We stoppen extra energie in het betrokken houden van onze leerlingen

De ervaringen van een interim-manager in het voortgezet onderwijs

Haico Veldhuizen is (via B&T) interim teamleider bij het Van Vredenburch College in Rijswijk.

Kun je iets vertellen over je rol bij het Van Vredenburch College?

“Mijn primaire taak is leiding te geven aan het team dat het onderwijs verzorgt voor de bovenbouw van het Van Vredenburch College. Onze school vormt samen met het Rijswijks Lyceum één schoolorganisatie. Hierbij verzorgt mijn school het vmbo basis en kader-onderwijs en het Rijswijks Lyceum mavo tot en met gymnasium. Ik werk nauw samen met een collega die als teamleider verantwoordelijk is voor de onderbouw. Naast mijn werkzaamheden als teamleider ben ik lid van de examencommissie.”

Hoe hebben jij en je team gereageerd na het uitbreken van de coronacrisis?

“Nadat bekend werd dat de scholen zouden sluiten hadden we één week om ons in te richten op de nieuwe situatie. Ik moet zeggen: dit is zeer voortvarend opgepakt. Waarbij we ons wel realiseerden dat het bijna onmogelijk zou zijn om optimaal vmbo-onderwijs te geven. Immers… er ligt bij ons veel accent op praktijkonderwijs. Dat is met onderwijs op afstand natuurlijk wat lastiger in te vullen.
Om goed zicht te houden op de betrokkenheid en resultaten van individuele leerlingen houden we via Excel een logboek bij. Hier heeft elke docent toegang toe. Verder hebben we ‘schoolbreed’ gekozen om met Microsoft Teams te werken. Ik ben zelf zoveel mogelijk dagelijks op school om precies te weten wat er speelt. Daarnaast komen er best nog wel veel leerlingen naar school in verband met de voorbereiding van hun examen.
Een docent had al goede ervaring met de applicatie LessonUp, daarom hebben we daarvoor gekozen. We hadden nog wel een behoorlijke uitdaging omdat niet alle leerlingen beschikten over een eigen device. Hier heeft onze schooldirectie adequaat op gereageerd en direct extra Chromebooks aangeschaft die we via een bruikleenovereenkomst aan deze leerlingen konden aanbieden.
Waar ik trots op ben is hoe we met elkaar -na het besluit dat de centrale eindexamens niet doorgaan- de diplomering op een professionele wijze hebben georganiseerd. Alles wat tot nu is gedaan hebben we vastgelegd waardoor dit is geborgd. Leerlingen die onverhoopt toch zakken krijgen na 4 juni een verbeteringstraject aangeboden.”

Zijn jullie ook leerlingen ‘kwijtgeraakt’ als gevolg van het gedwongen onderwijs op afstand?

“In het begin hadden we hier meer last van. Doordat de mentoren elke week contact zoeken met individuele leerlingen gaat dit nu beter. En dat is best bijzonder omdat een deel van onze leerlingenpopulatie vaak een wat lastiger thuissituatie heeft. Daardoor zijn ze gewend veel op straat te hangen. We moeten dus extra energie stoppen in het betrokken houden van onze leerlingen.”

Heeft deze periode invloed gehad op je stijl van leidinggeven?

“Mijn natuurlijke stijl is dat ik wat meer vanuit een rationele invalshoek zaken aanpak. In deze periode heb ik bewust geprobeerd meer aandacht te geven aan de sociale kant. Ook in deze periode heb ik lastiger gesprekken moeten voeren met teamleden. Ik heb dat bewust niet online gedaan, maar gewoon face-to-face, natuurlijk wel op gepaste afstand van elkaar. Verder geef ik in deze periode extra aandacht aan de vraag of alle teamleden verbonden blijven met de rest. Zo maak ik vanaf de schoolsluiting wekelijks een lijstje waarop ik bijhoud wie er vanuit mijn optiek een beetje onzichtbaar zijn. Die bel ik dan of zoek op een andere wijze contact.”

Hoe kijk je naar de periode na 2 juni als de scholen weer opengaan?

“Ik ben blij dat we weer open kunnen. Binnen de beperkte mogelijkheden kunnen we de huidige lichting schoolverlaters prima op een professionele wijze diplomeren. Ik maak me meer zorgen over de volgende lichting. Zij moeten een behoorlijk deel van hun programma inhalen. Verder hoop ik dat we de positieve push die gegeven is aan gepersonaliseerd onderwijs vast kunnen houden. De vraag is of iedereen intern hier al voldoende voor is geëquipeerd.
Positief is dat we een sprong hebben gemaakt qua digitalisering. Alle informatie op dit gebied hebben we opgeslagen in Sharepoint zodat het voor iedereen gemakkelijk bereikbaar is.”

En als je wat verder vooruitkijkt, wat is dan je vergezicht?

“In eerste instantie waren veel collega’s en de schoolleiding logischerwijs bezig met de korte termijn. Ik heb -voor het ontstaan van de coronasituatie- een plan geschreven waarmee we als school gepersonaliseerd leren anders zouden organiseren. Veel collega’s waren er enthousiast over. Alleen is de implementatie voorlopig on hold gezet. Toch hoor ik al om me heen ‘Haico, als jij straks weg bent, wie zorgt er dan voor dat je plan wordt uitgevoerd?’.”

Hoe verloopt de communicatie met ouders en leerlingen?

“Elke week versturen we een nieuwsbrief. Hierin worden de actuele ontwikkelingen beschreven. Daarnaast heeft iedere mentor elke week contact met zijn/haar leerlingen. In een logboek wordt vastgelegd hoe het met iedere leerling gaat. Naast de officiële nieuwsbrief heeft een aantal docenten het initiatief genomen om een informele variant uit te brengen waarbij het accent ligt op grappige, luchtige zaken. Dat afstand houden voor veel leerlingen een uitdaging is blijkt als ze op school komen om bijvoorbeeld een toets te doen. Regelmatig vallen ze elkaar dan in de armen omdat ze blij zijn elkaar weer te zien.”

Zie je je interimrol in deze periode als een voordeel of een nadeel?

“Ik zie het als een groot voordeel. Als interimmer ben je immers gewend om snel in te spelen op nieuwe omstandigheden. Je analyseert snel en daarop acteer je. Collega’s die in vaste dienst zijn, zijn dit misschien minder gewend. Ondanks de vervelende gezondheidsrisico’s die het coronavirus met zich meebrengt, vind ik het ook wel een uitdagende periode. Ik heb nog nooit in zo’n korte tijd zoveel plannen en draaiboeken gemaakt waarvan ik van tevoren wist dat die door de snel veranderende omstandigheden wellicht niet door zouden gaan. Verder zeg ik altijd tegen mezelf: ‘je hebt niet de verplichting voor alles een oplossing te hebben. Soms mag je het ook even niet weten’.”

Hoe blijf je zelf fit in deze hectische tijd?

“Ik ga bewust zoveel mogelijk naar onze school in Rijswijk. Mijn woon-werkverkeer van zo’n uur -dat gelukkig nu een stuk relaxter is vanwege het ontbreken van files- geeft me de gelegenheid om ’s ochtends op te starten en ’s middags zaken te laten bezinken. Maar voor wat het werk betreft: deze situatie geeft me zoveel inspiratie dat ik geen moeite hoef te doen om fit te blijven voor de opdracht.”

 

 

 

 

 

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.