Samenwerking door onderwijsorganisaties

Download nu de nieuwe B&T-paper

De B&T-paper ‘Samenwerking door onderwijsorganisaties’ laat zien dat effectief samenwerken niet vanzelfsprekend is. Kennis en toepassing van succesfactoren helpen om de kans van slagen te vergroten.

De publieke sector wordt de afgelopen jaren gekenmerkt door een aantal impactvolle gebeurtenissen. De meest ingrijpende ontwikkelingen binnen het onderwijs zijn het lerarentekort, de demografische krimp en de introductie van de Wet passend onderwijs. Ook worden onderwijsorganisaties in toenemende mate aangesproken op hun maatschappelijke bijdrage en verantwoordelijkheid.

Over de grenzen

Om een effectief antwoord te kunnen geven op deze uitdagingen, wordt het steeds belangrijker om samen te werken over organisatiegrenzen heen. Iedere organisatie zoekt daarbij uiteraard een passende omvang, intensiteit, vorm en duur. Dit vraagt iets van onderwijsorganisaties en de personen daarbinnen die participeren in samenwerkingstrajecten en -organisaties.

Verdieping

Waarom is er in de ene situatie sprake van een geslaagde samenwerking en lukt het in een andere situatie niet om samenwerking van de grond te krijgen? Wat zijn de belangrijkste succesfactoren en (voorspelbare) belemmeringen voor samenwerking door onderwijsorganisaties? Wat zijn de belangrijkste ‘do’s & don’ts’?

Deze vragen zijn voor een aantal adviseurs van B&T aanleiding geweest zich verder te verdiepen in het thema samenwerking door onderwijsorganisaties. Zij deden literatuuronderzoek en hielden interviews met (oud-)opdrachtgevers die praktische ervaring hebben opgedaan in samenwerkingstrajecten. Ook zijn ze tijdens een aparte sessie in gesprek gegaan met experts op het gebied van samenwerking in de onderwijs- en de non-profitsector.

Harde en zachte kant

De paper beschrijft de (theoretische) motieven voor – en vormen van – samenwerking en ook het belang van de zachte en de harde kant van samenwerken. Vervolgens komen de succesfactoren voor samenwerking binnen de verschillende onderdelen van een samenwerkingstraject aan bod: de voorwaarden voor, het vermogen tot en de inrichting van samenwerking. De paper sluit af met een beschrijving van de (mogelijke) rol(len) en vereiste competenties van een extern adviseur.

Meer weten?

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.