De zachte kant van governance (herziene druk)

Tien principes van goed onderwijsbestuur

Hoe de wettelijk vereiste scheiding van bestuur en intern toezicht juridisch goed vorm kan krijgen, weten we wel. Dat is bij de meeste onderwijsaanbieders nu ook goed geregeld. Maar passend gedrag vertonen blijkt een stuk ingewikkelder. Veel bestuurders en raden van toezicht zijn nog zoekende. De toenemende politieke druk maakt het voor hen niet eenvoudiger.

Om de onzekerheden waartoe dit leidt, hanteerbaar te maken, bundelden Joost Janssen en Jos van Elderen tien principes voor goed bestuur in hun boek De zachte kant van governance. Tien principes van goed onderwijsbestuur. Dit boek onderscheidt zich van andere publicaties over governance. Het is géén boek over de zogeheten harde kant; over regels, procedures en systemen, over structuur en papier. Het is géén boek waarin u instructies vindt voor het realiseren van goed bestuur. Het is daarentegen een boek over ‘de zachte kant’, over ‘de geest’ van governance. U vindt er geen kant-en-klare recepten voor goed bestuur, maar tien principes die u naar eigen inzicht kunt toepassen. Het zijn deze principes die naar onze overtuiging ten grondslag liggen aan waarachtig en goed bestuur.

Universeel

Dit boek past naadloos in de visie van B&T dat kant-en-klare oplossingen voor de inrichting van goed onderwijs, kwaliteitszorg of governance niet bestaan. Als een bepaalde aanpak in de ene situatie prima resultaten oplevert, betekent dat niet dat het in een andere context ook werkt. Zinvoller is het om op zoek te gaan naar principes die universeel en altijd toepasbaar zijn.

Principes en praktijken

Principes zijn mooi, maar worden pas functioneel als ze kunnen worden ingezet in concrete situaties, schrijven de auteurs in de inleiding van hun boek. Beiden zijn inmiddels een flink aantal jaren actief als adviseurs in vraagstukken van goed bestuur. In deze periode hebben zij de ontwikkelingen op dit terrein nauwlettend gevolgd en tal van onderwijsorganisaties ondersteund bij vraagstukken van goed bestuur. De ervaringen, inzichten en leermomenten die ze daarbij hebben opgedaan, delen ze in De zachte kant van governance.

Geheel herziene druk

In 2016 verscheen de eerste druk van De zachte kant van governance. Hoewel het boek nog steeds in een behoefte voorziet, was een update nodig waarin nieuwe wet- en regelgeving, codes en actuele praktijkinzichten zijn verwerkt. Vandaar een geheel herziene uitgave, waarin de oorspronkelijke opzet en stijl zijn gerespecteerd.

Het boek is primair bedoeld voor besturen en intern toezichthoudende organen van onderwijsorganisaties. Maar het kan ook voor andere partijen, zoals management en medezeggenschapsorganen, van waarde zijn.

Downloaden

U kunt een gratis digitale versie van het boek downloaden.

Podcast

Via Soundcloud is een samenvatting van het boek plus een deel van de livestream te beluisteren. In deze livestream gingen de auteurs Jos van Elderen en Joost Janssen in gesprek met bestuurders Annemarie Trouw (College van Bestuur bij Atlant Basisonderwijs) en Peter Velseboer (bestuurder a.i. bij Stip).

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.