wat weerstand was tegen digitaal onderwijs, daarna werden alle leerkrachten enthousiast. Het mooie is dat juist de medewerkers met grotere weerstand juist heel kundig werden met digitale leermiddelen. Medewerkers hebben zich over hun aarzeling heen gezet en zijn nu niet meer te stoppen met digitaal leeronderwijs. Mocht er weer een terugval komen en leerlingen opnieuw niet naar school mogen, dan weet elke docent wat er moet gebeuren. Er is ook bij leerkrachten meer lef gekomen om digitaal onderwijs in de klas te gebruiken. Medewerkers hebben veel geleerd door de crisis, vooral door zelf te doen en door collegiale steun. Op de eerste dag dat de school dicht bleef zijn de bouwcoördinatoren bij elkaar gekomen om te kijken hoe ze onderwijs op afstand konden geven, daarnaast heb ik ook de leden van de werkgroep ICT gesproken.
Sommige leerkrachten begonnen met het versturen van papieren lespakketjes naar de leerlingen. Hoe meer er digitaal les werd gegeven, hoe minder pakketjes er werden verstuurd, op het laatst gingen alle lessen digitaal. Ik gaf de leerkrachten uit mijn team het advies om te doen wat goed voelt qua lesgeven. Aan de medewerkers gaf ik het advies om vooral te experimenteren met digitaal onderwijs, het onderwijs hoeft niet perfect te zijn. De leerkrachten hadden minimaal eens per week contact met de leerlingen en hun ouders.”

Welke creativiteit ontstond er in het digitale klaslokaal?

“Sommige docenten maakten zelf instructiefilmpjes, voor de kleuters werden er door de leerkrachten liedjes en dansjes gemaakt. De logopedisten hadden via Zoom digitale logopedie opgezet, gaven logopedie via de telefoon of stuurden oefeningen op. Collega’s werden gestimuleerd door andere collega’s en werden daardoor steeds vaardiger qua digitaal lesgeven. De leerkrachten hebben de vaardigheid om digitaal les te geven goed ontwikkeld. We zijn begonnen met WhatsApp video’s, dat is vooral geschikt voor een klein gezelschap. Daarna zijn we gaan lesgeven via Zoom.”

Waar gaan jullie in de toekomst mee door?

“Ik heb gemerkt dat digitaal vergaderen prima werkt, ik denk dat we dit blijven doen. Dat scheelt ons veel reistijd. Digitaal lesgeven is ook goed bruikbaar als leerlingen ziek zijn. In dat geval kunnen leerkrachten een deel van de les digitaal tonen en die leerlingen kunnen dan ook vragen stellen aan de leerkracht.”

Hoe verloopt de communicatie met leerkrachten en ouders tijdens de crisis?

“Voor de crisis verstuurden we wekelijks een nieuwsbrief naar alle medewerkers met wetenswaardigheden, tijdens de crisis zijn we die dagelijks gaan versturen. Alle medewerkers werden daardoor meegenomen in het denkproces en de besluiten die genomen zijn, dat werd erg gewaardeerd en zorgde voor een groot saamhorigheidsgevoel. Ook de communicatie met ouders zijn we frequenter gaan doen.”

Zag je grote verschillen tussen de leerlingen tijdens het digitale onderwijs? 

“In deze tijd worden verschillen tussen leerlingen pijnlijk zichtbaar, dit komt enerzijds door financiële verschillen en anderzijds door de beperkte geletterdheid van de ouders. Soms moet een leerling een computer delen met ouders die thuis werken en met broertjes en zusjes. Voor de leerlingen die geen computer thuis hadden, zijn vanuit de school iPads uitgeleend. De leerkrachten merken duidelijk welke leerlingen gestimuleerd werden, omdat ouders naast hun kind aan de computer zaten. Die ouders zagen daardoor bijvoorbeeld ook beter wat een logopedist doet en hoe ze zelf de oefeningen kunnen stimuleren bij hun kind.”

Hoe gaan jullie het lesgeven na de meivakantie inrichten?

“Wij hebben ons vooral gericht op het activeren van de leerlingen zodat ze bezig bleven met de kernvakken. Eventuele achterstanden worden door de leerlingen wel ingehaald als ze weer in de klas zitten. Er is veel inzet getoond door de medewerkers, juist tijdens de crisis gebeurden er hele mooie dingen. We verheugen ons op de eerste dag dat de leerlingen weer naar school komen. Logistiek is het nog een uitdaging om te zorgen dat ouders en chauffeurs (van de 30 busjes die naar school komen) niet de school betreden, maar we hebben er veel vertrouwen in dat dit lukt.”

 

 

 

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.