Het draait om interactie

Nieuwsgierig, dat ben ik. Nieuwsgierig naar onderwijs en naar hoe mensen in het onderwijs daar samen aan werken. Want met alle idealen, dromen en ambities wordt in Nederland veel mooi onderwijs vormgegeven.

Onderwijs ‘maken’ doe je nooit alleen. Vormgeving van onderwijs gebeurt altijd tussen mensen. Tussen kind en leraar, tussen leraren onderling en met ouders, leidinggevenden en alle andere betrokkenen bij het onderwijs. En dat zijn er veel.

Ziel

Onderwijs is altijd in ontwikkeling en dat is goed. Zonder ontwikkeling wordt onderwijs een programma en verliest het haar ziel. De interactie tussen alle betrokkenen is daarin cruciaal. Door met elkaar te leren, houd je elkaar scherp en verbreed je je blik op waar het bij onderwijs om draait. En dat is de ontwikkeling van kinderen en jongeren. Dat is wat er toe doet.

Contact

Daarom ben ik als adviseur, procesbegeleider en coach bij B&T gaan werken. Om het gesprek tussen professionals te stimuleren. Om samen te onderzoeken hoe het beter kan. Om de juiste mensen met elkaar in contact te brengen. Om te kijken hoe we samen tot schoolontwikkeling kunnen komen. Want als professionals leren en interacteren, ontwikkelt het onderwijs zich ook.

Verhalen

Ook binnen B&T ervaar ik de ruimte voor dialoog en de stimulans om met elkaar te leren. Als adviseur ontwikkel ik mij daardoor iedere dag. Elke opdracht is anders en iedereen die ik ontmoet heeft een eigen verhaal. Als organisatie- en bestuurskundige en met mijn ervaring binnen het onderwijs op uitvoerend, leidinggevend, innovatief en beleidsmatig niveau kan ik verschillende perspectieven hanteren en deze verhalen samenbrengen. Daarmee draag ik ook bij aan onderwijsontwikkeling en dat maakt dit werk geweldig!