Adjunct-directeur De Koningslinde

Vacatures

Voor Stroomm zoeken wij een adjunct-directeur voor De Koningslinde. 

Functieomschrijving

Ben jij een positieve en zelfstandige adjunct-directeur die zich verbonden voelt met de visie van de school? En wil jij met het team aan de slag met de borging van ingezette ontwikkelingen? Lees dan snel verder!

Wat bieden wij jou? 
Wij bieden jou een dynamische baan als adjunct-directeur op een snel gegroeide school. Samen met de directeur stuur je een gedreven team aan dat alles geeft om het onderwijs verder te ontwikkelen. Het team bestaat uit 35 medewerkers, waaronder twee intern begeleiders, een administratief medewerker en een conciërge. Als adjunct-directeur ondersteun je de directeur bij de beleidsontwikkeling en het management van de school. Je onderhoudt (externe) contacten en bent het aanspreekpunt voor ouders en leerkrachten. Bij afwezigheid neem jij de directeurspositie waar.

Ben je gedreven om te werken op een school die continu in beweging is om het onderwijs aan te laten sluiten bij de behoeften van leerlingen? 
De Koningslinde geeft haar onderwijsconcept vorm vanuit recente inzichten van het lerende brein en wetenschappelijk onderzoek naar onderwijskwaliteit. De school gaat uit van het principe dat kinderen leren door samen te spelen, ervaren en ontdekken in een veilige, gestructureerde en uitdagende leeromgeving. Een goede relatie tussen de leerkracht en de leerlingen en de betrokkenheid van ouders bij het leerproces staat daarbij centraal. Daarnaast ziet De Koningslinde een gevoel van competentie, autonomie en verbondenheid als belangrijke ingrediënten voor leerlingen om tot leren te komen.  

Het onderwijsaanbod van de school is betekenisvol en zorgt voor grote betrokkenheid bij de leerlingen. Dit bereikt De Koningslinde door onder andere te werken met IPC (International Primary Curriculum), waarbij gewerkt wordt met een overkoepelend thema waarbinnen alle zaak- en creatieve vakken aan bod komen. In samenhang met het IPC wordt er doelgericht gewerkt en is er veel aandacht voor maatwerk. Om de ontwikkeling van leerlingen goed in beeld te brengen voor ouders en leerlingen, en leerlingen daar zelf bij te betrekken, wordt gebruik gemaakt van MijnRapportfolio. Ook is het team in de opstartfase van het werken met expertiseteams, een ontwikkeling die de komende periode verder wordt geïmplementeerd.

Arbeidsvoorwaarden

Wij bieden je een functie van minimaal 0,8 fte (1,0 fte bespreekbaar) in schaal A10 conform de cao primair onderwijs.

Organisatie

Wil jij werken op een grootschalige school in een prachtige, bosrijke omgeving? 
De Koningslinde is een jonge openbare basisschool in Vught. In de afgelopen zeven jaar is de school van 80 naar 517 leerlingen uitgegroeid. De Koningslinde is gehuisvest in een nieuw gebouw midden in de natuur en is onderdeel van brede school ‘Het Kwartier’, waar samengewerkt wordt aan de optimale ontwikkeling van het kind. Op De Koningslinde heerst een warme, open en gezellige sfeer, waarin zowel aan het kind als de leerkracht zoveel mogelijk ruimte geboden wordt om zichzelf te zijn. 

De Koningslinde is een van de vijftien openbare basisscholen van Stroomm (Stichting Regionaal Openbaar Onderwijs Maas en Meierij), waar ongeveer 250 leerkrachten onderwijs verzorgen voor zo’n 3.000 leerlingen. De basisscholen hebben alle vrijheid om zelf vorm en inhoud te geven aan het onderwijs en delen de ambitie om het optimale uit ieder kind te halen. Stroomm moedigt medewerkers aan om daaraan bij te dragen.

Meer informatie

Lees voor meer informatie de profielschets.

Ben je enthousiast? Stuur dan je brief en curriculum vitae uiterlijk 5 juni 2022 via het inschrijfformulier op deze pagina. Voor vragen kun je terecht bij Angela Giezen via 088-205 16 00. 

Belangrijke data:

  • De voorselectiegesprekken vinden plaats op 9 juni 2022. 
  • De eerste gespreksronde met de benoemingsadviescommissie is gepland op 13 juni 2022.
  • De tweede ronde wordt gehouden op 23 juni.

De reactietermijn is inmiddels verstreken. U kunt helaas niet meer solliciteren.