Leidinggeven aan kwaliteit in samenwerkingsverbanden

Een paper van B&T

De afgelopen jaren is veel aandacht besteed aan de inrichting van passend onderwijs. Alle samenwerkingsverbanden in het primair en voortgezet onderwijs hebben hun eigen organisatievormen uitgewerkt, routes bedacht voor de toewijzing van ondersteuning en principes voor de inzet van financiële middelen. Nu dat min of meer loopt, komt in bijna alle samenwerkingsverbanden de vraag op of het goed genoeg is.

Wanneer kunnen we eigenlijk tevreden zijn over de resultaten van passend onderwijs? Hoe meten we de kwaliteit en hoe beoordelen we het leiderschap dat daaraan al dan niet succesvol werkt? Deze vragen komen aan de orde in een paper van Marieke Dekkers en Ron Benjamins, beiden senior adviseur en associé bij B&T.

Twee rollen

In dit paper (verschenen in 2016) schetsen ze een benadering van kwaliteitsbeleid die past bij de samenwerkingsverbanden passend onderwijs. Ze maken daarbij gebruik van bestaande opvattingen over kwaliteitsbeleid binnen scholen en schoolbesturen. Die volstaan echter niet voor samenwerkingsverbanden. De auteurs betogen dat samenwerkingsverbanden tegelijkertijd zowel een compacte uitvoeringsorganisatie zijn, als de spil van een netwerkorganisatie. Beide rollen van het samenwerkingsverband vragen om uiteenlopende doelen en opvattingen van kwaliteit. Het leiderschap van het samenwerkingsverband moet zich kunnen voegen naar die beide rollen.

Thema’s

De thema’s die in het paper worden uitgewerkt zijn:

  • Kwaliteitsbeleid als intern beleid
  • Het samenwerkingsverband als organisatie en als netwerk
  • De rol van de Inspectie
  • De kwaliteit van het netwerk
  • Leiderschap en kwaliteit

Over de auteur

Marieke Dekkers is lid van het college van bestuur van Samenwerkingsverband Koers VO en was enkele jaren associee bij B&T.

Contact

Heeft u vragen? Neem dan gerust contact met ons op.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.