Tweefasen-leerroute biedt flexibiliteit in bovenbouw

Twee opleidingen in één

Een Tweefasen-leerroute integreert de vakleerlijnen van havo en vwo. Er is vanuit verschillende invalshoeken belangstelling voor deze vorm van onderwijs, merkt Caroline Offerhaus, senior adviseur bij B&T. Er zijn ook scholen die onderzoeken hoe zij dit voor vmbo-t en havo kunnen doen. Al deze scholen willen met de leerroute leerlingen meer kansen bieden. “De Tweefasen-leerroute biedt onderwijs vanuit hoge verwachting.”

Binnen een Tweefasen-leerroute volgen leerlingen een vwo-gerichte leerroute en kunnen ze in leerjaar 5 hun havodiploma halen. In leerjaar 6 doen ze vervolgens vwo-examen. De eerste scholen met een Tweefasen-leerroute startten in 2014. Inmiddels zijn er dertien scholen bij het Netwerk Tweefasen-leerroute aangesloten. Deze scholen hebben een dergelijke leerroute gerealiseerd, oriënteren zich erop of bereiden een Tweefasen-leerroute voor.

Strengere regels

De belangstelling voor de leerroute komt volgens Offerhaus voort uit de wens van scholen om het onderwijs op een flexibeler manier in te richten dan voorheen. “Zij onderzoeken hun ambities op dit gebied in lijn met het advies van de Onderwijsraad Later selecteren, beter differentiëren uit 2021. Een mooi voorbeeld zijn de 10-14-scholen. Zij willen het maatwerk dat zij in de onderbouw bieden graag doortrekken naar de bovenbouw en het examen. Maar in de bovenbouw loop je aan tegen regelgeving rond examinering, die nu eenmaal strenger is dan die voor de onderbouw.”

Derde brugjaar

Ook voor scholen die hun brede onderbouw willen verlengen, kan de Tweefasen-leerroute interessant zijn. Offerhaus: “Zij willen het selectiemoment uitstellen naar het einde van het derde leerjaar, om leerlingen optimale kansen te geven zich te ontplooien en hun talenten te ontwikkelen.” Als ook het derde leerjaar bredere klassen heeft, dient zich op deze scholen al snel de vraag aan hoe het dan verder moet in de bovenbouw. “Ook zij zoeken naar mogelijkheden om het flexibele onderwijs uit de onderbouw vast te houden. De Tweefasen-leerroute past in dat gedachtegoed”, zegt Offerhaus.

Soepeler van mavo naar havo

Offerhaus ziet nog een reden waarom de Tweefasen-leerroute voor scholen interessant kan zijn: “Vanaf augustus 2020 bestaat de drempelloze doorstroom vanaf mavo naar havo en van havo naar vwo. Waar scholen voorheen nog instapcriteria hadden, zoals een gemiddeld examencijfer, kunnen leerlingen met een diploma nu ongehinderd doorstromen. De wet heeft tot gevolg dat meer leerlingen de overstap wagen. Die aantallen en de diversiteit in die groep kunnen voor scholen best ingewikkeld zijn. Bovendien weet niet elke leerling die doorstroomt precies wat er van hem of haar wordt verwacht.”

Het gevolg is dat een flink aantal van deze opstromende leerlingen weer afstroomt in 4 havo. “Eén van de scholen binnen het netwerk bereidt een Tweefasen-leerroute voor op de mavo en havo, om de overstap van vmbo-t naar havo – of een vervolgopleiding in het mbo – soepeler te laten verlopen”, vertelt Offerhaus. “Leerlingen krijgen dan eerst de mogelijkheid om hun vmbo-t-examen te doen in de vierde klas, waarna ze kunnen doorstromen naar de havo en daar in het vijfde jaar havo-examen doen. Ze kunnen ook alsnog met een stevige basis kiezen voor een mbo-opleiding. Het onderwijs in de derde klas richt je dan zo in dat je het keuzemoment voor leerlingen uitstelt.”

Puzzelen

Overigens is het ‘in elkaar schuiven’ van de mavo- en havo-leerroutes niet zo gemakkelijk als het misschien klinkt, voegt Offerhaus toe. “De havo en het vwo hebben altijd al in elkaars verlengde gelegen. Dat geldt niet voor mavo en havo. Het vraagt wel wat puzzelen. Met name op het gebied van taal en rekenen wordt er echt wat anders van leerlingen verwacht. En taal komt natuurlijk bij elk vak terug.”

Kansen en uitdagingen

Op 3 oktober vindt een bijeenkomst plaats van de scholen uit het Netwerk Tweefasen-leerroute. Zij wisselen daar ervaringen uit en denken met elkaar mee over de verschillende kansen en uitdagingen die deze leerroute biedt. “Er is geen sprake van een ‘vast’ concept”, benadrukt Offerhaus. “Elke school kiest voor een Tweefasen-route die past bij de eigen leerlingpopulatie en de eigen context.”

Geïnteresseerd?

Heeft u interesse in de Tweefasen-leerroute? Neem dan contact op met Caroline Offerhaus.

De Tweefasen-leerroute is ooit bedacht door Titus Al. In het schooljaar 2014-2015 zijn de eerste scholen ermee gestart. Sinds 2018 begeleidt B&T de scholen binnen het Tweefasen-netwerk.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.