Zoeken naar oplossingen om het onderwijs nog beter te maken

Een bevoorrecht land als Nederland is het aan zijn stand verplicht om zijn jeugd goed onderwijs te bieden. Eigenlijk is goed nog niet goed genoeg. Het best denkbare onderwijs, dat zou het moeten zijn. Op veel plekken in ons land is dat ook zo. Op andere plekken is er nog verbetering mogelijk en ook noodzakelijk.

Graag zet ik mijn lange en brede ervaring in het onderwijs in om juist op die plekken mee te helpen zoeken naar oplossingen om het onderwijs nog beter te maken. Dat kan te maken hebben met onderwijskwaliteit, maar evenzeer met de organisatie of de inrichting van het onderwijs of de onderwijsinfrastructuur.

Hart en ziel

Ik heb al een lange loopbaan in het (voortgezet) onderwijs achter me. Leraar geschiedenis, schoolleider op alle mogelijke posities en inmiddels al veel jaren als adviseur bij B&T. Heel verschillend, maar in alle gevallen met volle inzet, met veel plezier en met hart en ziel. Terugkijkend op al die jaren is de constante factor dat ik het liefst mensen (leerlingen, docenten, schoolleiders, bestuurders) ondersteun bij het leren en/of verbeteren. En altijd in de onderwijscontext.

Inhoud en processen

Al die ervaring mag ik inmiddels inzetten in mooie, grote, complexe vraagstukken. Soms op schoolniveau, maar ook in trajecten die zich uitstrekken over de breedte van het Nederlandse onderwijsveld. Het gaat dan altijd over de inhoud van het onderwijs, maar tegelijkertijd blijken de processen er zeker zo veel toe te doen. Hoe zorg je ervoor dat goede (inhoudelijke) ideeën ook daadwerkelijk worden gerealiseerd? Dat doe je met de betrokkenen samen. Ik heb in de praktijk namelijk wel geleerd dat het niet werkt om te komen vertellen hoe het moet. Het helpt wel om te laten zien hoe het kan, en om mensen daarbij te ondersteunen. Dan werkt het namelijk ook nog nadat ik weer uit beeld ben verdwenen.

Kwaliteit en samenwerking

Ik doe veel op het gebied van onderwijskwaliteit voor schoolleiders en bestuurders. Maar ik ben ook gesprekspartner op dit thema voor OCW en de onderwijsinspectie, onder andere als projectleider van Leren verbeteren. Dit bracht mij letterlijk al in gesprek met honderden VO-scholen.

Daarnaast word ik veel benaderd over samenwerkingsvraagstukken. Daarbij houd ik mij zowel bezig met de harde kant (hoe om te gaan met alle regelgeving op dit gebied?) als met de zachtere, inhoudelijke kant (welke meerwaarde kunnen we met samenwerking realiseren en wat is er nodig om dat tot stand te brengen?). In dit kader begeleid ik ook een flink aantal regio’s bij hun RPO-trajecten.