Talenten Motivatie Analyse (TMA)

De Talenten Motivatie Analyse (TMA) geeft een gedetailleerd inzicht in uw eigen natuurlijke gedrag. Dat is het gedrag dat u vertoont zonder er bewust op bij te sturen. Dit gaat dus min of meer vanzelf en kost over het algemeen weinig energie. Verreweg het meeste gedrag dat mensen laten zien, is natuurlijk gedrag. Daarom helpt goed inzicht hierin om de regie op uw eigen ontwikkeling te vergroten.

De TMA is een persoonlijkheidsmeting en een instrument dat drijfveren, talenten en daarmee motivatie en ontwikkelbaarheid meet. De drijfveren hebben een grote invloed op het gedrag van mensen en de ontwikkeling én ontwikkelingsmogelijkheden. De analyse bestaat uit verschillende vragenlijsten en professionele begeleiding door een gecertificeerde adviseur van de B&T academie. Afhankelijk van uw vraag zetten we de passende lijst in. Verderop kunt u meer lezen over de werkwijze.

De TMA-analyse, zo werkt het

De TMA-analyse start met een wetenschappelijk gevalideerde online vragenlijst (e-assessment) om uw drijfveren, talenten en competenties in kaart te brengen. Na het invullen van deze vragenlijst plannen wij een afspraak om samen met u betekenis te geven aan de uitkomsten van de analyse.

Het TMA-competentieprofiel

Wellicht wilt u weten hoe deze uitkomsten zich laten vertalen naar uw aanleg om concrete competenties te ontwikkelen. In dat geval kunnen wij een TMA-competentieprofiel opstellen bij een of meerdere functies of rollen die u concreet ambieert. Vanzelfsprekend kunnen wij dit profiel ook voor uw huidige functie opstellen. Het instrument onderscheidt 53 competenties en bevat per competentie gedragsvoorbeelden op operationeel, tactisch en strategisch niveau. Wij onderzoeken samen met u welke competenties van belang zijn om effectief te zijn en maken inzichtelijk in welke mate dit overeenstemt met uw talenten. Dit kan zowel bij interne (mobiliteits)vraagstukken als bij een externe oriëntatie.

De TMA 360 gradenmeting

De TMA biedt als zelfevaluatie-instrument waardevolle informatie en geeft u handvatten om uw impact te vergroten door bewuste keuzes te maken. Ook stelt het u in staat om uw behoeftes effectief te ‘ondertitelen’ en condities te herkennen die u nodig heeft om prettig te kunnen werken en uw doelen te bereiken. U kunt er voor kiezen om betrokkenen uit uw omgeving niet alleen te laten profiteren van de opbrengsten, maar om hen ook direct actief bij uw leren te betrekken. Dit geeft u waardevolle informatie.  De functionaliteit en effectiviteit van uw gedrag wordt immers in belangrijke mate bepaald door de impact op anderen.

Als u leidinggeeft bijvoorbeeld, dan zal de effectiviteit in belangrijke mate worden bepaald door hoe dit wordt ervaren door degenen met wie of aan wie u leidinggeeft. Leiderschap is immers een kenmerk van het interactieproces tussen mensen. Een 360º feedback is de aangewezen methode om perspectieven te verzamelen op concreet, daadwerkelijk in de werkpraktijk waargenomen (leidinggevend).

Uw output

De TMA brengt natuurlijk voorkeursgedrag in beeld en laat zien welk aangeleerd of aan te leren gedrag daarnaast meer en minder dichtbij ligt. De begeleide inzet van de TMA geeft inzicht in de eigen talenten en valkuilen en zicht op de eigen natuurlijke aanleg om bepaalde competenties te ontwikkelen. Dit inzicht stelt u vervolgens in staat om meer regie te nemen over uw eigen ontwikkeling. Wanneer u de vragenlijst heeft afgerond, voeren we een reflectiegesprek. In dit gesprek geven wij samen met u betekenis aan de resultaten. U ontvangt voorafgaand aan dit gesprek de rapportage met de uitslag van uw TMA.

Begeleiders

De B&T academie werkt met gecertificeerde begeleiders die ervaren én gedreven zijn om u te begeleiden bij uw ontwikkelvraagstuk.

Hoe werken wij?

Ieder traject kent een eigen opbouw. Voor en na inzet van het instrument voert een van onze adviseurs een gesprek met u. Deze gesprekken vinden in overleg plaats op locatie of op ons kantoor in Amsterdam-IJburg.

Meer weten?

Bent u geïnteresseerd in het gedachtegoed achter de TMA of wilt u weten wat de kosten zijn? Klik dan op een van onderstaande buttons. Heeft u vragen of wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Pauline Zwaal-Arora
senior adviseur en directeur B&T werving en selectie

De TMA draagt bij aan:

 • Meer objectiviteit in gesprekken over persoonlijke ontwikkeling en mobiliteit.
 • Gerichter opleiden: de juiste competenties ontwikkelen die passen bij iemands talenten.
 • Effectieve aansturing van en werkverdeling in teams op basis van talenten.
 • Inzicht of de organisatie de juiste talenten aan boord heeft om de doelen te realiseren.
 • Het makkelijker vinden van mensen met talent voor een functie/rol of project.

Resultaat

Aansluitend bij uw vraag beschikt u aan het einde van dit traject over:

 • Inzicht in uw natuurlijke talenten en hiermee samenhangende valkuilen.
 • Inzicht in welk aangeleerd en aan te leren gedrag dichterbij en verder weg ligt.
 • Inzicht in uw natuurlijke aanleg om competenties te ontwikkelen.
 • Perspectieven op uw waargenomen gedrag uit uw eigen werkpraktijk.
 • Concrete, praktische handelingsadviezen die aansluiten bij uw ontwikkelvragen.
 • Een TMA-rapportage met de uitkomsten van uw talententanalyse.
 • Een TMA-rapportage met de uitkomsten van uw 360 gradenmeting.
 • Een TMA competentiepaspoort met een totaaloverzicht van uw uitkomsten en ontwikkelpotentie op de TMA-competenties.