Strategie

Schoolplan in 1 dag …en op 1 poster

Met het traject ‘Schoolplan in 1 dag’ kunnen scholen in het primair en speciaal onderwijs in beperkte tijd, met veel plezier en draagvlak, een beleidsplan maken dat echt aanzet tot ontwikkeling.

Het traject ‘Schoolplan in 1 dag’ bestaat op hoofdlijnen uit vier fases: de voorbereiding, een ochtend- en middagdeel, en de afronding. Er wordt gebruikgemaakt van het onlangs verschenen Schoolplanspel en uw plan wordt vastgelegd op 1 poster.

 • Het Schoolplanspel
  Het Schoolplanspel van B&T helpt scholen bij de ontwikkeling van beleid. Het biedt scholen inspiratie, tips, vele spelvormen, prikkelende vragen en ideeën om te blijven ontwikkelen. Het spel bestaat uit een set van 72 kaarten, verdeeld over vier categorieën: context, waarom, waarheen en doen. Deze vier categorieën representeren de fasen van een goed ontwikkelproces van uw schoolplan. Meer informatie over Het Schoolplanspel vindt u hier.

De vier fases van het schoolplantraject

I Voorbereiding: de context
Een goed beleidsplan start met een analyse van relevante data. Welke data relevant zijn, is sterk afhankelijk van uw context. Welke ontwikkelingen in de omgeving zijn voor uw school van belang? Dat brengt u zelf in kaart met een deel van Het Schoolplanspel, dat wij u vooraf toesturen. Daarnaast bieden wij u de mogelijkheid om ook de mening van ouders in deze voorbereidende fase in beeld te brengen.

 • Hoe betrekken wij de ouders?
  Ouders als partner? Vindt uw school dat belangrijk? Geef ouders dan ook een stem tijdens uw schoolplantraject. En nee, dat is niet ingewikkeld of langdurig. Het werkt als volgt. Wanneer u de voorbereiding heeft voltooid, bespreken we samen welke cruciale, kwalitatieve vraag u aan ouders en uw eigen medewerkers zou willen voorleggen. Denk bijvoorbeeld aan vragen als: Wat moet het belangrijkste speerpunt voor de school zijn in de komende vier jaar? Wat onderscheidt onze school in positieve zin van andere scholen in de omgeving? Of: Welke kwaliteit van onze school moeten we absoluut verder uitbouwen?

II Ochtend: in gesprek met de schoolleiding
Dit is de dag waarop de essentie van het schoolplan wordt bepaald en de contouren worden vastgesteld. In de ochtend bespreekt de schoolleiding met de adviseurs van B&T:

 • De opbrengst van de contextanalyse. De adviseur stelt eventueel verhelderingsvragen en kan u informeren over de wettelijke en inspectie-eisen.
 • De opbrengsten van de raadpleging van ouders en medewerkers. Welke betekenis geven we aan deze opbrengsten en welke rol verdienen die in het vervolg van schoolplanontwikkeling?
 • De onderlegger bij de schoolplanposter, die meer dan de poster tot doel heeft om met het schoolplan ook aan alle wettelijke verplichtingen te voldoen. We bevragen u op een aantal inhoudelijke aspecten en geven toelichting op de onderlegger, zodat u die daarna zelf kunt maken.
 • Het programma van de middag. Wat zijn uw verwachtingen? En heeft u specifieke wensen?

III Middag: plannen maken met het team
In de middag gaan onze adviseurs samen met de schoolleiding én het team concreet aan de slag. Daarbij gebruiken we Het Schoolplanspel. Drie onderdelen van het spel – ‘waarom’, ‘waarheen’ en ‘doen’ – worden in circuitvorm gespeeld. We vertrekken vanuit de drijfveren van de school. Het gaat om vragen als: Wat is ons bestaansrecht? En: Wat maakt onze school uniek? Daarnaast gaat het ook om richting, een stip op de horizon. Ten slotte verdient de gekozen richting een vertaling in concrete speerpunten en actiepunten.

Het Schoolplanspel bevat veel verschillende werkvormen die maken dat uw team deze middag echt actief aan de slag zal zijn. Er wordt zeker niet alleen een beroep gedaan op hun kennis van de school of het onderwijs in bredere zin, maar ook op lef, creativiteit, innovatief vermogen en humor. Kortom, een middag die alle aanwezigen veel energie zal opleveren.

Tijdens de dag met het team is een illustrator aanwezig die het beleid dat ontwikkeld wordt, visueel vastlegt. In de fase ‘waarom’ werkt u met uw team aan (de herijking van) uw missie en visie. Deze worden vastgelegd door een tekstschrijver. Aan het eind van de middag kent u uw volgende stip op de horizon en heeft u nieuwe ambities en concrete speerpunten en actiepunten geformuleerd.

IV Afronding: de poster en onderlegger
Na de bijeenkomst vertaalt de illustrator zijn visuele verslag in een aansprekende poster. Deze poster ontvangt u na enkele dagen en kunt u ophangen in de school. Zelf gaat u aan de slag met de onderlegger die vereist wordt door de inspectie. Met de opbrengsten van het traject en het format dat u van ons krijgt, is de onderlegger een klus die u zelf kunt klaren. Heeft u toch behoefte aan feedback? Dan stuurt u uw concepttekst na voltooiing naar onze adviseur, die u daarop eenmaal en uitgebreid inhoudelijke feedback geeft.

Het resultaat

Heeft u ook deze laatste fase afgerond, dan beschikt u over een schoolplan dat u en uw team houvast geeft voor de komende jaren. Dat u helpt om koers te houden. Dat u eraan herinnert wat u samen heeft afgesproken en waar u samen naartoe werkt. U heeft bovendien een beleidsplan dat u helpt om met uw omgeving te delen waar u voor staat en wat uw ambities zijn. Ten derde voldoet u met uw plan aan de verplichtingen die de wet en de inspectie daaraan stellen. En dat alles heeft u bereikt in net iets meer dan een dag, met betrokkenheid van het team en uw omgeving én met veel plezier en energie.

Praktische informatie

De kosten van het complete traject bedragen € 5.500,- (excl. btw). Inbegrepen in dit bedrag zijn:

 • Een exemplaar van Het Schoolplanspel
 • Begeleiding door een adviseur van B&T tijdens de studiedag
 • Live verslaglegging door de illustrator en oplevering van de poster (digitaal) na afloop
 • Tekstschrijver voor missie en visie
 • Inhoudelijke feedback op uw onderlegger

Wilt u ook uw Schoolplan in 1 dag (en op 1 poster)?

Neem dan contact op met een van onze adviseurs.