Nieuwsgierig betrokken

Ik kan allerlei fraaie woorden bedenken waarom ik voor het onderwijs werk. Maar als ik in mijn hart kijk, is de essentie dat ik ‘samen leven’ belangrijk vind. De samenleving wordt voor een groot deel gevormd in het onderwijs. Het is de plek waar je mensen uit alle generaties, met elk een unieke achtergrond, samen ziet komen om te leren en ontwikkelen in één systeem. Het is complex en het is een plek van betekenis.

Ik heb veel gereisd, werk ruim 20 jaar in het onderwijs in binnen- en buitenland en ga nog steeds graag op pad met mijn gezin. Samen op avontuur, benieuwd naar wat er achter de volgende straathoek is en geconfronteerd worden met je eigen normaal – dan ben ik op mijn best.

Puzzelen

Mijn kennis en ervaring als veranderkundige, teamcoach, procesbegeleider, organisationeel communicatiewetenschapper, leidinggevende en docent gebruik ik om te puzzelen op het gedrag in organisaties. Mooie woorden in een plan hebben pas echt impact als leidinggevenden en medewerkers ze kunnen vertalen in hun gedrag naar elkaar en naar de leerlingen. Dat doen ze samen. En juist het ‘samen’ is hartstikke ingewikkeld. Het puzzelen betekent dat ik geen vraagstuk als hetzelfde zie en elke keer met de opdrachtgever en de mensen die erom heen staan helder wil krijgen wat het vraagstuk precies is, en hoe we beweging kunnen realiseren.

Naast de opdrachtgever

Mijn toegevoegde waarde is het grootst naast de opdrachtgever. Daar puzzel ik mee, scherp ik aan, onderzoek ik en stel ik vragen, ook de spannende. Op die manier begrijp je samen, in verbinding, en blijven de kennis en de inzichten in de organisatie. Dit doe ik graag in leiderschapstrajecten (MD), development centers (DC, met Kessels & Smit), verandervraagstukken, samenwerkingsvraagstukken, kwaliteitszorg en internationalisering van het onderwijs. Op school- en op bestuursniveau.