Bestuurder

Vacatures

Voor Ingrado zoeken wij met ingang van 1 augustus 2022 een bevlogen, verbindende en voortvarende bestuurder.

Functieomschrijving

Wil jij sturing geven aan de bescherming van het recht op onderwijs en ontwikkeling? 

Ingrado heeft een groot hart voor de ontwikkeling van jongeren en is er trots op om dwars te zijn en buiten de lijntjes te kleuren wanneer de situatie daarom vraagt. Wij zoeken een bestuurder die zich hierin herkent en die zowel het boegbeeld van de vereniging en het kenniscentrum kan zijn, als een warme en professionele leidinggevende voor de 13 medewerkers en diverse projectmedewerkers.

Wat ga je doen?
Als bestuurder fungeer je als boegbeeld van de vereniging en vertegenwoordig je de organisatie naar buiten toe. Daarnaast geef je leiding aan de dagelijkse gang van zaken in het kenniscentrum en zet, samen met de projectleiders en de manager bedrijfsvoering van het kenniscentrum, de lijnen uit. Je legt verantwoording af aan de raad van toezicht en de ledenvergadering.

De komende vijf jaar ontwikkelen we ons tot het kenniscentrum voor de bescherming van het recht op ontwikkeling en onderwijs van alle jongeren. Een stabiele en professionele projectorganisatie die snel kan inspelen op vragen uit het veld en zichtbaar is bij samenwerkingspartners en andere beroepsgroepen. Als bestuurder begeleid je deze ontwikkeling en ga je actief in gesprek met onze samenwerkingspartners om onze doelen te bereiken.

Je richt je daarbij op de volgende thema’s: 

  • Professionalisering

 We zetten in op een leven lang leren, met inhoudelijke verdieping, het bijhouden en borgen van kennis en vaardigheden en het verstevigen van de continuïteit voor onze leden en binnen onze organisatie. 

  • Samenwerking 

Voor de bescherming van het recht op onderwijs en ontwikkeling van jongeren is de samenwerking met partners cruciaal. Die samenwerking zoeken we bij ministeries, sectorraden en andere partners. Steeds vanuit de gedeelde visie dat wij samen ondersteunend zijn aan de ontwikkeling van jongeren. Dat kan niet vanuit hokjes maar moet grensoverschrijdend goed. Wij doen niets dat een ander beter kan en geloven in de kracht van samen sterker. 

  • Bedrijfsvoering 

We investeren in een gezonde organisatie; financieel stabiel met gemotiveerde en vakkundige collega’s. Reflectie en toezicht is gewaarborgd vanuit onze raad van toezicht. 

Arbeidsvoorwaarden

Het gaat hier om een fulltime functie voor 36 uur per week. Ingrado volgt haar eigen arbeidsvoorwaardelijke afspraken en personeelsreglement. Je krijgt een contract voor de duur van één jaar met de intentie om dit na een jaar om te zetten in een vast dienstverband. Inschaling is conform de cao Gemeenten, schaal 15 en is afhankelijk van ervaring.

Organisatie

Ingrado is een landelijk opererende vereniging waarvan alle gemeenten en Regionale Meld- en Coördinatiefunctie (RMC) regio’s lid zijn. Binnen die gemeenten en regio’s zijn het de professionals op het gebied van leerplicht en RMC die de doelgroep van Ingrado vormen. Voor deze doelgroep verzorgt Ingrado directe dienstverlening en activiteiten op het gebied van professionalisering. Daarnaast zorgen landelijke, regionale en lokale bijeenkomsten voor de schakel tussen praktijk en (landelijk) beleid. In samenwerking met ketenpartners en ministeries draagt Ingrado bij aan de ontwikkeling van dit beleid. Ingrado voert ook meerdere projecten uit voor OC&W en ontvangt hiervoor jaarlijks ruim 1 miljoen euro aan subsidie. Ingrado bestaat uit een kenniscentrum, gevestigd in Rotterdam, en een wijdvertakt netwerk van en voor leden waarin contactpersonen in de zes rayons die Ingrado onderscheidt een belangrijke rol spelen. 

Meer informatie

Lees voor meer informatie ook de profielschets. Ben je enthousiast geworden? Dan nodigen wij je van harte uit om te solliciteren! 

Belangrijke data

  • De voorselectiegesprekken vinden plaats op 15 en 16 februari 2022.
  • De eerste gespreksronde met de benoemingsadviescommissie is gepland op 11 maart.
  • De tweede ronde is gepland op 17 maart 2022. 

Je brief en curriculum vitae ontvangen wij graag uiterlijk 14 februari 2022 via het sollicitatieformulier op deze pagina, ter attentie van Henk Hendriks.

De reactietermijn is inmiddels verstreken. U kunt helaas niet meer solliciteren.