Business controller

Voor SCOL zoeken wij een business controller.

Functieomschrijving

Versta jij vakmanschap en weet je hierover in de juiste taal te communiceren met in- en externe stakeholders? Streef jij op alle beleidsterreinen control, efficiëntie en effectiviteit na? Ben jij zowel strategisch- als businesspartner? Toon jij lef door te anticiperen en het bestuur en de directie gevraagd en omgevraagd te adviseren? 
Als business controller bij SCOL heb je een veelzijdige en uitdagende baan, met veel ruimte voor eigen inbreng.

Wij kunnen jouw kennis en expertise inzetten bij onder andere de volgende ontwikkelvragen: 

  • het verder door ontwikkelen van de planning & controlcyclus, waaronder het bevorderen van de efficiëntie in en effectiviteit van de organisatie; 
  • het verder ontwikkelen van de kwaliteit van beleidsrijke meerjarenbegrotingen gekoppeld aan de strategische koers en de schoolplannen; 
  • een actieve bijdrage aan het verder ontwikkelen van de financiële functie; 
  • het aanjagen van strategische, toekomstgerichte denkkracht in de vorm van businesscases en scenarioanalyses, mede in het licht van krimpcontext; 
  • het mede sturing geven aan financiële, organisatorische processen en beleid. 

Kijk voor meer informatie in de profielschets op deze pagina.

Arbeidsvoorwaarden

Het betreft een functie van 0,8-1.0 fte in schaal 13, conform de cao voortgezet onderwijs. 

Organisatie

SCOL (Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden) verzorgt op 16 basisscholen en op 6 vestigingen voor voortgezet onderwijs goed onderwijs. Wij staan voor een breed onderwijsaanbod waarbij iedere leerling zijn talenten kan ontdekken en ontwikkelen. Ons onderwijs is van hoge kwaliteit en gestoeld op de christelijke traditie. Onder SCOL vallen tien rooms-katholieke basisscholen en zes protestants-christelijke basisscholen in Leiden, Leiderdorp en Zoeterwoude. Ook het Bonaventuracollege en het Visser ’t Hooft Lyceum (beiden in Leiden) horen bij deze stichting. Elke school geeft zelf vorm aan een herkenbare eigen én onderwijskundige identiteit, die wordt gerealiseerd door betrokken professionals. Goed leren, goed leven en goed samenleven staat bij ons centraal. Hoe we dat doen, lees je in onze strategische koers 2018-2022.

Meer informatie

Ben jij de nieuwe business controller die wij zoeken? 

Stuur dan uiterlijk 30 november je brief en curriculum vitae via het inschrijfformulier op deze pagina. Voor vragen kun je terecht bij Henk Hendriks via 088 205 16 00. 

Belangrijke data

  • De voorselectiegesprekken vinden plaats op 1 en 2 december. 
  • De eerste gespreksronde staat gepland op 9 december en de tweede op 15 december. 
  • Een criteriumgericht interview bedrijfsvoering maakt onderdeel uit van deze procedure. 
Organisatie
SCOL
Locatie
Leiden
Omvang
0,8-1,0 fte
Sluitingsdatum
01-12-2020

Neem voor meer informatie contact op met:

Henk Hendriks

directeur B&T werving & selectie bv

De reactietermijn is inmiddels verstreken. U kunt helaas niet meer solliciteren.