Afgeronde vacatures

10 van de 274 vacatures

DTP-er/Vormgever

SLO, Amersfoort

Sector: Onderwijs algemeen

Sluitingsdatum: 12-11-2023

Vakexpert Bewegen en Sport

SLO, Amersfoort

Sector: Onderwijs algemeen

Sluitingsdatum: 12-11-2023

Twee leden raad van toezicht

Stichting Prisma, Almere

Sector: PO

Sluitingsdatum: 24-11-2023

Directeur De Ichthusschool

AMOS Onderwijs, Amsterdam

Sector: PO

Sluitingsdatum: 17-01-2024

Directeur Calvijn College

Stichting ZAAM, Amsterdam

Sector: VO, VMBO

Sluitingsdatum: 13-11-2023

Rector-bestuurder

Vereniging Het 's-Gravenhaags Christelijk Gymnasium Sorghvliet, Den Haag

Sector: VO

Sluitingsdatum: 08-01-2024

Directeur Bindelmeer College

Stichting ZAAM, Amsterdam

Sector: VO

Sluitingsdatum: 12-11-2023

Lid raad van toezicht

SWV Rijn en Gelderse Vallei, Ede

Sector: SWV

Sluitingsdatum: 20-11-2023

Conrector Onderwijs & Kwaliteit

St. Michaël College, Zaandam

Sector: VO

Sluitingsdatum: 08-01-2024

Directeur-bestuurder

Passend Primair Onderwijs Rotterdam, Rotterdam

Sector: PO

Sluitingsdatum: 28-11-2023