Poster ‘(V)SO in beeld’ brengt sector in kaart

Nu beschikbaar als download

De poster ‘(V)SO in beeld’ brengt actuele ontwikkelingen in het (voortgezet) speciaal onderwijs in Nederland in één overzicht samen. Waar staat de sector op dit moment? Welke trends zijn zichtbaar? De poster helpt u bij het duiden van ontwikkelingen binnen uw eigen organisatie en bij het anticiperen op de toekomst.

Sinds de invoering van passend onderwijs op 1 augustus 2014 heeft de sector (voortgezet) speciaal onderwijs ingrijpende veranderingen meegemaakt. Vanaf 2014 maken de scholen voor (V)SO deel uit van samenwerkingsverbanden, de REC’s werden opgeheven en voor de toelaatbaarheid tot het (V)SO zijn de samenwerkingsverbanden nu verantwoordelijk. Ambulante diensten werden anders ingericht of opgeheven en de financiering verloopt nu via bekostigingscategorieën die worden toegekend door de samenwerkingsverbanden.

Eén overzicht

Welk effect heeft dit op de sector gehad en waar staat de sector nu? Welke trends zijn de afgelopen jaren zichtbaar? Om dit overzichtelijk in kaart te brengen, ontwikkelde B&T de poster ‘(V)SO in beeld’. Deze geeft de stand van zaken weer binnen de sector (voortgezet) speciaal onderwijs en de ontwikkelingen daarbinnen ten aanzien van leerlingen, medewerkers en financiën. ‘(V)SO in beeld’ stelt scholen en besturen in staat ontwikkelingen binnen hun organisatie te duiden door deze af te zetten tegen de landelijke gemiddelden en maakt het mogelijk om op toekomstige ontwikkelingen te anticiperen.

Wat zijn de trends?

In de sector en op ‘(V)SO in beeld’ valt een aantal zaken op:

  • na een aanvankelijke afname van het aantal leerlingen in het (V)SO laten de aantallen vanaf 2017 weer een stijgende trend zien;
  • het aantal schoollocaties dat (V)SO aanbiedt, is afgenomen;
  • het gemiddelde ziekteverzuimpercentage was in de periode 2016-2018 het hoogste bij het onderwijsondersteunend personeel, gevolgd door onderwijzend personeel en de directie;
  • hoewel een kleiner percentage directieleden zich ziek meldt in vergelijking met het onderwijzend en onderwijsondersteunend personeel, is hun gemiddelde verzuimduur bijna anderhalf keer zo lang;
  • er zijn geen grote verschuivingen zichtbaar in de toegekende bekostigingscategorieën;
  • er is een zwak verband tussen de krimp van het SO en de negatieve verevening. In het (V)SO is het verband tussen de negatieve verevening en de afname van het aantal leerlingen wat sterker. Over het algemeen groeien de deelnamepercentages van de gebieden met een positieve en negatieve verevening naar elkaar toe.

Uw regio ook in beeld?

Op de poster ‘(V)SO in beeld’ hebben wij de landelijke cijfers voor u op een rij gezet. Uit de praktijk weten wij dat er grote regionale verschillen kunnen zijn. Wij helpen u daarom graag om de cijfers voor uw regio in beeld te brengen en dit te presenteren op een visueel aantrekkelijke wijze.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.