Internationale scholen

2 van de 2 berichten
door Marieke Reuter

Kinderen van expats volgen steeds vaker Nederlandstalig onderwijs. Wat betekent dit voor de internationalisering van ons onderwijs?

Internationaal onderwijs
door Marieke Reuter

Met internationaliseringsprojecten, vreemdetalenonderwijs en een breder curriculair aanbod worden leerlingen op Nederlandse scholen gestimuleerd zich te ontwikkelen tot wereldburgers. Gaat het om internationalisering, dan moeten we de echte voorlopers evenwel zoeken in het internationale onderwijs.