Bestuurder

Voor PRO8 zoeken wij een bestuurder.

Functieomschrijving

Ben jij gemotiveerd om van goed (nog) beter onderwijs te maken? Heb jij een duidelijke visie op het onderwijs van de toekomst? En werk jij graag samen in de regio? 

PRO8 is een onderwijsorganisatie voor primair onderwijs die op dit moment uit veertien basisscholen bestaat, verspreid over de gemeenten Bronckhorst, Doetinchem, Montferland en Oude IJsselstreek. Per 1 januari 2021 wordt de Timpaan als vijftiende basisschool toegevoegd aan de stichting. Als bestuurder ben je eindverantwoordelijk voor de organisatie en leg je verantwoording af aan de raad van toezicht. Je geeft uitvoering aan door de stichting vastgesteld beleid met betrekking tot personeel, onderwijs, financiën, huisvesting en beheer. Daarnaast voer je overleg met de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). Je voert een team van enthousiaste directeuren aan en wordt daarin ondersteund door een staf met beleidsmedewerker onderwijs, hoofd personeel & organisatie, coördinator huisvesting en facilitaire zaken, ICT beheer & beleid en een managementassistent.

De opdracht: 
De afgelopen periode heeft PRO8 zich ingezet voor het versterken van het onderwijs, het pedagogisch klimaat en de professionele cultuur. De organisatie is financieel gezond en de scholen behalen goede resultaten. PRO8 wil altijd in beweging zijn en is blijvend op zoek naar ‘de bedoeling’.

De bestuurlijke opgave voor de komende jaren is, om met behoud van de sterke basis, het onderwijs verder te ontwikkelen van goed naar (nog) beter. Deze ontwikkeling wil de organisatie samen met alle betrokkenen binnen PRO8 en in samenwerking met de partners in de regio realiseren. Als nieuwe bestuurder neem je het voortouw en stimuleer je om samen met collega’s te werken aan een ambitieus en gedragen meerjarenplan en -begroting. Hierbij staan de principes en kernwaarden van de organisatie centraal; waar nodig toon je visie, zodat de beoogde ontwikkelingen kunnen worden gerealiseerd. Het borgen en continue leren en verbeteren zijn onderdeel van het dagelijks gedrag.

Twee andere aspecten die de komende periode specifieke aandacht vragen zijn de integratie van Het Timpaan en de realisatie van nieuwbouw voor basisscholen in de regio.

Arbeidsvoorwaarden

De functie (1,0 fte) wordt gehonoreerd in schaal B4 conform de cao voor bestuurders in het primair onderwijs.

Organisatie

“Wij bieden goed primair onderwijs in de Achterhoek”. Deze missie is geslaagd als alle leerlingen optimaal van ons aanbod en van elkaar profiteren.

Dagelijks zorgen ongeveer 350 onderwijsprofessionals voor goed onderwijs aan ongeveer 3.100 leerlingen (op scholen van 50 tot 400 leerlingen). De volgende kernwaarden zijn kenmerkend voor ons handelen: vakmanschap, vertrouwen, flexibiliteit, transparantie, verbinding en autonomie. Deze combinatie van kernwaarden is onderwerp van gesprek in verschillende gremia.

Besturingsfilosofie
PRO8 hecht waarde aan de unieke kenmerken van de scholen. De organisatie vindt het belangrijk om scholen ruimte voor maatwerk te bieden, zodat zij zich goed kunnen ontwikkelen in relatie tot hun omgeving. Samenwerking is voor PRO8 daarbij de basis. We maken gebruik van de specifieke kennis en kracht van de medewerkers en de scholen om samen meer te bereiken. De besturingsfilosofie van PRO8 is onder meer gebaseerd op de beginselen van Gung Ho. 

Meer informatie

Ben jij de nieuwe bestuurder die wij zoeken voor PRO8? 

Stuur dan je brief en curriculum vitae uiterlijk 11 januari 2021 via het inschrijfformulier op deze pagina. Voor vragen kun je terecht bij Willy Egberink via 088 205 16 00. 

Belangrijke data:

  • De voorselectiegesprekken vinden plaats op 19 en 20 januari. 
  • De eerste gespreksronde met de  benoemingsadviescommissie is gepland op 27 januari en de tweede ronde op 3 februari. 
Organisatie
Stichting Primair Onderwijs Achterhoek
Locatie
Doetinchem
Omvang
1,0 fte
Sluitingsdatum
12-01-2021

Neem voor meer informatie contact op met:

Willy Egberink

directeur B&T interim-management

De reactietermijn is inmiddels verstreken. U kunt helaas niet meer solliciteren.

Deel deze vacature met anderen

Nu delen