Adviseur Onderwijs Kwaliteit

Vacatures

Stichting Viertaal zoekt voor het bestuursbureau, waar verschillende staffuncties vertegenwoordigd zijn (kwaliteit, P&O, professionalisering, financiën, communicatie en ICT), een ervaren en proactieve adviseur Onderwijs Kwaliteit.

Functieomschrijving

In ons nieuwe strategisch instellingsplan is de ambitie naar meer inclusief en thuisnabij onderwijs neergelegd. Ook een nadrukkelijke positionering als expertisecentrum maakt hier deel van uit. Alle scholen van VierTaal hebben een voldoende of goede beoordeling van de inspectie. De basis is op orde, we gaan de kwaliteit nu nog verder ontwikkelen en verbeteren! We zoeken hiervoor een collega die zich verbonden voelt met onze kernwaarden lef, samen, expertise en eigenaarschap.

Kerntaken 
In deze functie zorg je voor de ontwikkeling, implementatie en het borgen van het kwaliteitsbeleid. 
De kerntaken zijn het: 

  • ontwikkelen van beleids- en uitvoeringsplannen inzake kwaliteitsbeleid, inclusief het daarbij passend instrumentarium; 
  • adviseren, voorlichting en instructie geven op het gebied van (onderwijs)kwaliteit; 
  • voeren van een kritische dialoog met de scholen en diensten over de kwaliteit; 
  • stimuleren van de interne kwaliteitscultuur; 
  • coördineren, begeleiden en monitoren van de uitvoering van het kwaliteitsbeleid en van de kwaliteit; 
  • genereren van managementinformatie, passend bij het verantwoordingskader.

Arbeidsvoorwaarden

Wij bieden je een functie van 0,6 - 0,8 fte conform de cao po. Wij streven naar een marktconform salaris. Jouw inschaling vindt plaats op basis van ervaring en kennis. De functie zal komend jaar opnieuw herijkt worden.

Organisatie

Stichting VierTaal is een organisatie voor speciaal openbaar onderwijs cluster 2, zowel primair als voortgezet onderwijs, en is gevestigd in de regio’s Den Haag, Amsterdam en Noord-Holland Noord. VierTaal telt circa 600 medewerkers verspreid over de 12 verschillende schoollocaties en ambulante diensten. VierTaal biedt onderwijs en begeleiding aan leerlingen met een communicatieve beperking, veroorzaakt door een taalontwikkelingsstoornis (TOS) en/of een gehoorstoornis (SH). Een deel van de leerlingen is gediagnosticeerd met een autismespectrumstoornis (ASS). 

Meer informatie

Lees voor meer informatie de profielschets.

Spreekt deze vacature je aan? Stuur dan je motivatie en curriculum vitae uiterlijk 15 oktober 2022 via het sollicitatieformulier op deze pagina. Heb je nog vragen, neem dan contact op met Henk Hendriks via 088-2051600.

De reactietermijn is inmiddels verstreken. U kunt helaas niet meer solliciteren.