SLO zoekt onderzoeksexperts

Draag bij aan vernieuwend onderwijs

Wil jij bij de afdeling Advies en Onderzoek van SLO aan de slag als expert onderwijs-/curriculumonderzoek of als expert monitorings- en evaluatieonderzoek? Zet jouw onderzoeksexpertise in en draag bij aan de ontwikkeling en evaluatie van vernieuwend onderwijs. 

Expert onderwijs-/curriculumonderzoek

Als expert onderwijs-/curriculumonderzoek werk je aan lopende en nieuwe onderzoeken ontwikkelactiviteiten van SLO. Je verdiept je voor korte of langere tijd in een specifiek onderwerp. Op basis van recente wetenschappelijke en praktijktheoretische inzichten adviseer je intern én extern. Daarbij werk je samen met onderzoekers en experts binnen en buiten SLO. Zo draag je bij aan onderzoeks- en ontwikkeltrajecten die gaan over het curriculum. Tegelijk gebruik je de inzichten uit d onderwijskundige praktijk bij de opzet van onderzoek naar curriculumvraagstukken en doe je onderzoek naar bijvoorbeeld ontwerpeisen voor de ontwikkeling van onderwijsondersteunende middelen.

Expert monitorings- en evaluatieonderzoek

Als expert monitorings- en evaluatieonderzoek voer je monitoringsonderzoeken uit om informatie op te halen over een lopend ontwikkelproces: de actualisatie van de landelijke kerndoelen en examenprogramma’s. Je geeft zo inzicht in de voortgang van het proces. Op basis van je onderzoek voer je tussentijdse evaluaties uit en rapporteer je over jouw bevindingen aan de programmaleiding en aan de ontwikkelteams. Ook voer je inhoudelijke analyses uit van conceptproducten en voorzie je die van formatieve feedback. Met je werk doe je onderwijskundige en wetenschappelijke inzichten op over curriculumontwikkeling en je borgt en deelt die.

Wie zoeken wij?

SLO zoekt voor beide vacatures onderzoekers met een achtergrond in onderwijskunde, onderwijswetenschappen of een andere, gerelateerde (sociaal)wetenschappelijke discipline.

Meer weten?

Klik op de buttons hieronder voor meer informatie over deze twee prachtige vacatures. Op deze pagina’s vind je ook een sollicitatieformulier. Je sollicitatie is welkom tot en met 25 februari 2024.

Pauline Zwaal-Arora
senior adviseur en directeur B&T werving en selectie