Onderwijs 'maken' doe je nooit alleen

Nieuwsgierig, dát ben ik. Nieuwsgierig naar onderwijs, de ontwikkeling hiervan en naar hoe mensen hier met plezier en hun talenten aan samenwerken.

De school speelt een cruciale rol in het leven van elk kind, iedere ouder en de maatschappij. Dat betekent ook dat iedereen er wat van vindt. Ik herken dat als voormalig leerkracht, leidinggevende, ouder en als deelnemer aan onze maatschappij. Voor leidinggevenden in het onderwijs een uitdagende context. Want in onze snelle wereld, met talloze mogelijkheden, is (samen)werken aan onderwijsontwikkeling niet eenvoudig.

Strategie

Ik help organisaties bij strategische vraagstukken. Vanuit drijfveren, oorsprong en bestaansrecht kom ik tot de kern van de bedoeling. Ik help leidinggevenden en teams om waarderend, alert en kritisch te kijken naar de buiten- en binnenwereld. Hoe sta je ervoor, welke opgave ligt er en welke stimulerende of belemmerende factoren spelen een rol? In het begeleidingsproces draag ik bij aan focus, een volgende stap, versterkte wendbaarheid en een authentiek kompas.

Samenwerken

En dan komt het echte werk. Strategie krijgt pas betekenis wanneer je er ook naar weet te handelen. En vooral hoe je dat sámen doet, want onderwijs ‘maken’ doe je nooit alleen. Samenwerken dus… dat is waanzinnig leuk én ingewikkeld! Want we denken en kijken allemaal op verschillende manieren. Ik help bij samenwerkingsvraagstukken en -oriëntaties in en tussen organisaties. Leidinggevenden en teams begeleid ik in het zichtbaar maken van belangen, overeenkomsten en verschillen. Zodat zij kunnen onderzoeken hoe ze er samen beter van worden. Dat vraagt aandacht, interesse, kwetsbaarheid en moed van iedereen.

Talent

Iedereen werkt het liefst vanuit zijn of haar eigen talenten. Wie kent het niet, het gevoel van flow? Vanuit je talent werken versterkt eigenaarschap, brengt plezier en draagt bij aan kwaliteit. Geen verrassing dat veel organisaties zich afvragen hoe je talentgericht werken kunt bevorderen. Jezelf kennen (en durven laten zien), elkaar waarderen om kwaliteiten en een goed sociaal weefsel creëren met elkaar: dat biedt een mooie bedding. Ik ondersteun daarbij, zodat teams zich vanuit talenten ontwikkelen en meer kunnen bereiken dan ze misschien voor ogen hadden.

Als adviseur houd ik me bezig met deze thema’s in de rol van procesbegeleider, projectleider, coach, TMA-professional en -trainer. In mijn aanpak herken je het systemisch denken, Deep Democracy en (team)coaching. Mijn houding kenmerkt zich door openheid, humor en energie.