Bestuurder

Vacatures

Voor Stichting Leerrijk! zoeken wij een bestuurder.

Functieomschrijving

Ben jij een ervaren bestuurder met een duidelijke visie op onderwijs? Ben jij een echte verbinder, die zich goed kan verplaatsen in de ander en hierdoor mensen mee weet te nemen in veranderingen?

De opdracht voor de nieuwe bestuurder van Stichting Leerrijk! zal bestaan uit de volgende onderdelen:

  • Het garanderen van de bestuurlijke continuïteit. Je wilt je daarbij duurzaam verbinden aan Leerrijk!;
  • Het (verder) op orde brengen van de basis (administratief, rechtspositioneel, voldoen aan de wettelijke eisen, kwaliteit, etc.);
  • Het in samenwerking met alle betrokkenen verder ontwikkelen (en borgen) van de reeds in gang gezette verbeteringen. Het intensiveren van samenwerking in de regio . Hoe kun je slimmer samenwerken?
  • Het door-ontwikkelen van een professionele cultuur;
  • Het verder professionaliseren en inrichten van het servicebureau;
  • Het optimaliseren van de taakverdeling en afstemming tussen raad van toezicht, GMR en bestuurder.

Van de bestuurder wordt gevraagd om de huidige directeuren, staffunctionarissen, personeel en ouders (bij monde van de GMR) zoveel mogelijk te betrekken in het veranderproces.

Wat bieden wij?
Leerrijk! heeft als missie basisonderwijs en speciaal basisonderwijs te verzorgen ten dienste van de optimale ontwikkeling van leerlingen. We zijn een stichting waar ruimte is om verder uit te bouwen en koers te bepalen. Leerrrijk! is stevig geworteld in de kernen van Gemeenten Loon op Zand en Waalwijk.

Arbeidsvoorwaarden

Wij bieden je een functie van 1,0 fte in schaal B4 conform de bestuurders-cao voor het primair onderwijs.

Organisatie

Stichting Leerrijk! omvat vijftien scholen binnen het primair onderwijs waaronder een school voor speciaal basis onderwijs. Er zijn ongeveer 350 werknemers werkzaam bij Leerrijk! en circa 3000 leerlingen zijn verbonden aan de scholen. De scholen van Leerrijk! liggen verspreid in de gemeenten Waalwijk en Loon op Zand. Leerrijk! is een warme en open organisatie, gericht op leren van en met elkaar. Leerrijk! heeft een scherpe focus en is continu gericht op ontwikkeling (want ‘stilstaan bij je handelen is vooruitgang’).

Meer informatie

Lees voor meer informatie de profielschets.

Spreekt deze vacature je aan? Stuur dan je motivatie en curriculum vitae uiterlijk 5 januari 2023 via het sollicitatieformulier op deze pagina. Heb je nog vragen, neem dan contact op met Willy Egberink via 088-2051600.

Belangrijke data:

  • De voorselectiegesprekken worden gehouden in de eerste week van januari 2023.
  • De eerste gespreksronde met de benoemingsadviescommissie is op 10 januari 2023 (vanaf 16:00 uur).
  • De tweede ronde is op 12 januari 2023 (vanaf 16:00 uur).

De reactietermijn is inmiddels verstreken. U kunt helaas niet meer solliciteren.