Samenwerkingsverband VO 22.03 ziet de toekomst met vertrouwen tegemoet

‘We zijn nu echt aan het bouwen’

Erik van de Waeter is directeur van het samenwerkingsverband VO 22.03. B&T hielp hem het afgelopen jaar bij het schrijven van een kwaliteitskader en een vernieuwd ondersteuningsplan. ‘We zijn meer dan voorheen in verbinding met elkaar.’

Het samenwerkingsverband VO 22.03 is een kleine organisatie voor passend onderwijs in Meppel, Hoogeveen, De Wolden, Westerveld en Steenwijk. Fulltime directeur Erik van de Waeter krijgt naast secretariële ondersteuning aanvullende hulp van twee gedragswetenschappers bij de afgifte van toelaatbaarheidsverklaringen voor het speciaal onderwijs. De rest van de mensen die betrokken zijn bij de uitvoering van passend onderwijs werkt in de aangesloten scholen. “Dat zegt veel over hoe wij werken in deze regio. Alle ondersteuning van leerlingen gebeurt in de scholen. Het samenwerkingsverband moet zorgen voor een zorgvuldige verbinding met elkaar.”

Kwaliteitscultuur

Vanaf het moment dat Van de Waeter vierenhalf jaar geleden begon als directeur, heeft hij samen met een interne werkgroep gepoogd een interne kwaliteitscultuur op te bouwen. “Daar ben ik drie jaar mee bezig geweest. We wilden graag leren van elkaar en zo bouwen aan onze kwaliteit, maar een inspectiebezoek in december 2019 maakte duidelijk dat we daarin niet zijn geslaagd. Er waren wel voldoende gegevens aanwezig, maar het beoordelen van onze doelstellingen en resultaten naar efficiëntie en tevredenheid bleef daarbij te veel achterwege.”

Externe partner

Het bestuur van het samenwerkingsverband stelde na het inspectiebezoek eind 2020 zelf een plan van aanpak op. Daarin stond dat het samenwerkingsverband zich zou gaan richten op de basisondersteuning en op twee extra speerpunten: de verwijzingen naar het vso en het voorkomen van thuiszitten. Al snel concludeerde het bestuur dat het zelf onvoldoende kennis in huis had om dat plan van aanpak goed uit te werken en orde op zaken te stellen. “We wilden niet weer in dezelfde valkuil stappen”, aldus Van de Waeter.

In februari 2020 werden daarom drie partijen uitgenodigd voor een gesprek met het bestuur, waaronder B&T. “We merkten meteen dat B&T-adviseur Luuk van Aalst veel ervaring met kwaliteitszorg binnen samenwerkingsverbanden heeft. Bovendien kan hij goed op bestuurlijk niveau advies geven en schakelen tussen verschillende niveaus. Dat gaf ons het vertrouwen dat we samen een goed resultaat zouden kunnen behalen.”

Aan de slag

Samen met Luuk van Aalst en zijn B&T-collega Giel van der Heijden ging Van de Waeter aan de slag met het schrijven van een kwaliteitskader. Ze sloten daarvoor aan op het plan van aanpak dat door het bestuur van het samenwerkingsverband was opgesteld na het inspectiebezoek.

Het begon met het beschrijven van het kwaliteitsbeleid. Dat gebeurde in continue samenspraak met het bestuur. Van de Waeter: “We hebben bijvoorbeeld duidelijk beschreven wat nu de verantwoordelijkheid is van het netwerk van de scholen en wat van het bureau van het samenwerkingsverband. Wat doe je apart, wat doe je samen? Dat hebben we gekoppeld aan de kwaliteitskwadranten van B&T. Dat was een hele mooie exercitie. We hebben het resultaat met in totaal zeven uitgewerkte programmalijnen in september aan het bestuur en de raad van toezicht gepresenteerd. Luuk en Giel waren daar ook bij.”

