Schoolplan in 1 dag

… en op 1 poster

Met het traject ‘Schoolplan in 1 dag’ maken scholen in het primair en speciaal onderwijs in beperkte tijd, met veel plezier en draagvlak, een beleidsplan dat echt aanzet tot ontwikkeling.

Het traject ‘Schoolplan in 1 dag’ bestaat uit vier fases: voorbereiding, een ochtend- en een middagdeel en de afronding. We maken gebruik van het Schoolplanspel en leggen jouw plan vast op 1 poster.

De vier fases van het schoolplantraject

I Voorbereiding: de context

Een goed beleidsplan start met een analyse van relevante data. Welke data dat zijn, hangt af van jouw context. Welke ontwikkelingen in de omgeving zijn voor jouw school belangrijk? Dat breng je zelf in kaart met een deel van Het Schoolplanspel, dat wij je vooraf toesturen. Daarnaast kun je ook de mening van ouders in deze voorbereidende fase in beeld brengen.

 • Hoe betrekken wij ouders?
  Ouders als partner? Vindt jouw school dat belangrijk? Geef ouders dan ook een stem tijdens jullie schoolplantraject. Het werkt zo: Wanneer je de voorbereiding hebt voltooid, bespreken we welke cruciale, kwalitatieve vraag je aan ouders en eigen medewerkers wilt voorleggen. Dit zijn vragen als: Wat moet het belangrijkste speerpunt voor de school zijn in de komende vier jaar? Wat onderscheidt onze school in positieve zin van andere scholen in de omgeving? Of: Welke kwaliteit van onze school moeten we absoluut verder ontwikkelen?
II Ochtend: in gesprek met de schoolleiding

Op deze dag bepaal je de essentie en de contouren van het schoolplan. In de ochtend bespreekt de schoolleiding met de adviseurs van B&T:

 • De opbrengst van de contextanalyse. De adviseur stelt eventueel verhelderingsvragen en kan je informeren over de wettelijke en inspectie-eisen.
 • De opbrengsten van de raadpleging van ouders en medewerkers. Welke betekenis geven we aan deze opbrengsten en welke rol verdienen die in het vervolg van schoolplanontwikkeling?
 • De onderlegger bij de schoolplanposter, die meer dan de poster tot doel heeft om met het schoolplan ook aan alle wettelijke verplichtingen te voldoen. We vragen je naar een aantal inhoudelijke aspecten en geven toelichting op de onderlegger, zodat je die daarna zelf kunt maken.
 • Het programma van de middag. Wat zijn jouw verwachtingen? En heb je specifieke wensen?
III Middag: plannen maken met het team

In de middag gaan onze adviseurs samen met de schoolleiding én het team aan de slag. Daarbij gebruiken we Het Schoolplanspel. Drie onderdelen van het spel – ‘waarom’, ‘waarheen’ en ‘doen’ – worden in circuitvorm gespeeld. We vertrekken vanuit de drijfveren van de school. Het gaat om vragen als: Wat is ons bestaansrecht? En: Wat maakt onze school uniek? Daarnaast gaat het ook om richting, een stip op de horizon. Ten slotte vertalen we de gekozen richting in concrete actiepunten.

Het Schoolplanspel heeft veel verschillende werkvormen die ervoor zorgen dat jouw team deze middag echt actief aan de slag is. We doen zeker niet alleen een beroep op hun kennis van de school of het onderwijs in bredere zin, maar ook op lef, creativiteit, innovatief vermogen en humor. Het is een middag die alle aanwezigen veel energie zal opleveren.

Tijdens de dag met het team is een illustrator aanwezig die het beleid visueel vastlegt. In de fase ‘waarom’ werk je met je team aan (de herijking van) de missie en visie. Een tekstschrijver legt die vast. Aan het eind van de middag weet je jouw volgende stip op de horizon en heb je nieuwe ambities en concrete speerpunten en actiepunten geformuleerd.

IV Afronding: de poster en onderlegger

Na de bijeenkomst vertaalt de illustrator zijn visuele verslag in een aansprekende poster. Deze poster ontvang je na enkele dagen en kun je ophangen in de school. Zelf ga je aan de slag met de onderlegger die vereist wordt door de inspectie. Met de opbrengsten van het traject en het format dat je van ons krijgt, kun je de onderlegger dus zelf schrijven. Wil je graag feedback? Dan stuur je de concepttekst naar onze adviseur, die eenmaal uitgebreid inhoudelijke feedback geeft.

Het resultaat

Is de laatste fase afgerond, dan heb je een schoolplan dat jou en je team houvast geeft voor de komende jaren. Dat je helpt om koers te houden. Dat je eraan herinnert wat je samen hebt afgesproken en waar je samen naartoe werkt. Je hebt bovendien een beleidsplan waarin staat waar je voor staat en wat je ambities zijn. Dat kun je met je omgeving delen. En ten slotte voldoe je met het plan aan de verplichtingen die de wet en de inspectie stellen. En dat alles heb je bereikt in net iets meer dan een dag, mét het team en jouw omgeving én met veel plezier en energie.

Praktische informatie

De kosten van het complete traject zijn € 5.500,- (excl. btw). In dit bedrag is inbegrepen:

 • Een exemplaar van Het Schoolplanspel
 • Begeleiding door een adviseur van B&T tijdens de studiedag
 • Live verslaglegging door de illustrator en oplevering van de poster (digitaal) na afloop
 • Tekstschrijver voor missie en visie
 • Inhoudelijke feedback op de onderlegger

Wil jij ook je Schoolplan in 1 dag (en op 1 poster)?

Neem dan contact op met een van onze adviseurs.