Passende governance voor passend onderwijs

Eerder verschenen in ‘De Nieuwe Meso’ (september 2016)

Omdat samenwerkingsverbanden passend onderwijs een heel ander soort organisaties zijn dan reguliere onderwijsinstellingen, is het voor schoolbestuurders geen sinecure om er goed bestuur tot stand te brengen. In een onlangs verschenen artikel in ‘De Nieuwe Meso’ onderzoeken Edith Hooge, Sietske Hendriks, Eva Buwalda-Groeneweg en Marieke Dekkers welke governance-elementen en –praktijken goed passen bij samenwerkingsverbanden passend onderwijs. Ook bespreken ze good practices.

De auteurs stellen dat goed bestuur een belangrijke bijdrage levert aan het realiseren van de doelen van het samenwerkingsverband. Tot nu toe gaat in de wetgeving, het inspectietoezicht en de praktijk de aandacht vooral uit naar goed intern toezicht. Maar voor goed bestuur van samenwerkingsverbanden zijn drie zaken van belang: een stevige positie en rol voor de eigenaren, een deugdelijke structurering en uitoefening van de bestuurlijke functie en onafhankelijk intern toezicht.

Role conversation

In het artikel geven de auteurs tevens aan dat passende structuren, normen en regels alleen niet volstaan. Goed bestuur valt of staat met het juiste gedrag en een passende cultuur. Zij stellen daarom voor om de good practice van continue role conversation te volgen. Dit houdt in dat eigenaren, bestuurders, intern toezichthouders, leden van de medezeggenschap en stakeholders systematisch het gesprek voeren over ieders (bestuurlijk) gedrag, de onderlinge relaties, interacties en de effectiviteit daarvan, en daarop ook blijven reflecteren.

Verder lezen?

Het volledige artikel vindt u in de september-editie van ‘De Nieuwe Meso’ en kunt u hier als pdf downloaden.

Over de auteurs

Edith Hooge en Eva Buwalda-Groeneweg zijn beiden werkzaam bij TIAS School voor Business and Society. Sietske Hendriks is senior adviseur bij BMC Advies. Marieke Dekkers is lid van het college van bestuur van samenwerkingsverband Koers VO.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.