Vervolgstap

Van de Waeter en de bestuurders van het samenwerkingsverband VO 22.03 wilden het daar echter niet bij laten. “We realiseerden ons dat het echte werk nog moest beginnen. Weliswaar hadden we een mooi raamwerk, maar het kader moest nog ingevuld worden. Ons ondersteuningsplan was al enkele jaren oud en daarom besloten we in overleg met B&T ook het ondersteuningsplan helemaal te herschrijven aan de hand van de programmalijnen die we hadden geformuleerd.”

Ook dat lukte: Van de Waeter en B&T schreven in enkele maanden samen het nieuwe ondersteuningsplan. Bij het schrijven was behalve het bestuur ook een ontwikkelgroep en de werkgroep contactpersonen PaO (Passend Onderwijs, red.) betrokken. Die laatste bestaat uit ondersteuningscoördinatoren en gedragsdeskundigen uit het regulier en speciaal onderwijs. “De ontwikkelgroep was de denktank waarmee Luuk, Giel en ik konden sparren. Luuk en Giel hebben geweldig geholpen bij het formuleren van de juiste doelstellingen van de programmalijnen en waren bij alle bijeenkomsten zelf aanwezig. Ze waren met name van grote waarde bij het duiden van waar precies de scheiding van de verantwoordelijkheden ligt. Dat kwam steeds terug, dat vond ik mooi.”

Vertrouwen

Eind december 2020 was het ondersteuningsplan klaar. “Dat was conform wat we hadden afgesproken. Daar ben ik heel tevreden over. Gedurende het hele traject kwamen Luuk en Giel steeds hun afspraken zorgvuldig na. Dat is fijn, want mijn andere werk ging ook gewoon door. Ik kon echt op hen vertrouwen.”

Van de Waeter kijkt terug op een mooi traject: “Luuk en Giel stelden gedurende het gehele traject steeds de juiste vragen en hielpen mij bij het aanleveren van de juiste documenten op het juiste moment. Dat gaf een goed gevoel. Bovendien zorgde het voor een duidelijke richting in de manier waarop we werkten.”

Hij is nu weer zelf aan zet. “We hebben een mooi ondersteuningsplan met daarin 33 doelstellingen. Ik ben nu die doelstellingen aan het prioriteren met de werkgroepen binnen de scholen. Ook werken we samen met Perspectief op School, een online platform dat samenwerkingsverbanden ondersteunt met bijvoorbeeld interactieve dashboards en rapportages.” De programmalijnen met de doelstellingen en activiteiten worden daarin uitgelezen en vertaald naar rapportages.

Corona

De coronacrisis heeft relatief weinig invloed gehad op het traject dat Van de Waeter met B&T heeft doorlopen. “We kunnen niet meer zomaar op de scholen langs, en dat is zeker een beperking. Maar het contact met de ondersteuningscoördinatoren, afdelingsleiders, kwaliteitsmedewerkers en bestuurders verliep online prima. Een enkele keer zijn we uitgeweken naar een grote ruimte voor een presentatie, en met de ontwikkelgroep hebben we bij elkaar drie fysieke bijeenkomsten gehad. Verder gebeurde alles vrijwel online.”

Inspectie

De inspectie is inmiddels alweer langs geweest. “Na de zomervakantie tijdens een tussenstop gaven ze aan dat we op de goede weg zijn. Ik had voor hen een PowerPoint gemaakt op basis van het kwaliteitskader en de programmalijnen. Nu werk ik aan de twee speerpunten uit ons oorspronkelijke plan van aanpak, de verwijzingen naar het vso en thuiszitters. 1 mei moeten we het ondersteuningsplan definitief indienen bij de inspectie en in juni ga ik aan de inspectie presenteren waar we staan met de twee speerpunten.”

Van de Waeter ziet dat met vertrouwen tegemoet: “We zijn nu echt aan het bouwen. Meer dan voorheen zijn we in verbinding met elkaar en leren ook van elkaar. Er moet nog veel gebeuren, zoals het opbouwen van een visitatieteam binnen het samenwerkingsverband. We zijn er dus nog niet, maar we zijn goed op weg.”

Geïnteresseerd in wat B&T voor u kan betekenen?

Neem contact op.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.