Bestuurder

Vacatures

Voor SKPOEL zoeken wij een samenwerkingsgerichte bestuurder met positieve grondhouding.

Functieomschrijving

SKPOEL heeft betrokken medewerkers, die hard werken in een goede werksfeer. In het BMT (directeurenoverleg), bouw je samen met ervaren en nieuw gestarte directeuren aan een sterk collectief van schoolleiders. De stafmedewerkers ondersteunen je graag, zodat je snel onderdeel kunt uitmaken van SKPOEL. In de veelzijdige functie van bestuurder verveel jij je nooit, door de vele interessante thema’s om mee aan de slag te gaan. 

Wij zoeken iemand met relevante ervaring in een leidinggevende of bestuurlijke positie en aantoonbare bestuurlijke kwaliteiten. Wij gaan ervan uit dat je ruime kennis van het primair onderwijs hebt en de uitdagingen begrijpt waar de scholen voor staan. 
Daarnaast vinden directeuren, stafmedewerkers en GMR het belangrijk om korte lijnen met je te hebben. Je stimuleert en faciliteert samenwerking, ook tussen de scholen. Om zicht te hebben waar expertise en talenten van medewerkers zitten, heb je intensief contact met de directeuren en toon je interesse in de medewerkers van SKPOEL op de scholen. Je bent zichtbaar binnen de organisatie en daarbuiten als boegbeeld van de stichting en je bent een inhoudelijk sterke gesprekspartner die anderen enthousiasmeert. 

Vanuit duidelijkheid en transparantie zet je in op stabiliteit binnen de stichting. Eenduidig naar de scholen waar het moet, met aandacht voor diversiteit en eigenheid waar het kan. Je hebt een positieve grondhouding en zorgt voor heldere kaders. Je bent rolbewust, met oog voor zowel de menselijke als zakelijke kant. Als bestuurder ben je ook een (waar nodig kritische) sparringpartner en ondersteun je de directeuren met raad en daad. 

Samen met anderen vorm je een visie op actuele vraagstukken voor de korte termijn en de toekomst. Plezierig werken aan een toekomstbestendige organisatie met behoud van het gevoel van trots op SKPOEL.

Arbeidsvoorwaarden

Het betreft een functie voor 1,0 fte conform de cao voor bestuurders funderend onderwijs.

Organisatie

Stichting Katholiek Primair Onderwijs Etten-Leur (SKPOEL) bestuurt zeven scholen voor basisonderwijs en één school voor speciaal basisonderwijs in Etten-Leur. De acht scholen hebben samen rond de 2700 leerlingen en ongeveer 240 medewerkers. 

SKPOEL werkt met het raad van toezicht-bestuursmodel. De raad van toezicht (RvT) vervult hierbij de rol van toezichthouder en werkgever van het bestuur. Het bestuur wordt gevormd door de voorzitter college van bestuur (bestuurder), die verantwoording aflegt aan de RvT. De bestuurder is verantwoordelijk voor de bestuurlijke gang van zaken en geeft leiding aan het BMT en het bestuursbureau. 

De stichting werkt samen met verschillende partners. Belangrijke samenwerkingspartners zijn de andere schoolbesturen in het primair onderwijs in Etten-Leur (LeerSaam en PCPO Midden-Brabant), het voortgezet onderwijs (KSE en Munnikenheide College) en de kinderopvang. Ook de gemeente Etten-Leur, Samenwerkingsverband RSV Breda e.o. en opleidingsinstituten zoals Avans en Curio zijn belangrijke partners voor SKPOEL.

Meer informatie

Meer informatie over deze vacature is te vinden in de profielschets. 

Spreekt deze vacature je aan? Stuur dan je motivatie en curriculum vitae uiterlijk 13 november 2022 via het sollicitatieformulier op deze pagina. Heb je nog vragen, neem dan contact op met Angela Giezen via 088-2051600.

Belangrijke data

  • De digitale voorselectiegesprekken vinden plaats op 16 en 17 november.
  • De eerste gespreksronde met de benoemingsadviescommissie is op dinsdagavond 22 november 2022.
  • De tweede gespreksronde is op donderdagavond 24 november 2022. Een assessment kan onderdeel zijn van de procedure. 
  • Wij streven naar afronding van de procedure voor 1 december 2022.

De reactietermijn is inmiddels verstreken. U kunt helaas niet meer solliciteren.