Talenten Motivatie Analyse (TMA)

De Talenten Motivatie Analyse (TMA) geeft een gedetailleerd inzicht in jouw eigen natuurlijke gedrag. Dat is het gedrag dat je vertoont zonder er bewust op bij te sturen. Dit gaat dus min of meer vanzelf en kost over het algemeen weinig energie. Verreweg het meeste gedrag dat mensen laten zien, is natuurlijk gedrag. Daarom helpt goed inzicht hierin om de regie op je eigen ontwikkeling te vergroten.

De TMA is een persoonlijkheidsmeting en een instrument dat drijfveren, talenten en daarmee motivatie en ontwikkelbaarheid meet. De drijfveren hebben een grote invloed op het gedrag van mensen en de ontwikkeling én ontwikkelingsmogelijkheden. De analyse bestaat uit verschillende vragenlijsten en professionele begeleiding door een gecertificeerde adviseur van de B&T academie. Afhankelijk van je vraag zetten we de passende lijst in.

Zo werkt het

De TMA-analyse start met een wetenschappelijk gevalideerde online vragenlijst (e-assessment) om jouw drijfveren, talenten en competenties in kaart te brengen. Na het invullen van deze vragenlijst plannen wij een afspraak om samen met jou betekenis te geven aan de uitkomsten van de analyse.

Het TMA-competentieprofiel

Wellicht wil je weten hoe deze uitkomsten zich laten vertalen naar jouw aanleg om concrete competenties te ontwikkelen. In dat geval kunnen we een TMA-competentieprofiel opstellen bij een of meerdere functies of rollen die je concreet ambieert. Vanzelfsprekend kunnen wij dit profiel ook voor je huidige functie opstellen. Het instrument onderscheidt 53 competenties en bevat per competentie gedragsvoorbeelden op operationeel, tactisch en strategisch niveau. Wij onderzoeken samen met jou welke competenties van belang zijn om effectief te zijn, en maken inzichtelijk in welke mate dit overeenstemt met jouw talenten. Dit kan zowel bij interne (mobiliteits)vraagstukken als bij een externe oriëntatie.

De TMA 360 gradenmeting

De TMA biedt als zelfevaluatie-instrument waardevolle informatie en geeft je handvatten om je impact te vergroten door bewuste keuzes te maken. Ook stelt het je in staat om je behoeftes effectief te ‘ondertitelen’ en condities te herkennen die je nodig hebt om prettig te kunnen werken en jouw doelen te bereiken. Je kunt er voor kiezen om betrokkenen uit je omgeving niet alleen te laten profiteren van de opbrengsten, maar om hen ook direct actief bij jouw leren te betrekken. Dit geeft je waardevolle informatie.  De functionaliteit en effectiviteit van jouw gedrag wordt immers in belangrijke mate bepaald door de impact op anderen.

Als je leidinggeeft bijvoorbeeld, dan wordt de effectiviteit in belangrijke mate bepaald door hoe degenen met wie of aan wie je leidinggeeft dit ervaren. Leiderschap is immers een kenmerk van het interactieproces tussen mensen. Een 360º feedback is de aangewezen methode om perspectieven te verzamelen op concreet, daadwerkelijk in de werkpraktijk waargenomen (leidinggevend) gedrag.

Output

De TMA brengt natuurlijk voorkeursgedrag in beeld en laat zien welk aangeleerd of aan te leren gedrag daarnaast meer en minder dichtbij ligt. De begeleide inzet van de TMA geeft inzicht in je eigen talenten en valkuilen en zicht op je eigen natuurlijke aanleg om bepaalde competenties te ontwikkelen. Dit inzicht stelt jou vervolgens in staat om meer regie te nemen over je eigen ontwikkeling. Wanneer je de vragenlijst helemaal hebt ingevuld, voeren we een reflectiegesprek. In dit gesprek geven wij samen met jou betekenis aan de resultaten. Je ontvangt voorafgaand aan dit gesprek de rapportage met de uitslag van jouw TMA.

Begeleiders

De B&T academie werkt met gecertificeerde begeleiders die ervaren én gedreven zijn om jou te begeleiden bij je ontwikkelvraagstuk.

Hoe werken wij?

Ieder traject kent een eigen opbouw. Voor en na inzet van het instrument voert een van onze adviseurs een gesprek met jou. Deze gesprekken vinden in overleg plaats op locatie of op ons kantoor in Amsterdam.

Meer weten?

Ben je geïnteresseerd in het gedachtegoed achter de TMA, over de inzet van TMA op individueel of teamniveau, of wil je weten wat de kosten zijn? Klik dan op een van onderstaande buttons. Heb je vragen of wil je weten wat wij voor jou kunnen betekenen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Pauline Zwaal-Arora
senior adviseur en directeur B&T werving en selectie