Internationale scholen

2 van de 2 berichten

Internationalisering van het onderwijs

 door  Marieke Reuter, Jos van Elderen

Kinderen van expats volgen steeds vaker Nederlandstalig onderwijs. Wat betekent dit voor de internationalisering van ons onderwijs?

Internationale scholen in Nederland

 door  Jos van Elderen, Marieke Reuter

Met internationaliseringsprojecten, vreemdetalenonderwijs en een breder curriculair aanbod worden leerlingen op Nederlandse scholen gestimuleerd zich te ontwikkelen tot wereldburgers. Gaat het om internationalisering, dan moeten we de echte voorlopers evenwel zoeken in het internationale onderwijs.