Pilot versterking bestuurlijke kwaliteitszorg

Interview met deelnemers in VO-magazine

Sinds 2020 voert B&T in opdracht van het ministerie van OCW de Pilot versterking bestuurlijke kwaliteitszorg VO uit. Aanleiding was de introductie van het bestuursgerichte toezicht door de Inspectie van het Onderwijs in 2017. In het blad VO-magazine van april komen twee deelnemende bestuurders aan het woord.

Binnen de pilot krijgen schoolbesturen in het VO een jaar lang de kans om kosteloos met experts en met andere besturen te werken aan versterking van de eigen kwaliteitszorg. Bestuurders gaan hierbij actief aan de slag met hun rol in het eigen systeem van kwaliteitszorg. Vragen die daarbij onder andere aan bod komen zijn: hoe stuurt u op de kwaliteit en wat verwacht u daarin van scholen? Wat gaat daarin goed en wat kunt u verbeteren?

Logisch

Met het bestuursgerichte toezicht wil de inspectie niet alleen de onderwijskwaliteit waarborgen, maar besturen ook stimuleren om op basis van hun ambities die kwaliteit verder uit te bouwen. Deelnemer Arn Bressers, bestuursvoorzitter van Onderwijsgroep Oost-Brabant, vindt het een helder verhaal. “Het is logisch dat de bal veel meer bij de bestuurders komt te liggen. Eigenlijk is het raar dat het vroeger anders was: dat de scholen op de onderwijskwaliteit werden aangesproken, terwijl je als bestuurder de eindverantwoordelijke bent. Nu legt de inspectie de verantwoordelijkheid helder en duidelijk bij ons neer.”

Waardevol

De deelnemers aan de pilot voerden gesprekken met de inspectie en ontmoetten elkaar voor intervisie.“Arn en ik hebben allebei te maken met ingrijpende veranderingsprocessen”, vertelt bestuurder van het Lauwers College Rombout de Wit in VO-magazine. “Zo’n pilot helpt je bij het denken daarover. We hebben bijvoorbeeld een bijeenkomst gehad met twee inspecteurs die nauw betrokken zijn geweest bij de ontwikkeling van het kader. Het was mooi om van hen te horen wat de gedachten erachter zijn en waar de ruimte zit. Ook is het waardevol om je denken te spiegelen aan dat van collega-bestuurders.”

Effectief

Behalve twee deelnemers komt in het artikel in VO-magazine ook B&T-adviseur Pieter Duits aan het woord, die nauw betrokken was bij de pilot. Hij zegt onder andere: “We hebben de tien deelnemende besturen een jaar lang geholpen en geadviseerd. Tegelijkertijd hebben we onderzocht welke methodieken effectief zijn om schoolbesturen te helpen. Je ziet vaak dat kwaliteit en strategie naast elkaar bestaan. De ondersteuning is erop gericht deze meer te verbinden. Een mooie uitkomst vind ik dat veel deelnemers aangeven in het jaar van de pilot een betere bestuurder te zijn geworden”

Geïnteresseerd?

Het volledige artikel in VO-magazine vindt u hier (vanaf pagina 28). Wilt u meer weten over de Pilot versterking bestuurlijke kwaliteitszorg? Neem dan contact op met Pieter Duits of Hans Sandtke.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.