RPO: sobere ondersteuning is vaak toereikend

“Het helpt als iemand je begeleidt die heel goed in de materie zit”

RPO: sobere ondersteuning is vaak toereikend

Vrijwel alle scholen in het voortgezet onderwijs hebben periodiek te maken met een Regionaal Plan Onderwijsvoorzieningen, kortweg RPO. Ten minste elke vijf jaar dienen ze voor een heel nieuw RPO te zorgen en in veel gevallen is er tussentijds ook nog weleens een update nodig.

Guus Hagt van Mondia Scholengroep in Zeeland kreeg daar onlangs ook mee te maken. “In het RPO dat we twee jaar geleden hadden gemaakt, waren we iets vergeten te regelen en daar kregen we zelf last van”, vertelt de bestuurder. “Het was namelijk zo dat wij leerlingen zouden moeten overschrijven als zij van de ene afdeling die op de ene school wordt aangeboden naar een afdeling wilden die op een andere school wordt aangeboden. Die scholen – van hetzelfde bestuur – hadden immers verschillende BRIN-nummers. Vervelend natuurlijk, want dat overschrijven is een hele toestand. Ook voor ouders. In het RPO dat we twee jaar geleden hebben gemaakt, hadden we dat best kunnen regelen door alle vestigingen dezelfde licenties te geven. Maar daarin zijn we een paar varianten vergeten.”

RPO’s: hoe zat het ook alweer?

Regio’s zijn uit hoofde van artikel 72 van de Wet Voortgezet Onderwijs verplicht elke vijf jaar een RPO op te stellen. Daar ontkomt u niet aan. Indien uw situatie en behoeften niet wijzigen, staat deze frequentie vast. Soms wilt of moet u echter ook tussentijds een aanvraag indienen. In dat geval zijn er twee opties:

  1. U maakt een volledig nieuwe RPO bij:
  • een verplaatsing (over meer dan 3 km) of het stichten van een nevenvestiging;
  • uittreding of toetreding van een bestuur.
  1. U maakt een update van de bestaande RPO (een beschrijving van de aanpassing die door alle deelnemers wordt ondertekend) bij:
  • alle andere wijzigingen in het kader van art. 72.

In orde

Het updaten van een RPO lijkt een administratief klusje. Je neemt het bestaande RPO, vult de tekst aan en stuurt het op naar DUO. Toch is Guus Hagt blij dat Hans Sandtke in dit soort gevallen kan bijspringen. “Het begint ermee dat wij een probleem signaleren en zelf niet direct goed weten waar dat precies in zit. Je kunt in zo’n RPO namelijk in een heel klein segmentje wel iets missen dat – zoals in ons geval – toch een probleem kan zijn voor een vrij grote groep leerlingen. Dan vragen we het aan Hans en die zoekt het uit. Het is fijn als hij het dan vervolgens ook voor ons in orde maakt.”

Hans Sandtke doet het met plezier. En dan het liefst zo efficiënt mogelijk. “Dit was nou echt zo’n vraag die met een korte, krachtige actie beantwoord kon worden”, zegt hij. “De vraag werd voorgelegd, we hebben enkele malen heen en weer gemaild, vervolgens één keer met bestuurders aan tafel gezeten en de aanvraag administratief helemaal rondgemaakt. De bestuurders waren het op voorhand eens met elkaar, in de tekst kon allerlei randinformatie achterwege blijven en we hebben voor het geheel niet meer dan twee adviesdagen nodig gehad.”

Wie mag wat

“Ik heb al heel wat RPO’s meegemaakt”, vertelt Hagt. “Ik moet eerlijk zeggen dat ik het altijd wel heel opgeklopt vind. Er moeten allerlei teksten geschreven worden die suggereren dat je allerlei hoogstaande ambities met elkaar aan het bespreken bent, maar uiteindelijk is het toch gewoon een manier om te polderen over wie wat wel en wat niet mag aanbieden.” In een regio waar besturen in goede harmonie met elkaar omgaan, zoals in de regio van Hagt, is dat niet zo uitdagend. Het proces wint aan belang als dat niet het geval is, denkt hij. “Als er veel spanning is in een regio – en besturen elkaar het licht in de ogen niet gunnen – dan kan een derde partij een mediërende rol hebben en dan zou het weleens goed kunnen zijn dat er zo’n RPO moet komen.”

Zelf knutselen

Als er verder geen updates van het RPO nodig zijn, moeten Hagt en zijn collega’s over drie jaar weer een nieuw RPO maken. Het is heel goed mogelijk dat Hans Sandtke daar weer bij zal ondersteunen. “Het is toch wel heel complex aan het worden met al die versnipperde licenties”, licht Hagt toe. “Er zijn tig opleidingen en tig schoolsoorten. Als je die op elkaar kruist, kun je wel honderden licenties en deellicenties onderscheiden. Dan helpt het natuurlijk wel als iemand je begeleidt die heel goed in de materie zit. Als je dat allemaal zelf in elkaar knutselt, loop je een groter risico dat het nét niet helemaal goed is.”

Begeleiding

B&T begeleidt al vele jaren en in vele regio’s de totstandkoming van een RPO. Soms gaat het om kleine regio’s met een wens die beperkt is of slechts de bestaande situatie dient te bevestigen. Andere keren betreft het echter een RPO met veel deelnemers met tegengestelde belangen. Beide situaties vergen uiteraard een totaal verschillende aanpak. We hebben daarin een brede expertise opgebouwd en maken daarbij ook gebruik van onze uitstekende contacten met DUO en OCW. Het indienen van een aanvraag staat daardoor inmiddels gelijk aan de zekerheid dat de aanvraag of gevraagde aanpassingen worden gehonoreerd.

Maatwerk

Bij de inrichting van een RPO biedt B&T maatwerk. In sommige regio’s is er behoefte aan een grondige analyse van alle onderwijsvoorzieningen en diepgaande leerlingenprognoses, zowel ten behoeve van huisvestingsvraagstukken als arbeidsmarktanalyse. Vaak echter is een regio voldoende geholpen met een sobere aanpak, waarbij uiteraard wel wordt voldaan aan de wettelijke eisen, maar waar zowel de benodigde tijd als de financiële investering beperkt kan blijven. Met zo’n aanpak bespaart u al snel zo’n 50 procent van de gangbare kosten.

Meer weten?

Hans Sandtke, partner en senior adviseur bij B&T, begeleidde met zijn team de totstandkoming en goedkeuring van tientallen RPO’s. Hij komt graag bij u langs voor een oriënterend gesprek. Neem gerust contact op!

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.