Bestuurder

Vacatures

Voor Samenwerkingsverband Plein 013 zijn wij op zoek naar een bestuurder.

Functieomschrijving

Wil jij vanuit onderwijspassie mensen en organisaties verbinden en passend onderwijs vormgeven in de regio Tilburg? 

  • De bestuurder is verantwoordelijk voor de strategische beleidsontwikkeling en de dagelijkse leiding aan het samenwerkingsverband, waaronder een klein en betrokken team van professionele medewerkers.
  • De bestuurder is verantwoordelijk om samen met de schoolbesturen, het team en diverse partners uitvoering te geven aan het ondersteuningsplan 2022-2026. De bestuurder maakt daarbij ieders bijdrage bespreekbaar en zorgt voor een gedeelde visie, rekening houdend met de verschillen in achtergrond en context van de deelnemende scholen.
  • De bestuurder geeft in samenwerking met betrokken schoolbesturen richting en vorm aan thuisnabij passend onderwijs. De bestuurder neemt daarbij regie en verbindt vanuit passie mensen en organisaties. Richting geven aan de financiële ontwikkeling van het samenwerkingsverband is daarvan een integraal onderdeel. 
  • De complexiteit van het samenwerkingsverband vraagt om een bestuurder met bewezen kwaliteiten in een eindverantwoordelijke functie, gevoel voor bestuurlijke verhoudingen en die snel kan schakelen tussen de verschillende rollen en taken.

Functie-eisen

Lees voor meer informatie over de functie-eisen de profielschets.

Arbeidsvoorwaarden

  • Een uitdagende functie als bestuurder in een organisatie die midden in de (onderwijs)samenleving staat.
  • Een maatschappelijk relevante context binnen het werkveld van onderwijs, jeugdzorg en maatschappelijk werk in de regio Tilburg.
  • Een organisatie in ontwikkeling, gericht op het bieden van meer inclusief en thuisnabij onderwijs (“In de buurt gebeurt het”).
  • Een dynamische werkomgeving. Je geeft leiding aan een klein en betrokken team van professionals.
  • De functie is gewaardeerd in schaal 14 conform de cao voor primair onderwijs. De overige voorwaarden zijn conform de bestuurders CAO. 

Organisatie

Samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO 30-04 (Plein 013) is het samenwerkingsverband voor primair onderwijs in de regio Tilburg. Hierin werken dertien schoolbesturen (met 85 scholen voor BaO, sbo en so) samen aan passend onderwijs voor ruim 23.000 leerlingen in de gemeenten Tilburg, Oisterwijk, Goirle, Hilvarenbeek, en Alphen. Het samenwerkingsverband is volop in beweging. Een belangrijk speerpunt is het versterken en uitbreiden van de ondersteuningsstructuur van het BaO met ondersteuning van het s(b)o en andere relevante ketenpartners, waaronder de gemeenten.

Meer informatie

Spreekt deze vacature je aan? Stuur dan je motivatie en curriculum vitae uiterlijk 5 februari 2023 via het sollicitatieformulier op deze pagina.
Heb je nog vragen? Neem dan contact op met Willy Egberink via 088-205 16 00.

Belangrijke data:
•    Voorselectiegesprekken: week van 6 februari 2023
•    Eerste gesprek met de BAC: tweede week van februari 2023
•    Tweede gesprek met de BAC: derde week van februari 2023
Een assessment zal deel uitmaken van de procedure.
 

De reactietermijn is inmiddels verstreken. U kunt helaas niet meer solliciteren.